دوشنبه 19 دی 1384

بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران در اعتراض به نصب دوربين هاي تجسسي در محيط دانشگاه

لا تجسسوا و لايغتب بعضکم بعضا ـ حجرات ۱۲


حراست دانشگاه، در راستاي اعمال محدوديت هاي بيش تر و تحت نظر گرفتن رفتار و روابط دانشجويان و ساير دانشگاهيان، اقدام به نصب دوربين هاي مدار بسته ي متعددي در محيط دانشگاه نموده است.
انجمن اسلامي دانشجويان(تاسيس ۱۳۴۹) در اين خصوص، نکاتي را قابل تذکر مي داند:
۱. اقدام حراست دانشگاه، با هر توجيهي که صورت گرفته باشد، از نظر دانشجو و بلکه هر انسان فرهيخته و صاحب فکر و شعور، عملي نسنجيده، غيراخلاقي، موهن و به دور از شان دانشگاه مي باشد.
۲.به راستي مسئولين دانشگاه را چه شده است که پس از گذشت بيش از ۷ دهه از عمر اين دانشگاه، به جاي پرداختن به امور اهم علمي و صنفي دانشگاهيان، خلاقيت خود!!! و بودجه دانشگاه را در چنين امر ناشايست و بيهوده اي به کار گرفته اند؟!
آيا ديگر هيچ مشکلي از لحاظ آموزشي، فرهنگي، عمراني، ورزشي، صنفي و رفاهي باقي نمانده که مسئولين دانشگاه، چنين شتابزده از فرصت تعطيلي يک هفته اي کلاس ها و مشغول بودن دانشجويان به مطالعه براي امتحانات، نهايت استفاده را برده و به چنين عمل تحقيرآميز و وقيحانه اي دست مي زنند؟!
۳. انجمن اسلامي دانشجويان(تاسيس ۱۳۴۹) اين اقدام نامعقول مسئولين دانشگاه را دخالت و تجسس در امور، رفتار و روابط دانشجويان و دانشگاهيان و موجب وهن محيط علمي دانسته و ضمن دعوت مسئولين به خردورزي بيش تر و حفظ حرمت دانشجو و استاد و پرهيز از اعمال تحجرمابانه و ضداخلاقي، هشدار مي دهد که اين گونه رفتارهاي ناپسند، جز افزايش شکاف و گسست موجود در روابط ميان مسئولين دانشگاه و نظام با دانشجويان و تکوين واکنش هاي منفي و اعتراض آميز احتمالي، حاصلي در پي نخواهد داشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

۴. گويا حراست دانشگاه، محيط آموزشي را با اماکن امنيتي و اطلاعاتي، اشتباه گرفته و به عملي شرم آور دست زده که در نظام هاي کاملا استبدادي و بنيادگرا نيز سابقه اي نداشته است، به طوري که ساواک حکومت پهلوي نيز جرات چنين جسارت و اسائه ادب به ساحت علم و دانش را پيدا نکرد.
لذا به کارکنان حراست دانشگاه توصيه مي کنيم جهت عملي کردن اهداف و اغراض خويش، همچنان از شيوه هاي سابق (حامي پروري، جاسوس سازي، تهديد و...)استفاده کنند و از هتک حرمت و حيثيت دانشگاه و دانشگاهيان بپرهيزند.
۵. به مسئولين دلسوز و مومن دانشگاه که شايد دغدغه انحراف دانشجويان را دارند، اطمينان مي دهيم با توجه به اين که دولت محترم اسلامي در نظر دارد انقلاب فرهنگي دوم را (اين بار، عميق تر و عملي تر از پيش) در نظام آموزشي کشور و دانشگاه ها پياده کرده و علوم انساني را "اسلامي" و دانشگاه ها را به حوزه علميه تبديل کند و با اميد به اين که با همت کابينه محترم آقاي احمدي نژاد، در آينده اي نزديک، همه دانشجويان و اساتيد، مسلمان تر، مومن تر، مودب تر و ضد غرب و سرشار از اخلاق و معنويت خواهند شد، لذا جاي هيچ گونه نگراني نيست.
۶. در پايان از مسئولين انتظار مي رود جهت اعاده حيثيت دانشگاه، در اسرع وقت، نسبت به جمع آوري دوربين هاي نصب شده اقدام نمايند.

انجمن اسلامي دانشجويان(تاسيس ۱۳۴۹)
دانشگاه تربيت معلم تهران
84/10/19

Copyright: gooya.com 2016