چهارشنبه 30 آذر 1384

جلسه رسيدگي به اتهامات عليجاني، صابر، رحماني و اميني‌‏زاده به صورت غير علني برگزار شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

جلسه رسيدگي به اتهامات رضا عليجاني، هدي صابر و تقي رحماني صبح امروز به صورت غيرعلني در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

محمد شريف؛ وكيل مدافع رضا عليجاني، هدي صابر، تقي رحماني و رضا طيراني در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، گفت: در اين جلسه اميني‌‏زاده، رضايي و عظيمي (از اعضاي موسسه سپهر انديشه نوين) دفاعيات خود را در مورد مطالبي كه در جلسه اول رسيدگي، منتسب شده بود، ارايه كردند. بنده نيز در لايحه‌‏اي مكتوب دفاعيات خود به دادگاه ارايه خواهم كرد.
به گفته وي، جلسه بعدي رسيدگي به متهمين اين پرونده به روز چهارشنبه هفته آينده موكول شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شريف در مورد دفاعيات رضا طيراني گفت: آخرين دفاع از طيراني در اين پرونده، در جلسه اول رسيدگي اخذ شده بود.
وكيل مدافع رضا عليجاني، هدي صابر، تقي رحماني و رضا طيراني از اشاره به جزئيات دادگاه به لحاظ غيرعلني برگزار شدن جلسه محاكمه خودداري كرد و گفت: با توجه به تصميم اخذ شده از سوي دادگاه، اين جلسه به صورت غيرعلني برگزار شد و از اين حيث مشمول احكام قانوني راجع به محاكمات غيرعلني است.

Copyright: gooya.com 2016