دوشنبه 5 دی 1384

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اروميه براي چهارمين بار به كميته انضباطي احضار شد، ايلنا

اروميه- خبرگزاري كار ايران

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اروميه در طول دو هفته گذشته، چهار بار به كميته انضباطي اين دانشگاه احضار شده است.
سجاد نيكنام در تماس با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به احضارهاي اخير خود، گفت: اولين احضار بنده يك‌‏شنبه؛ 27 آذر ماه به اتهام گرامي‏داشت روز دانشجوست كه در نوع خود سوال‌‏برانگيز بود. اين احضار به دنبال شكايت تعدادي از تشكل‌‏هاي دانشگاه از بنده به عنوان دبير تشكل آْن هم به جرم بزرگداشت ياد سه شهيد دانشجو در اين روز از سوي انجمن اسلامي دانشجويان صورت گرفته است.
وي افزود: جالب اينكه همين تشكل‌‏ها با اصل برگزاري جشن مشكل داشته و برگزاري كنسرت را حرام مي‌‏دانند، به مناسبت روز دانشجو, كنسرت و مراسم كذايي برگزار كرده و در روز شهادت سه دانشجو به جشن و پايكوبي پرداختند و غافل از اين كه مرجع رسيدگي به شكايات تشكل ها هيات نظارت دانشگاه مي باشد و نه كميته انضباطي.
نيكنام در ادامه افزود: اما احضار دوم بنده به دنبال شكايت تعدادي از دانشجوياني كه هفته گذشته مراسم كنسرت انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اروميه را به هم ريخته و با فحاشي اقدام به ضرب و جرح اعضاي اين تشكل و دانشجويان نمودند، صورت گرفته و واقعا جاي تعجب است كه چگونه مسوولين دانشگاه به اين افراد اجازه مي دهند كه يك برنامه قانوني را به هم زده و با كمال پررويي، شاكي نيز شده و اعاده حيثيت نمايند و هر چند كه اگر اين افراد به ظاهر دين مدار، پشتوانه اي نداشتند، هرگز جرات نمي‌‏كردند چنين اقداماتي انجام دهند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اروميه در مورد احضار سوم خود نيز، گفت: روز يكشنبه؛ چهارم دي ماه نيز احضاريه ديگري به دستم رسيد كه در كمال تعجب تجمع و تخريب اموال چند هفته پيش دانشگاه را به بنده نسبت داده و با وجود اين كه اين تجمع كاملا خودجوش و در اعتراض به مشكلات صنفي و جداسازي جنسيتي اتوبوس‌‏هاي دانشگاه و وضع قانون جديد تردد به خوابگاه ها قبل از ساعت 20 و صورت گرفته بود، به دليل حضور فيزيكي من در اين تجمع تمامي اتفاقات روي داده و در آن را به بنده و تعدادي ديگر از دانشجويان نسبت داده‌‏اند و گويا احضار مختص افراد شناخته شده بود و اعتراض به مشكلات نيز نتيجه‌‏اي جز احضار به كميته انضباطي را به دنبال نخواهد داشت.
نيكنام در پايان يادآور شد: احضار آخر بنده نيز به صورت حضوري براي جلسه روز چهار شنبه؛ 7 دي ماه كميته انضباطي مي باشد، البته هنوز مطلع نيستم كه قرار است در اين جلسه چه اتهامات ديگري را متوجه بنده سازند، البته مثل اين كه شكايت اخير بنده و انجمن اسلامي دانشجويان از تعدادي افراد شناخته شده دانشگاه كه برهم زنندگان اصلي برنامه انجمن اسلامي دانشجويان بودند، براي برخي‌‏ها ناراحت كننده بود و با شكايات اين‌‏چنيني به خيال خود، قصد دارند بنده را از پيگيري شكايت‌‏مان مايوس نمايند، در حالي كه اين شكايت نه تنها براي احقاق حقوق تشكلمان بوده، بكله مهمتر از آن دفاع از حقوق قانوني دانشجويان را مد نظر قرار داده است و مطمئناً به هيچ وجه در اين راه كوتاه نخواهيم آمد.

Copyright: gooya.com 2016