شنبه 8 بهمن 1384

اعتصاب امروز کارگران شرکت واحد به روايت ايسنا

اعتراض مجدد جمعي از رانندگان اتوبوس شركت واحد تهران

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - شهري

جمعي از رانندگان اتوبوس امروز در مناطق يك، چهار و شش شركت اتوبوسراني تهران تجمع كردند.

به گزارش خبرنگار «شهري» ايسنا اين تجمع از ساعت 6 صبح آغاز شد.

يكي از رانندگان كه خود را عضو هيات مديره سنديكاي غيررسمي رانندگان شركت واحد معرفي كرد، گفت: معترضان خواستار تشكيل رسمي اين سنديكا و آزادي تعدادي از اعضاي دستگير شده هستند.

وي گفت: تعدادي از رانندگان معترض امروز از جابجايي مسافران خودداري كردند.

گفتني است اين تجمع در نهايت با دخالت نيروي انتظامي پايان يافت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتصاب امروز کارگران شرکت واحد به روايت ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016