دوشنبه 17 بهمن 1384

شكوري‌راد: فعالان پنج‌ شش سال اخير دفتر تحكيم، نسبتشان را با دفتر تحكيم‌ وحدت سالهاي ۵۸ تا ۷۷ مشخص كنند، ايسنا

- اعتراضم به استفاده نادرست از يك عنوان است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

يك عضو سابق دفتر تحكيم وحدت تاكيد كرد: كساني كه در پنج شش سال اخير در دفتر تحكيم وحدت حضور داشته‌اند، نسبت خود را با « دفتر تحكيم وحدت سال‌هاي 58 تا 77 » مشخص كنند؛ اگر آن را افتخارآميز مي‌دانند نسبت خود را مشخص كنند و اگر تبري مي‌جويند، چرا نام آن را مصادره كرده‌اند؟.


دكتر علي شكوري راد، عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي و از اعضاي سابق دفتر تحكيم وحدت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اظهاراتش در جبهه‌ي مشاركت در تحليل جنبش دانشجويي دهه‌ي 60 و برداشت‌هايي كه از آن صورت گرفته است، گفت: انتقاد‌هايي كه نسبت به دفتر تحكيم وحدت از جانب من عنوان شد، در قالب تحليل تاريخچه‌ي دفتر تحكيم وحدت در دهه‌ي شصت و نسبتي بوده است كه دفتر تحكيم وحدت امروز مي‌تواند با اين دفتر در دهه‌ي شصت داشته باشد.


وي ادامه داد:‌ من عنوان كرده بودم كه دفتر تحكيم وحدت از سال 58 تا سال 77 داراي يك پيشينه‌ي تاريخي افتخارآميز است و طبيعي است كه همين پيشينه‌ي تاريخي، استفاده از نام دفتر تحكيم را براي عده‌اي حياتي و مطلوب جلوه مي‌دهد. سوال من از برخي از دوستاني كه در پنج شش سال اخير در دفتر تحكيم وحدت حضور داشته‌اند اين بود كه نسبت آنها با دفتر تحكيم وحدت سال 58 تا 77 چيست؟ آيا آن دوره را افتخارآميز مي‌دانند و خود را ادامه‌دهنده‌ي همان دوران معرفي مي‌كنند و يا اين‌كه از آن دوران تبري مي‌جويند؟ اگر از آن دوران تبري مي‌جويند چرا افتخارات مربوط به اين دوران را با استفاده از اسم مصادره مي‌كنند و اگر آن دوران را افتخارآميز مي‌دانند، بايد توضيح دهند كه چه نسبتي بين تفكرات و عملكرد امروز آنها با آن دوران افتخارآميز وجود دارد؟ و ديگر اين‌كه اين دوستان بايد توضيح دهند كه فايده شعارهاي «عبور از خاتمي و عبور از قانون اساسي» و در نهايت «عبور از جمهوري اسلامي» كه تحت جمهوري‌خواهي مطرح كردند، براي جنبش اصلاحات چه بوده است و چرا تحت عنوان اصلاحات خواسته‌هاي انقلابي مطرح كرده‌اند؟.

اين عضو سابق دفتر تحكيم وحدت ادامه داد: متاسفانه برخي از دوستان به جاي توضيح درباره‌ي انتقاداتي كه من به عملكرد‌ كساني كه به اسم دفتر تحكيم وحدت در سال‌هاي گذشته اين فعاليت‌ها را انجام داده‌اند‎، مطرح كردم، به طرح مجادله‌ي مشاركت. دفتر تحكيم مي‌پردازند و با مظلوم نمايي به جاي پاسخ دادن به انتقادات سعي مي‌كنند دعواي ديگري را پيش بكشند و با انتساب مواضع و سخنان من به جبهه‌ي مشاركت، موضوع را از حد تحليل و تحقيق به مجادله‌ي عناوين و تيتر‌ها در مطبوعات و سايت‌ها بكشانند و به جاي پاسخ دادن به انتقادات به گل‌آلود كردن آب بپردازند.


