سه شنبه 15 آذر 1384

بيانيه شورای تهران دفتر تحکيم وحدت به مناسبت روز دانشجو

16 آذر هرسال يادآور بيش از نيم قرن رشادت و جانفشانی دانشجويانی است که صادقانه برای اعتلای ميهن خويش تلاش کردند و در اين راه از هيچ چيزی حتی جان خود فروگذار نکردند.
در کشورهای استبداد زده ای که مسير دشواری را برای رسيدن به دموکراسی در پيش دارند به خاطر عدم وجود نهادهای مدنی و احزاب قوی و کارآمد وظيفه دانشجويان و جنبش دانشجوئی صد چندان می شود چراکه بايد باری بيش از تحملش را به دوش کشد. کشور ما نيز که پس از يک قرن از انقلاب مشروطه هنوز اندر خم يک کوچه است از اين قضيه مستثنی نيست. در طول ساليان گذشيه چه پيش و چه پس از انقلاب دانشجويان اين مرز وبوم هزينه های فراوانی را برای تحقق آزادی و عدالت پرداخته اند.
16 آذر و 18 تير نمونه هائی از برخورد سبعانه مستبدين با جريان حق طلب دانشجوئی است. کسانی که حاضر نيستند از منافع خود چشم پوشی کنند فرزندان ملت را به مسلخ کشيدند تا هشدار دهند که هر آنکه بخواهد حق خود را بگيرد سرنوشتی اين چنين خواهد داشت. اما با تمام اين فشارها و برخوردها هنوز جنبش دانشجوئی ايران زنده است و سرکوب و ارعاب و بازداشت و زندان و محروميت های تحصيلی نتوانسته است فرزندان ايران را از پيگيری مطالبات بر حق خود باز دارد.
انجمنهای اسلامی به عنوان بخشی از جنبش دانشجوئی ايران همواره به عنوان نيروئی منتقد، صادق و بی غرض در عرصه سياست و اجتماع فعاليت کرده اند و در اين مسير هزينه های بسياری را متحمل گرديده اند. تماميت خواهان که جنبش دانشجوئی را سدی در برابر خواسته های خود می بينند از تمامی روشها استفاده کردند تا صدای اعتراض مردم ايران را که در فريادهای دانشجويان طنين افکن می شود خفه کنند. اکنون که پروژه سرکوب و فشار مستقيم بر جنبش دانشجوئی و بازداشت و زندانی کردن فعالين اين جنبش برای از ميان بردن آن با شکست مواجه شده است، تماميت خواهان شيوه جديدی را برای حذف اين نيروی عظيم منتقد و معترض در پيش گرفته اند.
اکنون که تغيير عجولانه و نابخردانه مديران کشور دانشگاهها را هم فراگرفته است پروژه جديد برخورد با انجمنهای اسلامی آغاز گرديده است. مديران جديد دانشگاهها که عمدتا تناسبی با جامعه دانشگاهی ندارند به انحاء مختلف انجمنهای اسلامی را تحت فشار قرار می دهند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عدم اعطا مجوز به برنامه های انجمنها به دلايل واهی، لغو مجوزهای اخذ شده قبل از برگزاری مراسم، فشار بی دليل و روزافزون حراست، احضار اعضای انجمن اسلامی دانشجويان به دادگاه و کميته های انضباطی و مورد اخير آن ممانعت از برگزاری برنامه مراسم روز دانشجو توسط انجمنهای اسلامی گوشه هائی از مشکلاتی است که در چندماه گذشته دامنگير انجمنهای اسلامی شده است. اين در حالی است که نهادهای نظامی و شبه نظامی ای که با پوشش به ظاهر فرهنگی در دانشگاهها فعاليت می کنند با رديف بودجه کلان برنامه های گسترده ای را برگزار می کنند تا در غياب انديشه رقيب و مخالف خود ايدئولوژی حاکميت را در فضای تک صدائی تبليغ کنند و به خورد دانشجويان بدهند.
تماميت خواهان می خواهند که با کمرنگ کردن انجمنهای اسلامی (که اعضا آن مستقيما با آراء دانشجويان انتخاب می شوند) در عرصه دانشگاه و جعل نيروهای شبه نظامی دانشگاهی (که مسئولانش منصوب نظاميان خارج از دانشگاه هستند) به عنوان جنبش به اصطلاح دانشجوئي، اين جريان حق طلب را از مسير اصلی و واقعی خود خارج کنند و با منحرف کردن اين جنبش اصيل و ريشه دار اجتماعی آنرا تبديل به قسمتی از گروه فشار خود نمايند تا حرف حاکميت را به عنوان دانشجو فرياد زنند.
اينان از اين نکته غافلند که جنبش اعتراضی مردم ايران مانند گذشته تحت هر شرايطی مسير خود را ادامه می دهد و در هنگام مسدود شدن راهش با تغيير مسير راه خود را به سمت سر منزل مقصود در پيش می گيرد.
به اميد جامعه ای آزاد و برابر
شورای تهران دفتر تحکيم وحدت

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه شورای تهران دفتر تحکيم وحدت به مناسبت روز دانشجو' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016