شنبه 3 دی 1384

نشریه دانشجویی سخن تازه توقیف شد، ادوارنیوز

ادوارنیوز: نشریه دانشجویی سخن تازه از سوی شورای فرهنگی دانشگاه آزاد تهران جنوب توقیف شد.

سلمان سیما مدیرمسئول این نشریه در گفتگو با خبرنگار ادوارنیوز ضمن اعلام این خبر گفت: شورای فرهنگی دانشگاه سوء استفاده از تریبون نشریه و پخش اطلاعیه و دعوت دانشجویان به تجمع و تحصن را از دلایل لغو مجوز انتشار نشریه دانشجویی سخن تازه اعلام کرده است.

وی با اشاره به نامفهوم بودن سوء استفاده از تریبون نشریه گفت: در هیچ کجای آیین نامه نشریات و یا قانون مطبوعات چنین موردی به عنوان جرم وجود ندارد. مدیر مسئول نشریه سخن تازه ادامه داد: در سال تحصیلی جاری فرید مدرسی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، سعید حبیبی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم و همچنین محمد شریف عضو کانون مدافعان حقوق بشر به دعوت نشریه سخن تازه در دانشگاه آزاد سخنرانی کرده اند که شاید حضور این افراد از سوی دانشگاه که -البته با مجوز خود دانشگاه بوده است -مصداق سوء استفاده از تریبون نشریه تلقی شده است.

وی در مورد پخش اطلاعیه و دعوت دانشجویان به تجمع اظهار داشت: این موضوع به اردیبهشت ماه گذشته بازمیگردد زمانی که انتظامات دانشگاه آزاد که علی القاعده باید مسئول حفظ امنیت دانشجو باشد. اقدام به حبس و ضرب و شتم اینجانب نمود که علت آن مخالفت و ایستادگی بنده در برابر ممیزی پیش از توزیع نشریه ،آن هم از سوی عوامل انتظامات ودخالت عناصر امنیتی و غیر دانشگاهی در امور نشریات بود. که پس از آنکه به شکایات ما از سوی دانشگاه رسیدگی نشد اقدام به برگزاری تجمع در اعتراض به این حرکت دانشگاه و سکوت مسئولین نمودیم. که ظاهرا پس از هفت ماه جای شاکی و متهم عوض شده است .

وی همچنین با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب اعضای هیئت موسس انجمن اسلامی این واحد را برای تشکیل انجمن فاقد صلاحیت دانسته است. عضویت خود را در هیئت موسس انجمن اسلامی دانشجویان بی ارتباط با توقیف نشریه سخن تازه ندانست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی در پایان با اشاره به اینکه مسئولین دانشگاه با تهدیدات مستقیم و غیر مستقیم، وی را از پیگیری موضوع انجمن اسلامی و رفع توقیف نشریه بر حذر داشته اند. افزود: تهدید دانشجو به اخراج و تعلیق از تحصیل نه تنها دانشجویان را ساکت نخواهد کرد،بلکه آنها را در راه پیگیری به اهداف و آرمانهایشان مصمم تر خواهد ساخت.

لازم به ذکر است این نشریه که پیش از این یکبار در آبان سال گذشته توقیف شده بود تاکنون 6 شماره انتشار یافته است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نشریه دانشجویی سخن تازه توقیف شد، ادوارنیوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016