شكوري راد تاكيد كرد: اگر همه‌ي آنچه كه در سخنان 5 / 2 ساعته‌ام در نشست شاخه‌ي دانشجويي جبهه‌ي مشاركت عنوان شد، منتشر شود روشن خواهد شد كه آن‌چه در روز‌هاي اخير در اعتراض به سخنان من در برخي سايت‌ها و نشريات منتشر شده با آن‌چه من گفته‌ام چقدر بيگانه است.

وي ادامه داد: البته من به بسياري از دوستان خرده نمي‌گيرم، چون آنها خبر انتشاريافته از مجموعه‌ي تحليل‌ها و مباحثي را كه ارائه كرده بودم، دريافت كرده‌اند و شايد فرصت اين‌ را كه به كليه‌ي مطالب مراجعه كنند، نداشتند، و متاسفانه برخي از دوستان ما در جبهه‌ي مشاركت نيز در انفعال نسبت به اين فضا پيش‌داوري كردند و در دامي كه جنجال‌آفرينان فراهم كردند، گرفتار شدند. اميدواريم در وبلاگ شخصي خود كه قصد راه اندازي آن را دارم، مطالب را آن طور كه هست در اختيار خوانندگان بگذارم.


اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت در ادامه درباره‌ي نسبت جبهه‌ي مشاركت و اعضاي سابقا تحكيمي اين حزب با جريان فعلي كه در دفتر تحكيم حضور دارد، اظهار داشت: اكثريت اعضاي سابق دفتر تحكيم وحدت يا عضو جبهه مشاركت هستند و يا روابط نزديكي با آن دارند و اكنون نيز جبهه‌ي مشاركت شاخه‌ي دانشجويي فعالي دارد كه اكثر اعضاي آن در سراسر كشور كساني هستند كه سابقه‌ي فعاليت در انجمن‌هاي اسلامي داشته‌اند يا هم‌چنان عضو انجمن‌هاي اسلامي هستند. بنابراين حد فاصلي بين اعضاي شاخه‌ي دانشجويي جبهه‌ي مشاركت و انجمن‌هاي اسلامي موجود در دانشگاه‌ها وجود ندارد.

شكوري راد با تاكيد بر اين‌كه رسالت جبهه‌ي مشاركت به عنوان يك حزب با رسالت انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان و يا اتحاديه‌ي آنها به عنوان يك مجموعه‌ي دانشجويي، متفاوت است، افزود: فعاليت‌هاي يك حزب ناظر بر ساماندهي حضور سياسي در جامعه، ارائه‌ي برنامه براي اداره‌ي كشور و تلاش براي پيروزي در انتخابات به منظور اجراي برنامه‌هاست. در حالي كه رسالت انجمن‌هاي اسلامي و اتحاديه‌ي آنها آرمان‌گرايي و پي‌گيري شعار‌هاي آرمان‌خواهانه است.

وي ادامه داد: اين شعار‌ها عمدتا عدالت و آزادي هستند و دانشجويان فعال در دوره‌هاي گذشته به اين دو مقوله توجه ويژه داشته‌اند. آنها نابساماني‌هاي موجود در جامعه حول محور اين دو شعار را دريافته و نسبت به موانع تحقق اين دو شعار اعتراض كرده‌اند. حركت دانشجويي يك حركت آرمان‌خواهانه يا اعتراضي است نه يك حركت حزبي براي ارائه برنامه و يا به دست گرفتن قدرت براي اجراي برنامه‌ها.

اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در ادامه گفت‌وگويش با ايسنا تاكيد كرد: اساسا نه بايد دانشجويان ادعاي حزب بودن داشته باشند و نه حزب خود را صرفا در حد حركت‌ها و مواضع اعتراضي تقليل دهد؛ حوزه‌ي عملكردي اين دو مقوله از يكديگر جداست. دانشجوياني كه فعاليت سياسي خود را نه فقط براي دوره‌ي دانشجويي بلكه براي دوران بعد از فارغ‌التحصيلي طراحي و برنامه‌ريزي كرده‌اند، رويكرد همكاري با حزب مطلوب خود را خواهند داشت و دانشجوياني كه هدف سياسي خود را صرفا بر روي دوره‌ي دانشجويي متمركز كرده‌اند و برنامه دراز مدت براي حضور در عرصه‌ي سياسي ندارند، صرفا در تشكل‌هايي نظير انجمن اسلامي فعاليت مي‌كنند.

