جمعه 16 دی 1384

پرهیز بی خبر نمایندگان ایران از حضور در جلسه آژانس بین المللی انرژی اتمی را واکنش به انتقادات البرادعی؟ راديو فردا

ديپلمات هاي نزديك به آژانس بين المللي انرژي اتمي، عدم حضور هيات جمهوري اسلامي در جلسه روز پنجشنبه در وين آنهم بدون اطلاع قبلي را غيرعادي و بي اعتنايي به رئيس آژانس توصيف كردند. يك ديپلمات گفت: به نظر مي رسد جمهوري اسلامي از درخواست محكم روز چهارشنبه محمد البرادعي براي همكاري بيشتر با بازرسي هاي آژانس يكه خورده باشد. كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا روز پنجشنبه هشدار داد فرصت جمهوري اسلامي رو به پايان است و افزود: زماني كه روشن شود مذاكرات به جايي نمي رسد، آمريكا راي كافي براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل را دارد. هيات ايراني به سرپرستي محمد سعيدي معاون سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي به ايران بازگشت و از ادای توضیحاتی که می توانست به تصمیم 28 دی ماه در باره پرونده هسته ای ایران کمک کند، امتناع ورزید.
حميد فاطمي (rm) صدا | (wma) صدا [ 3:26 mins ]


خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارشي از وين نوشت: عدم حضور هيات جمهوري اسلامي در جلسه روز پنجشنبه آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين آنهم بدون اطلاع قبلي در مقر آژانس به عنوان عملي غيرعادي و بي اعتنايي به محمد البرادعي رئيس آژانس توصيف شد.
حميد فاطمي (راديو فردا): خبرگزاري آسوشيتدپرس نوشت: جمهوري اسلامي با بي اعتنايي دست رد به سينه مدير آژانس بين المللي انرژي اتمي زد با عدم حضور در جلسه اي كه قرار بود در آن راجعه به چند و چون از سرگيري فعاليت هاي هسته ايش توضيح دهد. ديپلمات هاي نزديك به آژانس اين اقدام ايران را غيرعادي توصيف كرده و گفتند يكي از دلايل آن احتمالا انتقادات محمدالبرادعي رئيس آژانس ضمن ديدار با هيات جمهوري اسلامي در روز چهارشنبه بوده است.

يك ديپلمات به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت: به نظر مي رسد جمهوري اسلامي از درخواست محكم البرادعي در روز چهارشنبه براي همكاري بيشتر ايران با بازرسي هاي آژانس يكه خورده باشد. به گفته اين ديپلمات، اين امر و مخالفت روشن البرادعي با ازسرگيري فعاليت هايي كه مي متواند منجر به غني سازي اورانيوم شود، ظاهرا از دلايل عدم حضور ايران در جلسه روز پنجشنبه بود، بخصوص كه آقاي البرادعي معمولا به نرمي سخن مي گويد. ديپلمات ديگري نيز كه با نظرات تهران آشنا است، همين نظر را تاييد كرده و به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت: مخالفتن البرادعي با ازسرگيري غني سازي اورانيوم، دليل عدم حضور ايران است.

در اين ميان كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا روز پنجشنبه هشدار داد و گفت فرصت براي جمهوري اسلامي رو به پايان است. وي گفت: زماني كه روشن شود مذاكرات به جايي نمي رسد، آمريكا راي كافي براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل براي مجازات هاي احتمالي دارد.

خبرگزاري آسوشيتدپرس نوشت: هيات ايران تا اينجا درخواست روز چهارشنبه البرادعي را كه خواسته بود ايران چند و چون ازسرگيري تحقيقات هسته ايش را توضيح دهد، اجرا نكرده است، ولي قول داده بود كه روز پنجشنبه اين توضيحات را بدهد كه آن را هم نداد. به گفته ديپلمات ها در وين، اكنون ديگر انتظار نمي رود ايران تا قبل از روز دوشنبه توضيحاتي به آژانس بدهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گفته مقامات رسمي در وين، هيات ايراني به سرپرستي محمد سعيدي معاون آژنس اتمي جمهوري اسلامي، بعد از ظهر پنجشنبه به ايران بازگشت. با توجه به اين كه قرار است مقامات رسمي روسيه براي مذاكره درباره پيشنهادهاي همكاري روسيه در روزهاي آخر هفته و اوايل هفته آينده به تهران بروند، به نظر نمي رسد سعيدي تا قبل از دوشنبه به وين بازگردد.

خبرگزاري آسوشيتدپرس در پايان اشاره مي كند كشورهاي اروپايي اميدوار بودند با توضيحات ايران در جلسه روز پنجشنبه بتوانند تصميم بگيرند آيا مذاكرات با ايران همانطوركه از قبل تعيين شده بود، در روز 28 ديماه برگزار شود يا لغو گردد و درخواست ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بررسي شود.

Copyright: gooya.com 2016