سه شنبه 20 دی 1384

معاون سازمان انرژی اتمی: تحقيقات سوخت هسته ای با توافق کامل با آژانس آغاز شد، مهر

- توليد سوخت هسته ای همچنان در تعليق است


سعيدی معاون امور بين الملل و برنامه ريزی سازمان انرژی اتمی پيش از ظهر امروز اعلام کرد تحقيقات سوخت هسته ای در ايران با تفاهم و توافق کامل با آژانس از امروز آغاز شد.
به گزارش خبرنگار سياسی"مهر"، محمد سعيدی در کنفرانسی خبری اعلام کرد پس از ارسال نامه رسمی ايران به آژانس برای شروع تحقيقات در زمينه فناوری سوخت هسته ای، همکاری فشرده ای بين آژانس بين المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ايران آغاز شد.

وی با اشاره به سئوالات آژانس در مورد تشريح دامنه تحقيقات هسته ای گفت: شب گذشته بنده وهايننون معاون پادمان مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، موفق شديم به يک جمع بندی روشن برسيم و در اين توافق قرار شد بازرسان آژانس که در ايران حضور دارند، طی امروز محل هايی که با آژانس به توافق رسيديم کار تحقيقاتی آغاز شود.

سعيدی با اشاره به نامه رسمی ايران به آژانس که سه شنبه گذشته تحويل داده شد، گفت: طی اين نامه آنچه آغاز می کنيم صرفا در زمينه تحقيقات است و نه بيش از آن .

وی با بيان اينکه تحقيقات در فناوری سوخت هسته ای با توليد سوخت هسته ای تفاوت دارد تاکيد کرد: توليد سوخت هسته ای همچنان در تعليق است و اميدواريم در يک چارچوب منطقی با طرفهای اروپايی به نتيجه روشنی در آينده نزديک برسيم و نگرانی هايی که وجود دارد بر طرف شود و عواملی که به عنوان تضمين عدم انحراف فعاليت توليد سوخت هسته ای در ايران در آينده محسوب می شود به نتيجه گيری روشن با اروپايی ها برسيم.

سعيدی از همکاری آژانس بين المللی انرژی اتمی با ايران برای از سر گيری تحقيقات هسته ای تشکر کرد و گفت: همکاران ما در آژانس تلاش بسيار زيادی انجام دادند که روش معقول و منطقی برای شروع تحقيقات صورت گيرد که به نتيجه رسيد و توانستيم با تفاهم و توافق کامل با آژانس راه ها را پيدا کنيم.

معاون امور بين الملل و برنامه ريزی سازمان انرژی اتمی افزود: در اين زمينه برخی مواردی که سيل شده بود با بازرسان آژانس باز شده و آژانس ديشب اين اختياررا به بازرسان داد که اين کار را انجام دهند.

وی تاکيد کرد: پلمب "سيل" های باز شده در دامنه تحقيقاتی است که از سر گيری آن را به آژانس رسما اعلام کرده ايم.

سعيدی از همکاری و مديريت محمد البرادعی مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی و هايننون معاون پادمان وی برای از سرگيری تحقيقات فناوری سوخت هسته ای پس از دو سال و نيم تعليق نيز تشکر کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اظهارات روز گذشته محمد البرادعی مبنی بر پايان يافتن صبر او در خصوص عملکرد ايران گفت: من نسبت به بخشهای سياسی اظهارات آقای البرادعی اظهار نظر نمی کنم و توجهی ندارم.

آنچه بين ما و آژانس طی چند روز گذشته انجام شد يک تفاهم فنی و حقوقی بود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبنی بر اينکه آيا از کليه مراکز تحقيقاتی مورد نظر ايران رفع تعليق شده است، گفت: مراکز تحقيقاتی که مد نظر ايران بود و ايران درخواست کرد، با توافق و هماهنگی آژانس کارشان را از امروز آغاز می کنند.

سعيدی اعلام تعداد و محل مراکز تحقيقاتی فناوری سوخت هسته ای را به آينده موکول کرد.

