جمعه 23 دی 1384

سنديکاي شرکت واحد: حرکت بعدي به مراتب قاطع ترخواهد بود، گفت وگوي شهروند با پروانه اسانلو و سعيد ترابيان

خسرو شميراني

shemiranie@yahoo.com

- منصور به روشني وزن کم کرده است و ناراحتي چشم آزارش ميدهد

- من تمام روز در بيمارستان لبافي نژاد بودم. او را از زندان به بيمارستان نياوردند و چشم او روز به روز بدتر ميشود

- آقاي مولايي و دکتر خورشيد مراجعه کرده اند ولي آنها هم موفق به ديدن پرونده نشده اند

- ما همگي به بيگناهي اسانلو ايمان داريم و حرکت ما پس از آکسيون چراغ هاي روشن، پاسخ به مراتب قاطع تري خواهد بود. اميدواريم مسئولان سر عقل بيايند

- ظاهرا قاضي پرونده آقاي راسخ متين، نقش زيادي ندارد

- در دادسرا به من گفتند که همه کاره آقاي سعيد مرتضوي است

- حسينيه را هم پلمپ کردند

- اتحاديه هاي عربي"اي.تي.ف" در اردن، تونس و فلسطين از کارگران شرکت واحد حمايت کردند


منصور اسانلو رئيس هيئت مديره سنديکاي شرکت واحد اتوبوسراني تهران همچنان در زندان اوين به سر ميبرد. اما "سنديکاي شرکت واحد" که او خود از پي ريزان آن است در دفاع از او از نفس نيافتاده است. کارگران اسانلو را آزاد ميخواهند زيرا او "باغبان" است و سنديکا "گل" و به قول يکي از همکارانش " گل بدون باغبان پژمرده ميشود". کارگران نميخواهند سنديکاشان "پژمرده" شود.
کارگران از نفس نيافتاده اند زيرا حمايت جهاني از آنها که در روزهاي تعطيل کريسمس و سال نو با قوت آغاز شده بود در اين فاصله هر روز ابعاد وسيعتري به خود گرفته است.
تنها در چند روز گذشته علاوه بر سازمان عفو بين الملل که آزادي فوري اسانلو را خواستار شده بود، ده ها سنديکا و اتحاديه و تشکل هاي ديگر کارگري ملي و بين المللي، از سوئد تا برلين و از کانادا تا اردن و فلسطين از خواسته هاي کارگران شرکت واحد تهران حمايت کردند.
از جمله ميتوان از حمايت اتحاديه هاي عربي"اي.تي.ف" در اردن، تونس و فلسطين نام برد که در اعتراض به دستگيري همقطاران خود در ايران نامه اي به دولت ايران ارسال کردند.
بلال مالکو، از دفتر دنياي عرب "اي تي ف" در اين مورد گفته است: "مبارزات کارگران حمل و نقل در همه جاي اين منطقه در جريان است. تنها خواست آنها حق تشکل و بستن قراردادهاي جمعي است. اتحاديه هاي آزاد و مستقل در سراسر جهان بايد با کارگران ايران اعلام همبستگي کنند و دست در دست برادران ايراني خود مقاومت نمايند تا دولت ايران حقوق اين کارگران را به رسميت بشناسد."
يکي از فعالان سنديکاي شرکت واحد ميگويد: "اين همبستگي ها نيروي ما را صد چندان ميکند."
گرچه آقاي اسانلو همچنان در زندان است اما کارگران موفق شده اند به برخي از خواسته هاي خود دست يابند. روشن شدن وضعيت مديريت شرکت واحد از اين جمله است. سعيد ترابيان از اعضاي سنديکاي شرکت واحد ميگويد: "سرانجام مديريت شرکت واحد به شهرداري سپرده شد و از وضعيت شتر ــ گاو ــ پلنگ خارج شد، اما خواسته اصلي ما و شايد تنها خواسته کنوني ما آزادي منصور اسانلواست."
شهروند در ادامه گزارش هاي خود در ارتباط با برخوردهاي اخير با کارگران شرکت واحد تهران و واکنش ها نسبت به اين برخوردها، با خانم پروانه اسانلو و سعيد ترابيان گفت وگو کرد.

خ - ش

پروانه اسانلو همسر رئيس هئيت مديره سنديکا که اکنون بيست و دومين روز زندان خود را پشت سر ميگذارد:
بالاخره چهار روز پيش يعني يکشنبه ( هشتم ژانويه) با همسرم ملاقات کردم. وضعيت او در مجموع رضايت بخش است به غير از اينکه به روشني وزن کم کرده است و ناراحتي چشم آزارش ميدهد.

