جمعه 2 دی 1384

کارنامه دولت "مهرورزي" در پايان سال ۲۰۰۵ ميلادي، بخش اول گفتگو با محمد ملکي، شهروند

خسرو شميراني
shemiranie@yahoo.com


سال 2005 به پايان مي رسد و نهمين دولت اسلامي در ايران 5 ماهه مي شود. در جهان رسم بر اين است که در صدمين روز برآمدن يک دولت جديد در كشوري، موافقان و اپوزيسيون آن بيلان ترسيم ميکنند و در موارد مختلف کشورداري به حاکمان جديد نمره ميدهند.
در مورد دولت آقاي احمدي نژاد اين امر مقدور نبود چرا که کابينه دولتِ مشتاق خدمت او هنوز در ماه چهارم کامل نشده بود. اکنون نيز که صدر وزارتخانه ها مشخص شده اند و بسياري از پاسداران و ماموران سابق وزارت اطلاعات در اين مناصب نشسته اند، جملگي به شدت مشغول تعويض مديران از صدر تا ذيل هستند. تعويض مديران چنان گسترده است که به نظر مي آيد يک سوء تفاهم صورت گرفته است و معلوم نيست در ايران دولت تغيير کرده است و يا رژيم. مديران جديد در سطوح مختلف وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي و استانداريها غالبا جوان هستند. گرچه بيشتر آنها از تحصيلات آکادميک بي بهره هستند اما تقريبا تمامي آنها در فعاليتهاي نظامي و امنيتي، سالهايي را در کوله بار تجربه خود دارند. انتصاب يک روحاني بدون داشتن ابتدايي ترين سطح تحصيل آکادميک به رياست قديمي ترين دانشگاه مدرن ايران، يعني دانشگاه تهران نوک قله اين گزينش ها بود که حتي ناظران غيردقيق را انگشت به دهان کرد.
شهروند در راستاي بررسي کارنامه دولت پسا اصلاحات که عدالتخواهي و مهرورزي را بر پرچم خود نوشته در دستور قرار داده است. با تعدادي از فعالان و شخصيت هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و دانشجويي در ايران گفت و گوهايي ترتيب داده است. در اينجا اولين گفت وگو از اين سري به خوانندگان گرامي ارائه ميشود.

خ - ش


تا پايان سال جاري ميلادي دولت آقاي احمدي نژاد 5 ماه از عمر خود را پشت سر گذاشته است. در پايان سال 2005 ميلادي، کارنامه نيم سال اول حکومت دولت "مهرورزي" را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

ــ نكته‌اي كه در جمهوري اسلامي كمتر به آن توجه مي‌شود معني و مفهوم كلمات در قاموس حكومتگران مي‌باشد. اينها نام بدترين نوع شكنجه را «تعزير» مي‌گذارند و آدمكشي و جنايت را محبت. آنگونه كه در بيست و شش سال گذشته شاهد آن بوده‌ايم و دولتي را كه تشكيل‌دهندگان آن غالباً سابقه ظلم و شقاوت دارند دولتِ«مهرورزي» نام مي‌نهند. چگونه حكومتِ نظامي ـ امنيتي كه تشكيل شده مي‌تواند به مردم «مهر» بورزد. مدتي كه از عمر اين دولت مي گذرد بر همگان روشن شد كه به قول حافظ بايد از حرفهاي بي‌پايه و اساسِ پيمان‌شكنان پرهيز كرد.
پير پيمانه‌كِش من كه روانش خوش باد
گفت پرهيز كن از صحبتِ پيمان‌شكنان
كمتر از ذره نئـي، پست مشو، مهربورز
تا به خلوتگه خورشيد رسـي چـرخ‌زنان


آقاي احمدي نژاد مسائلي را مطرح کرده است که برخوردهاي بحث انگيزي را دامن زده است. در فيلمي که از ايشان به نمايش در آمده ايشان خود را در يک هاله نور ميبيند و در جاي ديگري خواستار حذف يک کشور از روي کره زمين ميشود. آيا اين سخنان در راستاي منافع ملي ايران است؟

ــ اگر نظري به تاريخ بيافكنيم و روش و منش جباران تاريخ از فرعون و نمرود تا هيتلر و استالين و... را مورد مطالعه قرار دهيم متوجه خواهيم شد كه فاشيست‌ها بر «عدم آگاهي» مردم سوار مي‌شوند و با عوام‌فريبي سعي در فريب مردم دارند. صحبت از هاله نور و حذف يك كشور از روي كره زمين در همين راستا مي‌باشد و احمدي‌نژاد در اين مدت نشان داده عوام‌فريب قهاريست.