اين عضو سابق دفتر تحكيم وحدت معتقد است كه حركت‌هاي اعتراضي دانشجويان صرفا بايد توسط خود دانشجويان سازماندهي شود و نبايد كانون‌هاي قدرت خارج از دانشگاه اعم از حكومتي و يا حزبي حركت‌هاي اعتراضي دانشجويان را مصادره كنند.


شكوري راد افزود: طبيعي است در اين نوع فعاليت‌ها دانشجويان خود بايد تبعيض‌ها و نابساماني‌ها را تشخيص دهند و زمان و شيوه‌ي حركت‌هاي اعتراضي را پيدا كنند. در اين نوع حركت‌ها بدنه‌ي دانشجويي فارغ از تشكل‌هاي دانشجويي، انگيزه‌دار هستند و با هر تشكلي كه حركت اعتراضي شايسته‌اي را نسبت به نابساماني وضعيت موجود سازماندهي كند، همراهي خواهند كرد. بر اين اساس دخالت نيرو‌هاي سابقا تحكيمي را كه اكنون در بخش‌هاي مختلف جامعه هستند، در امور داخلي انجمن‌هاي اسلامي و يا دفتر تحكيم وحدت صحيح نمي‌دانم، اما دادن نظر مشورتي و يا در اختيار گذاشتن تجربيات را امر مثبتي مي‌دانم.

وي تاكيد كرد: فكر نمي‌كنم كه هيچ يك از اعضاي سابق دفتر تحكيم وحدت به درخواست مشورت و يا تبادل تجربيات با فعالان دانشجويي كنوني پاسخ منفي دهند. من هم به سهم خود همواره آماده بوده‌ام و هرجا كه از من دعوتي شده است، پاسخ گفته‌ام، اكنون نيز آماده‌ام در صورتي كه دوستان تمايل داشته باشند در جمع آنان حاضر شوم و با هم گفت‌وگوي انتقادي در مورد مواضع سال‌هاي اخير داشته باشيم.


شكوري راد در ادامه در پاسخ به سوالي درباره‌ي سازمان ادوار تحكيم وحدت يادآور شد: تشكل دانش‌آموختگان ايران اسلامي كه با نام مستعار سازمان ادوار دفتر تحكيم وحدت فعاليت مي‌كند، يك تشكل حزبي است كه فاقد عنوان حزب مي‌باشد. اين مجموعه در برگيرنده‌ي جمعي كوچك از عناصر فعال سابق دفتر تحكيم وحدت است اما حقيقتاً نماينده‌ي ادوار گذشته‌ي دفتر تحكيم نيستند و استفاده از اين عنوان استفاده‌ي شايسته‌اي نيست.

وي افزود: معتقدم چه مجموعه‌اي كه امروز به نام دفتر تحكيم وحدت فعاليت مي‌كند و چه سازمان ادوار دفتر تحكيم وحدت بايد نامي متناسب با ايده‌ها و مواضع خود برگزيند و از اين نام كه معلوم نيست در چارچوب كدام محتوا به كار برده مي‌شود، استفاده نكنند، هم‌چنين بگذارند دفتر تحكيم وحدت بر اساس آن‌چه شكل گرفته و تاريخچه‌اي افتخارآميز به وجود آورده است، به همان دوران تعلق داشته باشد و تشكل‌هاي جديد با اسامي جديد فعاليت كنند، تا اين سوال در ذهن دانشجويان پرسش‌گر ايجاد نشود كه چه نسبتي ميان كساني كه امروز از نام دفتر تحكيم وحدت استفاده مي‌كنند و مجموعه‌اي كه گذشته‌ي دفتر تحكيم وحدت را رقم زده‌اند، وجود دارد. همان‌طور كه سال گذشته نيز گفتم از ديدگاه من و البته نه جبهه مشاركت، دفتر تحكيم وحدت خاتمه يافته است و شايسته است طيف‌هاي مختلفي كه امروز از نام دفتر تحكيم استفاده مي‌كنند نام جديدي براي خود برگزينند و از اعتبار اين نام استفاده‌ي بناحق نكنند.