قبلا گفته بوديد که آقاي اسانلو اخيرا قرار مداواي ليزري داشت ...
ــ بله. سه شنبه گذشته قرار داشتيم با مسئولان هم صحبت کرده بودم. من تمام روز در بيمارستان لبافي نژاد بودم. قرار بود او را از زندان به بيمارستان بياورند ولي اين قول عملي نشد و چشم او روز به روز بدتر ميشود.

شرايط ملاقات چگونه بود؟
ــ روز يکشنبه همراه با خواهر و مادر همسرم و همچنين پسرم به ملاقات وي رفتيم. به ما اجازه ملاقات حضوري دادند اما تمام وقت يک مامور زندان در کنار جمع خانواده ما نشسته بود. تقريبا بيست دقيقه ملاقات داشتيم.

آخرين چيزي که قاضي پرونده درباره آزادي همسر شما گفته است چيست؟
ــ ظاهرا قاضي پرونده آقاي راسخ متين، نقش زيادي ندارد. من چندين بار از او خواستم که دست کم بگويد همسرم به چه اتهامي دستگير شده است و در زندان نگهداري ميشود، اما ايشان براي سئوال من پاسخي نداشت.
در دادسرا به من گفتند که همه کاره آقاي سعيد مرتضوي است. من هم ديروز به دفتر ايشان رفتم. آقاي مرتضوي مرا نپذيرفت ولي منشي او نامه اي را که از قبل نوشته بودم از من گرفت و از قول وي گفت که بايد روز شنبه [ 14 ژانويه ] به معاون او يعني آقاي محدث مراجعه کنم. اگر کاري برايم انجام نداد روز بعد از آن صبح نزد خودش بروم. امروز و فردا که تعطيل است. من روز شنبه به قاضي محدث مراجعه ميکنم و يکشنبه دوباره به دفتر آقاي سعيد مرتضوي ميروم.

وکلاي ايشان چطور؟
ــ آقاي مولايي و دکتر خورشيد مراجعه کرده اند ولي آنها هم موفق به ديدن پرونده نشده اند.

دستگيري آقاي اسانلو چه تاثيري بر خانواده شما داشته است؟
ــ الان زمان امتحانات بچه هاست. هر دو فرزند من به شدت تحت تاثير وضعيت پدرشان هستند و نميتوانند به درس و کلاس شان برسند. مادر همسرم سالخورده و مريض است گر چه هر روز به او ميگوييم که فردا منصور آزاد ميشود، اما او نيز حال بدي دارد. خودم هم که الان بيش از سه هفته است مجبور شده ام کار و زندگي خودم را کنار بگذارم و هر روز به زندان و دادگاه و دادسرا و دفتر اين مسئول و آن مقام مراجعه کنم. به هر حال زندگي از هنجار خود خارج شده است.

دوستان و آشنايان و همکاران چه ميگويند؟
ــ هر روز ده ها نفر زنگ ميزنند و ابراز همدردي ميکنند و ميخواهند بيايند و کاري انجام دهند. ميدانم که آنها هم کار و زندگي دارند براي همين از آنها ميخواهم نيايند، اما ابراز لطف و مهرباني بخصوص از سوي همکاران او ادامه دارد. خيلي خوب هستند.
در يک ملاقات به قاضي او گفتم رسما در رسانه هاي عمومي اعلام کنند که سنديکا غير قانوني است من ديگر نميگذارم منصور به دنبال کار سنديکا برود براي اينکه او هميشه به قانون احترام گذاشته است. هيچ کس نيست که از دست او ناراحت باشد. اصلا نميدانم جرم او چيست. اينکه کارگران او را دوست دارند و به او احترام ميگذارند جرم است و يا اينکه او در همه اين سالها در شرکت واحد سبب خير بوده است گناه اوست. نميدانم هيچ مسئولي هم پاسخي نميدهد.

سعيد ترابيان مسئول کميسيون تبليغات سنديکاي شرکت واحد و از دومين گروه بازداشت شدگان سنديکا

آيا به غير از آقاي اسانلو عضو ديگري از سنديکا در بازداشت به سر ميبرد؟
ــ خير. در روز اول دي که دستگيريها آغاز شد 23-24 نفر را بردند که 13 نفر عضو هيئت مديره بودند. از اين تعداد و بازداشتي هاي بعدي تنها اسانلو در بند 209 اوين زنداني است.

آيا شما و يا همکاران تان امکان ملاقات با ايشان را داشته ايد؟
ــ خير. تازه پس از نزديک بيست روز، روز يک شنبه، همسر منصور همراه با مادر، خواهر و فرزند کوچکش با او ملاقات کردند. به وکلايشان اجازه ملاقات نميدهند. اما روزي که خانواده با اسانلو ملاقات داشت ما همراه با برخي اعضاي هئيت مديره نزد آنها رفتيم و از حال وي جويا شديم. خوشبختانه از روحيه بسيار خوبي برخوردار است.

