یکشنبه 27 آذر 1384

تبديل مجازات حبس يك دانشجو به جزاي نقدي، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


وكيل مدافع يك دانشجو از تبديل مجازات حبس موكلش به جريمه نقدي خبر داد.

محمد شريف در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار داشت: طبق راي صادره از سوي دادگاه9 تجديدنظر محكوميت حبس اميرحسين بلالي به جريمه نقدي تبديل شد.

وي تصريح كرد: موكلم طبق دادنامه‌ي صادره توسط دادگاه بدوي به اتهام تبليغ عليه نظام به يك سال حبس تعزيري محكوم شده بود كه دادگاه تجديدنظر حبس وي را به 10 ميليون ريال جزاي نقدي تبديل كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تبديل مجازات حبس يك دانشجو به جزاي نقدي، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016