چهارشنبه 16 آذر 1384

سیاست های ولی فقیه و سوانح هوائی، نهضت مقاومت ملی ايران

سقوط دیروز هواپيمای ترابری نظامی نيروی هوايی و مرگ عده زیادی از خبرنگاران و مردم، تکرار سوانح هوائی سال های گذشته است. حکومت ولی فقیه کشور را به درجه ای از انزوای سیاسی رسانده است که علی رغم برخورداری از امکانات مالی نمتیواند قطعات یدکی لازم برای هواپیماهای خود را تهیه کند. یک سوم هواپیماها به این جهت اصولا قادر به پرواز نیستند و سرنوشت بعضی که پرواز می کنند را نیز مشاهده می کنیم.

علی رغم وضع وخیم کشور و ارتش که شاهد آن هستیم، سران رژیم نه تنها به فکر پایان دادن به انزوای سیاسی کشور نیستند بلکه برعکس با اقدامات فاجعه آمیز جدیدی در پی تشدید تنش و ادامه کشمکش ها در زمینه انرژی هسته ای میباشند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما ضمن ابراز تاسف عمیق از این ضایعه دردناک و تسلیت به باز ماندگان کلیه قربانیان آن، از هموطنان می خواهیم با اتحاد، اتفاق و شرکت در جنبش های مدنی به جمهوری اسلامی و سیاست های خانمانسوز آن پایان دهند.

ايران هرگز نخواهد مرد
نهضت مقاومت ملی ايران
15 آذر مطابق 1384 برابر 7 دسامبر 2005

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سیاست های ولی فقیه و سوانح هوائی، نهضت مقاومت ملی ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016