پنجشنبه 17 آذر 1384

پیام همدردی رضا پهلوی با بازماندگان قربانیان سانحه هوایی

چهارشنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۸۴

هم میهنان عزیزم،

بی توجهی و بی مسئولیتی کارگزاران رژیم اسلامی، بار دیگر، با ایجاد سانحه ای جانگداز، جامعه ما را عزادار و سوگوار ساخته است.

رژیمی که چند سال پیش در توطئه سقوط اتوبوس حامل نویسندگان ایران، ناکام مانده بود، اینک با وجود هشدارهای کادر فنی، موجب مرگ بیش از صد خبرنگار، عکاس، روزنامه نگارو کادر فنی هواپیما شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ضمن همدردی عمیق با خانواده های قربانیان این سانحه جانگداز، مراتب تسلیت خود را به جامعه مطبوعاتی و پرسنل نیروی هوایی ایران ابراز می دارم.

خداوند نگهدار ایران باد
رضا پهلوی

P.O. Box 566, Falls Church, VA. 22040, U.S.A
Tel: 703-827-0928 Fax: 703-827-9101
www.rezapahlavi.org rpsec@rezapahlavi.org

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پیام همدردی رضا پهلوی با بازماندگان قربانیان سانحه هوایی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016