چهارشنبه 16 آذر 1384

دانشگاه تهران را بستند، مردم و دانشجوها در برابر در اصلي نشسته‌اند، آشوب

خبر آشوب: به دليل اعلام تعطيل زسمي در تهران، به‌خاطر آلودگي بيش از حد هوا، درهاي دانشگاه تهران به‌روي دانشجوهايي كه قصد برپايي تظاهراتي به‌مناسبط 16 آذر را داشتند، بسته است. تعدادي در حدود دويست تا سيصد دانشجو در جلو در اصلي دانشگاه تهران، حضور دارند كه در گروه‌هاي چند نفره در آن قسمت، نشسته يا ايستاده‌اند. حضور نيروهاي انظامي و امنيتي محسوس است، اما نه حركتي از سوي دانشجوها و مردم حاضر در محل تا كنون صورت گرفته و نه نيروهاي پليس اقدامي كرده‌اند. تا لحظه‌ي ارسال اين خبر هيچ شعاري يا پلاكاردي كه نماياننده‌ي اعتراضات دانشجويي باشد، دركار نبوده، اما هر لحظه به تعداد مردم عادي، جوانان و دانشجوها اضافه مي‌شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دانشگاه تهران را بستند، مردم و دانشجوها در برابر در اصلي نشسته‌اند، آشوب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016