جمعه 21 بهمن 1384

گفت و شنود اينترنتى "صداى ما"، در راه تدارك دومين گردهمايى سراسرى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك، ۲۳ بهمن - ۱۲ فوريه

دعوت به پالتاك (Paltalk)
گفت و شنود اينترنتى "صداى ما"

ساختار و اشكال سازماندهى در جنبش ما (۲)

در راه تدارك دومين گردهمايى سراسرى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك

مهدى ابراهيم زاده، اصغر اسلامى، مهران پاينده، شهرام قنبرى

يكشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۸۴- ۱۲ فوريه ۲۰۰۶
٧ تا ١٠ شب به وقت پاريس - ١ تا ٤ بعد از ظهر به وقت شرق آمريكا
۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰ شب به وقت تهران
اتاق: By Language/ Nationality/ Other/ Iran.Sedaye-ma

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016