سه شنبه 13 دی 1384

پرونده اكبر عطري به دادگاه تجديد نظر ارجاع شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

با اعتراض وكيل مدافع اكبر عطري, عضو سابق شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت, پرونده وي جهت رسيدگي به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، چندي پيش شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، اكبر عطري را به اتهام تبليغ عليه نظام, توهين به رهبري و توهين به مقدسات جمعا به پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم كرد كه اين حكم با اعتراض محمد شريف، وكيل مدافع اين عضو سابق شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت مواجه شد و وي در لايحه‌‏اي نسبت به اين حكم اعتراض كرد.
با اعلام وصول اين لايحه, پرونده عطري جهت رسيدگي به دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع شد تا اين دادگاه حكم خود را در پرونده صادر كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پرونده اكبر عطري به دادگاه تجديد نظر ارجاع شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016