جمعه 21 بهمن 1384

"قوانين ضد زن و اعمال آن بر زنان"، ميزگرد پالتاکی ليلا قرائي و آذر درخشان، ۱۸ فوريه

"قوانين ضد زن و اعمال آن بر زنان"

ميزگرد:
ليلا قرائي و آذر درخشان

برگزارکننده: کارزار لغو قوانين ضد زن
تالار : کارزار زنان در پالتاک

Paltalk/ By language/ other
Iran KARZAR-e ZANAN


شنبه 18 فوريه 2006 از ساعت 19 تا 23 بوقت اورپای مرکزی

فعالين کارزار زنان از حضور فعال شما در تالارکارزار زنان، براي پيشبرد اهداف خود پيشاپيش سپاسگزارند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016