سه شنبه 22 آذر 1384

اتحاديه اروپا بار ديگر نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کرد

وزرای امور خارجه اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه ای از وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی كردند.
به گزارش راديو فردا، وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در بيانيه ای كه امروز دوشنبه در بروكسل تصويب كردند، با ابراز نگرانی از وضعيت حقوق بشر در ايران اعلام داشتند رعايت حقوق بشر اهميتی اساسی در بهبود روابط اروپا با ايران خواهد داشت. در بيانيه وزرای امور خارجه اتحاديه اروپا همچنين آمده است وضعيت حقوق بشر در ايران بدتر از گذشته شده و جمهوری اسلامی از اصلاح قوانين و تغيير قوانينی كه لطمه به حقوق بشر محسوب می شود، خودداری كرده است. اين بيانيه در پی بررسی اتحاديه اروپا در مورد شماری از كشورهای مورد نظر اين اتحاديه از جمله چين، ايران و روسيه تدوين شده است. بيانيه می افزايد: اتحاديه اروپا به منظور بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران به راه های ديگری مانند سازمان ملل متحد نيز متوسل خواهد شد.

خبرگزاری دانشجويان ايران نيز به نقل از آسوشيتدپرس از بروكسل گزارش داد كه وزيران امور خارجه‌ی اتحاديه‌ی اروپا در نشست امروز خود مدعی شدند، وضعيت حقوق بشر در ايران رو به وخامت مي‌رود و به روابط ايران با اين اتحاديه صدمه مي‌زند.

اين گزارش افزود: وزيران امور خارجه‌ی اتحاديه‌ی اروپا هم‌چنين نسبت به آن چه آن را شكست ايران در برگزاری گفت‌و‌گوها در خصوص حقوق بشر به رغم درخواست های مكرر و جدی اتحاديه‌ی اروپا در سال جاری ناميده‌اند، اظهار تاسف كردند.
آسوشيتدپرس افزود: قرار بوده است چنين گفت‌وگوهايی به موازات گفت‌وگوهای ديگری برای تدوين قرارداد تجارت آزاد ميان دو طرف برگزار شود، با اين حال هر دو مورد به علت بيم‌های اروپا و آمريكا نسبت به برنامه‌ی هسته‌يی ايران متوقف شدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

براساس اين گزارش اتحاديه اروپا هم‌چنين در نشست سالانه بررسی حقوق بشر اين اتحاديه كه در بروكسل آغاز به كار كرده‌است، مدعی شد: وخامت اوضاع حقوق بشر و فقدان اقدام مقامات ايرانی برای اصلاح قوانين و اقدامات رسمی كه اجازه مي‌دهد تا نقض‌های حقوق بشر رخ دهد، ترديدی جدی را در خصوص نيات ايران برای احترام به آزادي‌های بنيادی شهروندانش مطرح مي‌سازد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اتحاديه اروپا بار ديگر نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کرد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016