سه شنبه 22 آذر 1384

اعطاي جايزه كميسيون حقوق بشر فرانسه به عمادالدين باقي، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

جايزه كميسيون حقوق بشر فرانسه روز دوشنبه؛ 12 دسامبر در نخست‌‏وزيري فرانسه در پاريس به عمادالدين باقي؛ فعال حقوق بشري ايران و بنيان‌‏گذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران، اعطا شد.
به گزارش "ايلنا"، اين جايزه به علت ممنوع الخروج بودن باقي و عدم اجازه حضور وي در مراسم اعطاي اين جايزه به فاطمه كمالي‌‏احمدسرايي؛ همسر وي اعطا شد.
عبدالكريم لاهيجي؛ رييس جمعيت دفاع از حقوق بشر از جمله مدعوين مراسم اعطاي جايزه حقوق بشر در پاريس بود كه در اين مورد توضيحاتي را به دريچه داده است.
لاهيجي گفت: كميسيون حقوق بشر فرانسه, كميسيوني دولتي است، يعني يك كميسيون مشورتي است كه جزو ارگان‌‏هاي نخست‌‏وزيري فرانسه است و جايزه را نخست‌‏وزير فرانسه مي‌‏دهد.دوم اينكه جايزه امسال محور سه موضوع حوق بشر بود: مجازات اعدام، بازداشت خودسرانه و مبارزه با كار اطفال و اين جايزه را به پنج سازماني كه در اين سه موضوع فعال هستند؛ دادند. راجع به مجازات اعدام يك سازمان لغو مجازات اعدام در فرانسه پنج سال است كه تشكيل شده و تا به حال دو كنگره جهاني هم تشكيل داده است. با سازمان‌‏هاي بين المللي مدافع حقوق بشر كه مي‌‏دانيد سال گذشته در كانادا بود، در مورد باقي هم بيشتر به خاطر فعاليت‌‏هاي باقي در زمينه تطبيق كردن قوانين شرعي با لغو مجازات اعدام يعني در شرح حالي كه باقي دادند، به اين موضوع اشاره شده بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در مورد مبارزه با كار اطفال هم جايزه به سه سازمان در سه كشور آمريكاي لاتين، آسيا و آفريقا داده شده. نيجر، ويتنام و السالوادور كه آنها در خصوص به كار گماشتن اطفال يك مبارزه بسيار جالبي را چند سالي است، آغاز كرده‌‏اند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعطاي جايزه كميسيون حقوق بشر فرانسه به عمادالدين باقي، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016