چهارشنبه 12 بهمن 1384

اطلاعیه روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت راجع به بازداشت چند صد تن از کارگران شرکت واحد تهران و جمعی از دانشجویان

در حالی که دولت عدالتمحور و مهرورز اولین لایحه بودجه سالانه خویش را تبیین می کند و مزد حامیان انتخاباتی خود را با رشد صددر صدی بودجه نهادهای مذهبی حکومتی و نظامی از منافع ملی مردم ایران می پردازد ، و در حالی که بودجه ای با اعمال نظرهای غیر کارشناسانه و غیر علمی چوب حراج بر منافع ملی ایرانیان زده است و مغفول ماندن مشکلات معیشتی مردم که محور اصلی شعارهای انتخاباتی دولت نهم بوده است ، بیش از پیش عیار صداقت اصولگرایان را محک می زند ،اینک شاهد مهرورزی با کسانی هستیم که زمانی بدنه رای دولت در عوامفریبی بودند ، کارگرانی که تنها مطالبات صنفی و معیشتی خویش را طلب می کردند ، اینک با مهرورزی در زندان اوین به سر می برند!
سوال اینجاست ، چگونه است که در برابر قدرتهای خارجی به هزار چرخش و عقب نشینی ، تن به مذاکره ، تعلیق و یا انتقال غنی سازی به خاک این و آن می دهند و در عرصه داخلی ، تمام قدرت خود را به رخ شهروندان ایرانی می کشند؟!
تاسیس سندیکاهای کارگری و پی گیری مطالبات صنفی از اولین حقوق شهروندی هر انسان است .اعتصاب ، تحصن و اعتراض به تضییع حقوق از اصول مصرح قانون اساسی است.
سوال اینجاست، چگونه است که اعتصابات کارکنان حمل و نقل شهر نیویورک را در رسانه های دولتی خود ، به هزار گزارش و تحلیل ، ضعف دولتهای غربی در اداره جامعه می دانند و حتی اعتصاب یک روزه کارگران شرکت واحد را بر نمی تابند؟!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

با مهرورزی کارگران و دانشجویان را بازداشت می کنند و شب هنگام به خانه هایشان حمله می کنند و با ایجاد رعب و وحشت در خانواده آنها ، بی شرمانه همسرانشان را نیز بازداشت می کنند .
به راستی ، داشتن سندیکا و اعتراض به مشکلات معیشتی آنهم از راههای مسالمت آمیز به قدری خطرناک است که چند صد تن از کارگران در یکروز روانه زندان اوین شوند و برای بازگشت به کار مجبور به توبه نامه نویسی ... ؟!
بازداشت دانشجویان نیز در این میان تامل برانگیز است . مسوولان می پرسند دانشجویان آنجا چه می کردند ، فارغ از اینکه کسی بپرسد ، دانشجویان و کارگران در زندان چه می کنند ؟!
و بی شرمانه پس از آزادی ، آنان را روانه حراست شرکت واحد و اینان را روانه حراست وزارت علوم می کنند .
دفتر تحکیم وحدت ، ضمن اعلام حمایت از مطالبات جامعه کارگری و تاکید بر حق داشتن سندیکاها و تشکلهای صنفی و کارگری ، خواستار آزادی بی قید و شرط کارگران شرکت واحد است و از دولت می خواهد تا سفیران حقوق بشر خود را قبل از کشورهای غربی ، روانه زندانهای اوین و رجایی شهر کرج نماید .

روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت

Copyright: gooya.com 2016