معاون سازمان انرژی اتمی در پاسخ به اين سوال که آيا ايران مونتاژ دستگاه های سانتريفيوژ را هم آغاز کرده است، گفت: آنچه که برای آژانس تبيين شده و مشمول کار تحقيقات می شود امروز از سر گرفته خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبنی بر اظهارات البرادعی در خصوص روشن نبودن هدف ايران از سر گيری تحقيقات و اظهارات فلمينگ سخنگوی آژانس مبنی بر ناکافی بودن اطلاعات ارايه شده از سوی ايران، گفت: اين اظهارات مربوط به گذشته است، کله تفاهمات و توافقات ديشب انجام شد.

وی در پاسخ به اين سوال که آيا غنی سازی اورانيوم در لابراتوار نيز از سر گرفته شده است، گفت: مجموعه کار تحقيقاتی را که آغاز کرديم، مورد تفاهم دو طرف قرار گرفته و احصا و شمارش شده است.

وی در پاسخ به اين سوال که آيا در نطنز نيز کار تحقيقاتی انجام خواهد شد، گفت: کار تحقيقاتی محدود و محصور به مکان خاصی نيست در تمام مراکزی را که از قبل اعلام کرده بوديم و مورد توافق قرار گرفته است کار تحقيقاتی انجام خواهيم داد.

وی زمان آغاز تعليق تحقيقات در زمينه سوخت هسته ای را دو سال و نيم پيش اعلام کرد.

معاون امور بين الملل و برنامه ريزی سازمان انرژی اتمی در خصوص مذاکرات ايران و روسيه برای غنی سازی مشترک گفت: مذاکرات روزهای گذشته در تهران بسيار جدی و ثمربخش بود و با اين هدف انجام شد که طرفين ديدگاههای خود را برای هم تشريح کنند.

وی افزود: طرف روسی به برخی ابهامات ما پاسخ داد و قرار شد برای برخی ديگر از ابهاماتی که در طرح روسيه وجود دارد جلسه ای در ماه فوريه در مسکو برگزار شود تا در اين مسير بتوانيم پيشرفت خوبی داشته باشيم.

سعيدی در پاسخ به سئوالی مبنی بر موضع گيری های پنج کشور هسته ای در خصوص از سرگيری تحقيقات هسته ای در ايران گفت: من يک مسئول فنی هستم و به موضوعات سياسی پاسخ نمی گويم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اما از نظر حقوقی و فنی تعليقی که پذيرفته بوديم داوطلبانه بوده و بر اساس قطعنامه نوامبر 2004 غير الزام آور حقوقی و برای اعتماد سازی بوده است. از نظر ما اعتماد شکل گرفته چون الزامی به ادامه آن نداريم و بر اين اساس که ادامه تعليق در زمينه صرفا تحقيقاتی ربطی به توليد سوخت هسته ای ندارد دليلی برای ادامه آن نمی بينيم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پيش بينی وضعيت پرونده ايران در اجلاس ماه مارس شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت: تصميم جدی ايران اين است که تا ماه مارس اقدامات جدی که نشان دهنده پيشرفت در همکاری های ما و آژانس است توسط ما انجام شود.

سعيدی افزود: موضوعات باقيمانده ميان ما و آژانس ناچيزو در حد چند سوال است و می خواهيم تا شروع ماه مارس با آژانس آن را حل و فصل کنيم، همانطور که بيشتر موضوعات در مسير عادی قرار گرفته است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبنی بر اينکه آيا همان گونه که پيش از مذاکرات ايران و روسيه اعلام شده بود، مذاکرات دو کشور بر اساس تامين سوخت سال اول نيروگاه اتمی بوشهر بوده است و آيا اساسا طرح غنی سازی مشترک ميان دو کشور به سوخت نيروگاه بوشهر مربوط می شود، گفت: الان نمی توانم اظهار نظر بکنم. چون ايده بسيار خام است و نياز به رفع ابهامات دارد که بايد در جلسات آينده بررسی شود و ابعاد موضوع بيشتر روشن گردد.

Copyright: gooya.com 2016