پنجشنبه 22 دی 1384

اعلاميه نهضت مقاومت ملی به مناسبت اوضاع کنونی ايران

علیه حکومت بنیادگرایان اسلامی به پا خیزیم

اظهارات احمدی نژاد و سایر سران حکومت به روشنی نشان می دهد که هدف این جمع برپا کردن حکومت جهانی اسلامی است. این عده که از عهده اداره ایران بر نمی آیند و کشور ما را به قهقرای جدیدی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فساد کشانده اند، در دنیای خیال و تصورات واهی خود قصد فتح دنیا را دارند. حکومتی که مردم و حتی سران ارتش خود را در سوانح هوائی مکرر از دست می دهد، صحبت از پاک کردن اسرائیل از نقشه جغرافیا، نفی جنایات نازی ها علیه یهودیان، جنگ اسلام علیه قدرت های جهانی و اداره جهان را می کند. مواضع ایراد شده از طرف سران حکومت که باعث انزوای کامل ایران در دنیا و متحد شدن قدرت های جهانی علیه ایران گردیده است، تنها با اینکه هدف آنان صدور انقلاب، برپا کردن حکومت جهانی اسلامی و تدارک ظهور امام زمان است و اینکه به طریقی بیمار گونه از دنیای واقعی فاصله گرفته اند، قابل توضیح است.

دیگر باید برای همگان روشن شده باشد که غنی سازی اورانیوم برای استفاده صلح آمیز که میتوانست در یک نظام دموکراتیک به نفع کشور باشد، از طرف سران جمهوری اسلامی به منظور تحقق بخشیدن به مقاصد جنون آمیز خود دنبال می شود. همچنین باید روشن شده باشد که کوشش اصلاح طلبان برای اقناع و تعدیل اقدامات این بیماران روانی در شرائط کنونی موثر نخواهد بود.

مطبوعات جهان مملو از اخبار تدارک جنگ قدرت های بزرگ علیه ایران شده، سیاستمداران و مفسرین جهانی تقریبا همه بر این نظرند که راه های توافق با حکومت ایران به بن بست رسیده است و سیاست های این حکومت صلح جهانی را به خطر انداخته است. به نظر می رسد سران حکومت نیز امیدی به ادامه حیات خود به طريق گذشته را ندارند و می خواهند برای پوشاندن ناتوانی خود در اداره کشور با فراربه جلو، تصورات واهی و نادیده گرفتن واقعیات، حال و آینده ملت ایران را در جنگ بنیاد گرائی علیه قدرت های جهانی به خطر اندازند. نتیجه این سیاست، محاصره اقتصادی یا حمله نظامی است که هر دو نتایج فاجعه باری برای کشور خواهند داشت. نتیجه محاصره اقتصادی را در کشور همسایه مان عراق که به نداشتن ابتدائی ترین وسائل درمانی و معیشتی انجامید دیده ایم. حاصل حمله نظامی نیز نابودی هزاران انسان، از میان رفتن سرمایه های ملی، فقر، احیانا جنگ داخلی و حاکم شدن تروریسم بر کشور خواهد بود. برای آزاديخواهان جهان باید روشن باشد كه تحریم اقتصادی یا حمله نظامی به ایران كمكی به مردم آن برای پایان دادن به این رژيم نبوده، چه بسا ممکن است به وسيله ای در دست افراطیون درمانده برای فریب مردم و طولانی تر نمودن عمرحکومتشان تبدیل گردد.

هموطنان عزیز:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نظر به حساسیت شرائط و خطرات سهمگینی که در کمین کشور است و علی رغم برخورداری از امکانات محدود در دسترسی به مردم و رسانه ها، نهضت مقاومت ملی ایران وظیفه خود می داند که خطرات نامبرده را گوشزد نموده، ملت ایران را به کوشش برای جلوگیری از بروز فاجعه فرا خواند. در این شرائط خطیر لازم است که همگی ما با استفاده از کلیه امکانات هموطنان خود و جهانیان را آگاه نموده و با شیوه های مسالمت آمیز و مدنی علیه حکومت و سیاست های آن به مقاومت و اعتراض برخیزیم. باید به جهانیان نشان دهیم که احمدی نژاد و سایر سران نظام نماینده ملت ایران نیستند، احمدی نژاد با تقلب سنگین طرفداران ولی فقیه در انتخابات به این مقام رسیده و از پشتیبانی اکثریت ملت برخوردار نیست. اعتراض به رژيم و مقاومت علیه آن، نباید فقط به شخصیت ها و گروه های سیاسی محدود شود. لازم است همه به پاخیزیم و با استفاده از کلیه روش های مقاومت مدنی، طومار نویسی، اعتراض های فردی و جمعی، اعتصاب و غیره، مخالفت و اعتراض خود را آشکار کنیم. اگر مقاومت های مدنی و خود جوش امروز خود را اندک اندک به دریای یک جنبش مدنی کار آمد در سراسر کشور تبدیل کنیم، چه بسا حال و آینده کشور را از فاجعه ای که در کمین است برهانیم و نشان دهیم که صاحب این خانه ملت ایران است.

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ايران

چهارشنبه 21 دی ماه 1384 برابر 11 ژانویه 2006

http://www.namir.org/
http://www.melliun.org/nehzatm.htm

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعلاميه نهضت مقاومت ملی به مناسبت اوضاع کنونی ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016