اين عضو سابق دفتر تحكيم وحدت، صداقت و آرمان‌خواهي را دو وجه دانشجويان دانست و گفت: همين دو وجه، اعتبار دانشجويان را در عرصه‌ي سياسي به وجود آورد. استفاده از عنوان انجمن اسلامي صرفا براي كساني جايز است كه با انگيزه‌ي ديني فعاليت سياسي مي‌كنند و البته براي كساني كه انگيزه‌ي ديني براي فعاليت سياسي ندارند بايد فرصت ايجاد تشكل فراهم شود. حضور بدون انگيزه‌هاي ديني در انجمن‌هاي اسلامي صادقانه نيست.


وي با تاكيد بر اين‌كه به فعاليت سياسي فرد يا مجموعه‌اي اعتراض ندارد، بلكه به استفاده از عنوان نادرست معترض است، اظهار داشت: دفتر تحكيم وحدت به دنبال خود نام انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان را دارد و نام واقعي آن «اتحاديه‌ي انجمن‌هاي اسلامي» است، لذا معتقدم كساني مي‌توانند در اين مجموعه قرار گيرند و فعاليت كنند كه انگيزه‌ي ديني براي فعاليت خود داشته باشند و كساني كه به دنبال جمهوري خواهي صرف باشند نمي‌توانند از عنوان انجمن اسلامي براي تشكل خود استفاده كنند؛ صداقت اقتضا مي‌كند كه اين كار صورت نگيرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شكوري راد با يادآوري سخناني كه اخيرا به مناسبات 16 اذر در دانشكده‌ي فني دانشگاه تهران ايراد كرده است، تصريح كرد: در آنجا پيشنهاد دادم كه دانشجويان حركت مشتركي را براي به دست آوردن حق سازمان‌يابي نحله‌هاي مختلف فكري دانشجويي انجام دهند و اگر يك خواسته‌ي صنفي مشترك براي دانشجويان تعريف و حول محور آن فعاليت‌هاي دانشجويي سازماندهي شود، امكان دستيابي به نتيجه وجود دارد.

اين عضو سابق دفتر تحكيم وحدت افزود: من به عنوان يك فرد و طبيعتا جبهه‌ي مشاركت به عنوان يك حزب از خواسته‌ي سياسي، صنفي و منطقي دانشجويان حمايت خواهيم كرد و آن خواست صنفي مي‌تواند حق سازمان يابي براي فعاليت سياسي هر مجموعه‌اي در قالب نام و تشكل‌ مطلوب خود باشد كه اين به معناي تكثر تشكيلاتي و حفظ صداقت در فعاليت‌هاي سياسي دانشجويان است.

شكوري راد در ادامه خطاب به دانشجوياني كه از اظهارات او ناراحت شده‌اند گفت: آنچه من گفتم چيزي جز انتقاد به مجموعه‌ا‌ي كه در سالهاي اخير به نام دفتر تحكيم وحدت فعاليت مي‌كند، نبود، اما برخي دوستان تحمل نقد را ندارند و از چارچوب استدلال و منطق در پاسخ دادن خارج مي‌شوند. درخواست من اين است كه در قبال شبهات و انتقادات، پاسخ مستدل و منطقي دهند و به گونه‌اي برخورد نشود كه چنين استنباط شود كه آنان تحمل شنيدن انتقاد را ندارند.


وي در پايان گفت‌وگويش با ايسنا اضافه كرد: انتقادات من كلي است و چه بسا برخي از دوستان در مجموعه دفتر تحكيم وحدت سال‌هاي اخير، خود نيز منتقد مجموعه‌ي خود بوده‌ و تلاش كرده‌اند مجموعه را به جهت صحيحي سوق بدهند، علاوه بر اين، دانشجويان را نبايد و نه مي‌توان به خاطر موضع‌گيري‌هايشان چندان مواخذه كرد. دانشجو حق دارد در اولين تجربه‌هاي سياسي خود گاهي نيز اشتباه كند.

Copyright: gooya.com 2016