يکشنبه آکسيوني براي اعتراض به ادامه زندان آقاي اسانلو داشتيد ...
ــ بله. چهارشنبه گذشته يعني همان روز که من به همراه پنج تن ديگر از زندان آزاد شديم شب منزل يکي از دوستان جلسه هيئت مديره تشکيل شد. در اين جلسه صحبت از قرار ملاقات با آقاي دکتر قاليباف شد که براي فرداي آن روز ترتيب داده شده بود. ما شرط گذاشتيم که اگر افراد ديگري به عنوان نماينده کارگران در آن جلسه شرکت کنند ما حاضر نشويم و به اين دليل هم در جلسه شرکت نکرديم. آن نشست برقرار شد اما طبيعتا نميتوانست کاري از پيش ببرد براي اينکه سنديکا عملا آن را بايکوت کرده بود. ما در همان روز پنج شنبه جلسه اي گذاشتيم و قرار آکسيون "چراغ هاي روشن" را تصويب کرديم.

آکسيون چطور پيش رفت؟
ــ منصور پس از اينکه بار آخر دوباره به کار خوانده شده بود در منطقه چهار [ نازي آباد] کار ميکرد. ما هم آکسيون را براي اين منطقه تدارک ديديم. آن روز رانندگان در منطقه نازي آباد همه سياه پوشيده بودند و طبق برآوردهاي انجام شده هشتاد درصد اتوبوسها با چراغ روشن حرکت کردند. در مناطق ديگر که اين کار سازمان نيافته بود حدود سي درصد رانندگان با روشن کردن چراغها از آکسيون حمايت کردند.

برخورد مردم چطور بود؟
ــ مردم از ما پشتيباني ميکنند. خيلي ها در روز آکسيون با گل از رانندگان اتوبوس استقبال ميکردند. در روزي که اعتصاب کرديم [ يکشنبه هفته پيش] مردم با رانندگاني که از طرف سپاه و ارتش به کار گمارده شده بودند برخورد خوبي نداشتند.

خلاصه نتايج ملاقاتها و مذاکرات با آقاي قاليباف چه شده است؟
ــ ما در جلسه 10 دي ماه که با دکتر قاليباف داشتيم به نظر ميآمد که مصرانه پيگير هستند، اما تا کنون به غير از تصحيح وضعيت شتر- گاو- پلنگي مديريت شرکت واحد کاري از پيش نبرده اند. دکتر قاليباف قول داد که محلي در اختيار ما بگذارند که بتوانيم کنفرانس هاي هفتگي سنديکا را در آن برگزار کنيم.
البته ما در آن مذاکرات يک صدا اعلام کرديم که فعلا تنها خواسته ما آزادي منصور اسانلو است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در روز همايش دوازده هزارنفري ورزشگاه آزادي هم آقاي قاليباف با خانم اسانلو صحبت کرد و قول داده بود براي آزادي منصور تلاش کند، اما هنوز نتيجه اي نميبينيم.

شما خودتان در جلسه مذاکره با آقاي قاليباف حضور داشتيد؟
ــ بله. بعد از اينکه ما جلسه پنج شنبه گذشته را بايکوت کرديم، من به همراه سه نفر ديگر به دفتر او رفتيم و براي روز شنبه قرار ملاقات گرفتيم. در آن روز سيزده نفر ، که 9 تن عضو هئيت مديره و بقيه از فعالان بودند به دفتر آقاي قاليباف رفتيم. آن گروه ديگر که خودش را نماينده کارگران مينامد در جلسه نبود، اما مسئول حراست شهرداري حضور داشت. در همان جلسه قول داده شد که اسانلو به زودي آزاد شود و در ضمن مکاني براي برپايي جلسات هفتگي در اختيار سنديکا گذاشته شود.

جلسات شما قبلا در محل سنديکاي کارگران خباز برقرار ميشد، الان کجا جمع ميشويد؟
ــ طبقه بالاي دفتر سنديکاي خبازان يک حسينيه است که جلسات ما در آنجا برگزار ميشد، اما بعد از دستگيري ها هم دفتر سنديکاي خبازان و هم حسينيه را پلمپ کردند.

آيا شما براي آزادي آقاي اسانلو ضرب الاجل تعيين کرده ايد؟
ــ بگذاريد درباره زمان چيزي نگويم. مهم اين است که بدانند ما همگي به بيگناهي اسانلو ايمان داريم و حرکت ما پس از آکسيون چراغ هاي روشن، پاسخ به مراتب قاطع تري خواهد بود. اميدواريم مسئولان سر عقل بيايند.

گفت وگوها: 12 ژانويه 2006

شهروند - شماره ۱۰۴۹- ۱۳ ژانويه ۲۰۰۶ - جمعه ۲۳ دی ۱۳۸۴

Copyright: gooya.com 2016