سه شنبه 6 دی 1384

دو خبر ار احضار شدگان شهر سقز و يک خبر اعدام در اين شهر، گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

کمیته خبر و گزارش

اسامی 51 نفر از احضار شدگان شهر سقز

واحد خبر– سقز

4 نفر ازاین احضار شده ها به نامهای: مصطفی توفیقی، مصطفی راعی، شهرام انصاری و آرام صوفی هم اکنون در بازداشت هستند.
دادگاه انقلاب اسلامی شهر سقز طی هفته ها و روزهای اخیر تعداد51 نفر شهروندان این شهر به دادگاه فراخوانده است. اسامی احضار شدگان بدین شرح است:

1- : افشین مروتی .
2- برهان دیوانگر.
3- رضا عزیزی .
4- اسعد خیاط باشی.
5- هادی حیدری.
6- هادی نوری.
7- محمد صالح نصری.
8- لقمان محمدی.
9- پیمان مهری.
10- لقمان مهری.
11- کیوان قهرمانی.
12- افشین محمدی.
13- عباس رمضانزاده.
14- فتاح رمضانزاده.
15- سامان بیگلری.
16- محمد وطن خواه
17- مصطفی توفیقی.
18- شهرام انصاری.
19- محی الدین آزادی.
20- سعدی خادمی.
21- عطاله محمدزاده.
22- فردین فرج پور.
23- صلاح الدین سعادت.
24- نوزاد علائی.
25- بهاالدین شجاعی.
26- پیمان صدیقیانی.
27- جعفر شریفی
28- حسین زینتی.
29- شاهو ملکی.
30- آرام صوفی .
31- آرام ساتوری.
32- دیاکو صالحی.
33- کاوه غفاری .
34- جمال شریفی.
35- حسین پرکایی
36- ابراهیم صالحی.
37- منصور صالحی.
38- زاهد عبداله زاده.
39- هیمن امیدی.
40- مصطفی راعی .
41- ماجد ملکی .
42- هادی حسن پور
43- هیوا بهرامی
44- نادر رضایی
45- آکو دیا بندی
46- رسول عینی
47- محمود پیر شاهی
48- هیمن ویسی
49- حامد ظریفی
50- منصور برازنده
51- طاهر دست براورد

یادآور میگردد؛ نامبردگان که از بازداشت شدگان تابستان گذشته شهر سقزهستند، 4 نفر ازاین احضار شده ها به نامهای: مصطفی توفیقی، مصطفی راعی، شهرام انصاری و آرام صوفی همچنان در بازداشت هستند و 47 نفر آنان با تامین و تودیع وثیقه موقتا آزاد شده اند.
تنظیم : 4 دی ماه 1384

گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
---------------------------------------------------

تعدادی از احضار شدگان شهر سقز دادگاهی شدند


واحدخبر- سقز

شهرام انصاری، سعدی خادمی، محی الدین آزادی، فردین فرج پور، صلاح الدین سعادت، بهاالدین شجاعی نژاد، پیمان صدیقیانی، عطا اله محمدزاده و نوزاد علایی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، دادگاهی شدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز طی روزهای یکشنبه و دوشنبه 4 و 5 دی ماه، 9 نفر از شهروندان این شهر به نامهای؛ شهرام انصاری، سعدی خادمی، محی الدین آزادی، فردین فرج پور، صلاح الدین سعادت، بهاالدین شجاعی نژاد، پیمان صدیقیانی، عطا اله محمدزاده و نوزاد علایی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی مورد محاکمه قرار داد. ریاست دادگاه را قاضی طیاره بر عهده داشت و این دادگاه بدون حضور وکیل مدافع متهمان ( باستثنای شهرام انصاری و پیمان صدیقیانی که از وکیل تسخیری استفاده نمودند) برگزار شد.

تنظیم : 5 دی ماه 1384

گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
--------------------------------------

یک محکوم به اعدام در زندان سقز به دار آویخته شد

واحدخبر- سقز

جوانی 19 ساله به نام" فرهاد صالح پور" روز اول دی ماه در زندان مرکزی شهرستان سقز به دار آویخته شد. وی حدود یک سال پیش، همراه با فرد دیگری به نام" آرام روحی" به اتهام قتل، دستگیر و به اعدام محکوم گردیده بود. فرهاد صالح پور حدود 11 ماه در سنندج زندانی بود و اخیرا جهت اجرای حکم به زندان سقز منتقل شده بود. آرام روحی نیز به 8 سال زندان محکوم شده است. گفته میشود نامبردگان، در قتل یک پزشک به نام " محرم..." دست داشته اند.

تنظیم : 5 دی ماه 1384

گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

Copyright: gooya.com 2016