دوشنبه 19 دی 1384

كروبي مدير مسئولي نشريه "اعتماد ملي" را واگذار كرد، انتشار ۲۴ نشريه جديد، فارس

خبرگزاري فارس: هيئت نظارت بر مطبوعات با انشتار 24 نشريه و تغيير مدير مسئولي يك نشريه موافقت كرد.


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي معاونت امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، علاء الدين ظهوريان مدير كل مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي در چهلمين جلسه از دهمين دوره هيئت نظارت بر مطبوعاتي كه 19 ديماه برگزار شد، گفت: در اين جلسه با انشار 20 فصلنامه و 4 دو فصلنامه و تغيير مدير مسئولي 1 نشريه موافقت شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بر اساس اين گزارش ، فصلنامه« ره‌آورد سلامت» به صاحب امتيازي« دانشگاه علوم پزشكي ايران - دانشكده بهداشت» و مديرمسئولي « احمد عامري» فصلنامه « پژوهشنامه حقوق و علوم سياسي» با صاحب امتيازي« دانشگاه مازندران» و مدير مسئولي فخر الدين اصغري آق مشهدي» ، فصلنامه« تاريخ و علوم اجتماعي» به صاحب امتيازي « دانشگاه سيستان بلوچستان» و مدير مسئولي «عباسعلي آذرنيوشه» ، فصلنامه « مطالعات امور اقتصادي» به صاحب امتيازي « دانشكده امور اقتصادي- وزارت امور اقتصادي و دارايي» و مدير مسئولي ويدا مجتهد زاده، فصلنامه « مطالعات بازرگاني» با صاحب امتيازي « دانشگاه علامه طباطبايي- دانشكده حسابداري و مديريت» و به مدير مسئولي ابوالفضل كزازي، فصلنامه« هنر پژوه» به صاحب امتيازي« دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - دانشكده معماري» و مدير مسئولي يوسف گرجي مهلباني، فصلنامه« توسعه انساني» به صاحب امتيازي « دانشگاه شهيد چمران اهواز- دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي» و به مدير مسئولي علي حسين حسين زاده ، فصلنامه «توانبخشي نوين» به صاحب امتيازي « دانشگاه علوم پزشكي تهران - دانشكده توان بخشي» و به مدير مسئولي محمدضا هاديان رسناني،« فصلنامه medical Journal Of Mazandaran » به صاحب امتيازي«دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازنداران» و مدير مسئولي مهدي يونسي رستمي ، فصلنامه«اديان و عرفان» به صاحب امتيازي « دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان» و مدير مسئولي علي اكبر افراسياب پور، فصلنامه « پيام باستانشناس» با صاحب امتيازي«دانشگاه آزاد اسلامي - واحد ابهر» و مدير مسئولي سعيد گنجوي، فصلنامه « مهندسي صنايع» به صاحب امتيازي « دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب معاونت پژوهشي و برنامه‌ريزي» و مدير مسئولي مير بهادر قلي آريا نژاد» فصلنامه « زمين شناسي كاربردي»به صاحب امتيازي «دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان» و مدير مسئولي قدرت الله فرهودي»، فصلنامه « مسكويه» به صاحب امتيازي « دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري» و مدير مسئولي محمد تقي امامي خوبي، فصلنامه « مجله فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد» به صاحب امتيازي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و مدير مسئولي حسن احمدي ترشيزي ، فصلنامه «رياضيات كاربردي» به صاحب امتيازي«دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان» و به مدير مسئولي « مهران فخراني»، فصلنامه« رايت علم» به صاحب امتيازي« دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد» و مدير مسئولي« رضا اشرف زاده»، فصلنامه‌«مجلس انديشه علوم» به صاحب امتيازي« دانشگاه سمنان» و مدير مسئولي «علي عموزاده» ، فصلنامه «رهايش » به صاحب امتيازي« دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي » و به مدير مسئولي« آقاي محمد تقي جعنايي» دو فصلنامه « خاطره باران» به صاحب امتيازي«دانشگاه گيلان» و مدير مسئولي « سيد عبدالحسين ابوالقاسمي» دو فصلنامه «مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر» به صاحب امتيازي « دانشگاه شهيد باهنر كرمان- دانشگاه ادبيات و علوم انساني» و به مدير مسئولي «يحيي طالبيان» ، دو فصلنامه« تاريخ و تمدن اسلامي» به صاحب امتيازي « دانشگاه آزاد اسلامي - دانشگاه الهيات و فلسفه» و به مدير مسئولي سيد احمد رضا خضري و دو فصلنامه « مطالعات ايراني»به صاحب امتيازي « دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر» و مدير مسئولي « محمد صادق بصيري» اسامي نشرياتي هستند كه با مجوز انتشار آنها موافقت شد.
گفتني است ، در اين جلسه با تغيير مدير مسئولي نشريه « اعتماد ملي» از مهدي كروبي» به « محمد جواد حق شناس» موافقت شد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'كروبي مدير مسئولي نشريه "اعتماد ملي" را واگذار كرد، انتشار ۲۴ نشريه جديد، فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016