پنجشنبه 6 بهمن 1384

فداییان خلق (اکثریت): از اقدامات تروریستی در اهواز ابراز انزجار می کنیم

روز سه شنبه چهارم بهمن ماه شهر اهواز باردیگر با انفجار سه بمب مواجه شد که بر اثر آن ها نزدیک به ده تن از شهروندان جان خود را باختند و بیش از چهل نفر زخمی شدند. انفجار بمب در محل بانک سامان واقع در خیابان کیان پارس بیشترین تلفات را در پی داشت و موجب آتش سوزی کامل این بانک شد. بمب دیگر که بنا به اظهارات مقامات استان از نوع صوتی بوده، در محل منابع طبیعی خوزستان واقع در بلوار گلستان منفجر شده است.
این اقدامات تروریستی در ادامه بمب گذاری های ماههای گذشته در اهواز و استان خوزستان صورت می گیرد که در جریان آنها نیز تعدادی از مردم محل، قربانی این اعمال جنایتکارانه شده بودند. با اينکه هنوز هم ماهیت عاملان این اقدامات روشن نشده و دلیل کشتار انسان های بیگناه در فضای مه آلود اتهام زنی همچنان در هاله ای از ابهامات فراوان پوشیده مانده است، اما نفس این جنایت ها موجب انزجار و خشم عمومی شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تروریست ها هرکس که باشند و در پشت این ترورها هر جریان و یا حکومتی که قرار داشته باشد، باز هم هیچ تردیدی در ماهیت ضد انسانی و جنایتکارانه عاملان این ترورها جایز نیست. هیچ جریانی ولو با خواست های برحق و اعتراض به جنایت های جمهوری اسلامی در مقیاس ایران و خوزستان، حق ندارد به کشتار و ارعاب مردم متوسل شود و چنین اقدامات بیرحمانه ای را توجیه کند.
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با ابراز انزجار از اقدامات تروریستی دیروز در اهواز، جمهوری اسلامی را مسئول حفظ امنیت و جان شهروندان کشور می داند که خود با سیاست ها و روش های ضد انسانی و ضد ملی علیه مردم ایران زمینه را برای رشد جریان های تروریستی در کشور فراهم می آورد و موجب مرگ و جرح مردم و ویرانی اماکن عمومی بر اثر مقابله دو تروریسم دولتی و غیر دولتی در کشور می شود.

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
پنجم بهمن ماه ۱۳۸۴

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فداییان خلق (اکثریت): از اقدامات تروریستی در اهواز ابراز انزجار می کنیم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016