اختصاص بودجه هاي کلان به "پروژه" هايي همچون چاه جمکران را تا چه حد در راستاي شعارهاي عدالتخواهانه دولت مي بينيد؟

ــ روزي يكي از علماء بزرگ قم كه دِق كرد و مرد در خانه نشسته بود ديد همسرش شال و كلاه كرده و از او اجازه مي‌خواهد براي زيارت از قم به جمكران برود. با حالتي پرمعني به او گفت: خانم چه جمكراني؟ چه زيارتي؟ اين دكانها را ما آخوندها درست كرده‌ايم تو چرا فريب مي‌خوري؟
بله براي فريب مردم بايد پروژه‌هايي مانند جمكران را ساخت تا مردمِ مأيوس از همه جا و همه كس دردهاي خود را بنويسند و در چاهي بيافكنند. فكر مي‌كنم همين يك نمونه از كارهاي آقاي احمدي‌نژاد و دولتش كافي است تا پي ببريم اينها چقدر به شعار «عدالتخوانه» خود پايبند هستند و چه سوءاستفاده‌ها كه از عوام‌الناس نمي‌نمايند.


در زمان انتخابات قول داده شد که زندانيان سياسي آزاد شوند. زندانيان آزاد نشدند. به گفته معصومه شفيعي اکبر گنجي بارها تا مرز مرگ رانده شده است و احکام دراز مدت زندان براي فعالان دانشجويي نيز روي ديگر واقعيت هستند ...
اينها بعد از بيست و شش سال هنوز تعريفي از زندانيان سياسي نداده‌اند و معتقدند ما زنداني سياسي نداشته‌ايم و نداريم. براي ملت ما ثابت شده كه شعارهاي انتخاباتي چه از سوي هاشمي رفسنجاني چه از سوي خاتمي و چه احمدي‌نژاد پشيزي ارزش ندارد و تنها براي فريب مردم است اما تا كِي مردم را مي‌توان فريب داد؟


تاکيد بر استقلال راي در تصميم گيري هاي مربوط به مساله اتمي يکي از شعارهاي پر سر و صداي انتخاباتي آقاي احمدي نژاد بود. آيا روندهاي موجود از استقلال عمل دولت ايران حکايت ميکنند؟

استقلال رأي اين جماعت همانند اعتقادشان به اسلام و آزادي و جمهوريت است. اينها همه چيز را به مسخره گرفته‌اند. گاهي مي‌گويند آزادي كه در ايران وجود دارد در هيچ جاي دنيا نيست، يا مي‌گويند مردمسالاري ايران در دنيا بي‌نظير است و از اين قبيل دروغها. به عقيده من حكومتگران در ايران به تنها چيزي كه نمي‌انديشند ايران و استقلال آن است. آنها همانگونه كه آقاي خميني گفت: همه چيز را فداي «نظام ولائي» كرده و مي‌كنند چون معتقدند حفظ نظام از بزرگترين وظايف شرعي و عرفي آنهاست. مسئله انرژي اتمي هم وسيله‌ايست براي فريب مردم و سرگرم كردن دنيا تا به آنچه در ايران ميگذرد از جمله نقض حقوق بشر، آدمكشي‌‌ها و جنايات و دزديها و دغلي‌ها كمتر توجه كنند. راستي چگونه مي‌توان از فردي مثل احمدي‌نژاد و همكارانش با آن سابقه و اعمالي كه انجام داده‌اند توقع عدالتخواهي داشت؟ اينها حتي در تشكيل كابينه نصف جمعيت ايران را به حساب نياوردند و حاضر نشدند كه يك وزير زن انتخاب كنند. به نظر من آينده نشان خواهد داد كه اين جماعت نه تنها بويي از عدالت و مهرورزي نبرده‌اند، بلكه فاشيست‌هايي هستند كه روي ديكتاتورهاي تاريخ را سفيد خواهند كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

يک سال پيش شما به همراه چند تن ديگر از فعالان سياسي و دانشجويي فراخوان رفراندوم را امضا کرديد. با توجه به آنچه بر شمرديد امروز چه راهي را در مقابل جنبش دمکراسي خواهي در ايران ميبينيد؟

ــ ما معتقديم تنها راه نجات از وضع موجود مراجعه به آراء مردم براي تعيين آينده خود است. بايد تمام تلاشها متوجه اين امر گردد، همانگونه كه در نامه امضاءكنندگان فراخوان رفراندوم به مناسبت گذشت يك سال از اين فراخوان آمده بايد همه دست در دستِ هم با اعتراضات مدني و افشاء جنايات نظام (همانگونه كه تا حدودي آيت‌الله منتظري انجام داد) در مرحله نخست مردم ايران و در مرحله دوم دنيا را متوجه وضع مردم ايران نماييم تا موجبات انجام يك همه‌پرسي براي تغيير قانون اساسي و پيروزي جنبش دموكراسي‌خواهي فراهم گردد.

آقاي دکتر محمد ملکي براي وقتي که در اختيار ما گذاشتيد سپاسگزاريم.

شهروند - شماره ۱۰۴۵- ۲۳ دسامبر ۲۰۰۵ - جمعه ۲ دی ۱۳۸۴

Copyright: gooya.com 2016