چهارشنبه 16 آذر 1384

رسانه های ايران در سوگ، همدردی گزارشگران بدون مرز با خانواده های کشته شدگان و رسانه های ايران

٨٤ خبرنگار و همکار فني رسانه ها از جمله تلويزيون دولتي ايران در سانحه سقوط يک هواپيمای نظامي کشته شدند.

گزارشگران بدون مرز مراتب تسليت و همدردی خود را با خانواده های کشته شدگان اين سانحه ی هولناک اعلام مي کند. در اين تلخ لحظه ها با رسانه های ايران که ضربه ای دردناک متحمل شده اند همدرديم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


از سوی ديگر متاسفيم که خبرنگاران حاضر در محل سانحه که به سوگواری همکاران شان آمده بودند مورد ضرب و شتم پليس قرار گرفتند.

٦٨ خبرنگار،عكاس و تصويربردار صدا و سيما، براي پوشش مانور آبي - خاكي ارتش جمهوري اسلامي با اين پرواز عازم بندر عباس بودند. اين هواپيما پس از پرواز ازباند فرودگاه مهرآباد تهران دچارنقص فني در سيستم موتورشد و در شهرك توحيد (حومه جنوب غربي تهران) سقوط كرد.

Copyright: gooya.com 2016