چهارشنبه 21 دی 1384

آژانس بين المللي انرژي اتمي: ايران قصد دارد به ميزان كمي فعاليت غني سازي اورانيوم را آغاز كند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرد؛ ايران قصد دارد به ميزان كمي فعاليت غني سازي اورانيوم را آغاز كند.

به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران (ايلنا ) آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي در بيانيه‌‏اي اعلام كرد: ايران به آژانس اتمي اطلاع داد كه قصد دارد در طول فعاليت تحقيقات و توسعه تعداد كمي از مخازن آلتراسانتريفوژ را نصب كند، در نتيجه گاز هگزا فلوريد اورانيوم براي اهداف تحقيقاتي به اين مخازن تزريق خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرگزاري رويترز در اين بيانيه آمده است: محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي نگراني خود را نسبت به تصميم ايران براي توقف تعليق فعاليت هاي مربوط به غني سازي شوراي حكام آژانس بين المللي درخواست كرده بود، ابراز كرد.

Copyright: gooya.com 2016