پنجشنبه 27 بهمن 1384

یک ماه بعد از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، اطلاعیه "فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر به مناسبت نشست کميسيون حقوق بشر

ترجمه اطلاعیه "فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی"
بمناسبت نشست کميسيون حقوق بشر سازمان ملل

نهادها و مدافعین حقوق بشر
"فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" طی اطلاعيه ای در تاريخ 10 دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، خلاصه ای از گزارش - که ضميمه اين اطلاعيه نيز می باشد - عملکرد 7 ماهه (از آپريل تا اکتبر 2005) رژيم جمهوری اسلامی ايران در رابطه با حقوق بشر را بعد از آخربن نشست کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس 2005 به اطلاع افکار عمومی رساند. اين گزارش به روشنی عدم پایبندی جمهوری اسلامی ایران به قول و قرارهائی که به نهادهای بین المللی جهت رعایت حقوق بشردر ایران داده است - تا در کميسيون حقوق بشر محکوم نشود - را نشان میدهد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نيز در تاريخ 16 دسامبر ، قطعنامه پیشنهادی در رابطه با نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران را به تصویب رساند. در این قطعنامه در مورد تداوم کاربرد شکنجه و مجازاتهای بیرحمانه ، غیر بشری و تحقیر آمیز بازداشت شدگان در ایران ، ابراز نگرانی جدی شده است . اعدام در ملاء عام و مجازات مرگ برای کودکان ، نقض حقوق اقلیتهای قومی و دینی ، ارعاب فعالان حقوق بشر ، روزنامه نگاران ، وبلاگ نویسان و پیگرد قضایی آنان؛ موضوعات دیگری هستند که در قطعنامه علیه حکومت ایران مطرح گردیده است.
حال به بخشی از نقض حقوق بشر، حداقل در یک ماه بعد از این قطعنامه بنگریم :
1 ـ به دار آویختن محکومین به اعدام: 15 نفر
2 ـ صدور حکم اعدام: 24 نفر
3 ـ صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال: 2 نفر
4 ـ احضار، بازجویی، و صدور حکم برای دانشجویان در نهادهای گونگون امنیتی و قضایی: 82 نفر
5 ـ صدور حکم قصاص قطع اعضای بدن: 2 نفر
6 ـ اعتصاب غذای زندانیان سیاسی: 20 نفر
7 ـ احضار، بازجویی و دستگیری فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی: 52 نفر
8 ـ محاکمه و صدور حکم برای فعالین سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی: 35 نفر
9 ـ مرگ مشکوک در زندان (اقلیت مذهبی: بهایی): 1 نفر
10 ـ توقیف کتاب، نشریه، سایت اینترنتی، تهدید و جلوگیری از فعالیت نهادهای مدنی: 38 مورد
علاوه بر موارد فوق دستگيری و ضرب وشتم اعضای سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و خانواده های آنها(حدود1000 نفر) و ضرب و جرح و دستگيری بيش از 1200 نفر از دراويش گنابادی در شهرستان قم دو نمونه ی کلان و آشکار از موارد نقض حقوق بشر در بهمن ماه است.
همانگونه که روند بالا نشان می دهد، حقوق بشردر ایران بطور گسترده و مستمر و نه به صورت خودسرانه و توسط چند نفر قانون گریز ، بلکه برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران نقض میشود.
براین اساس و از آنجائيکه :
• رژيم جمهوری اسلامی گفتگوهای چند سال گذشته با نهادهای بین المللی را که مبدا آن مشخص نبوده و بدون شروط و زمان بندی معین در جربان است را جهت بدست آوردن زمان برای فرار از محکومیت جهانی مورد استفاده قرار داده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

• و نظارت بر عملکرد رژيم در زمينه حقوق بشر توسط نهادهای حقوق بشری در ايران بعلت محدوديت های گسترده امکان پذير نيست ؛
ما "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" خواستار محکوميت رژيم در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل می باشيم، که در ماه مارس امسال در ژنو برگزار می گردد. ضمناً تعيين ناظری ويژه و دائم از سوی کميسيو ن حقوق بشر سازمان ملل در ايران را از این کميسيون خواستاریم .
در پايان از تمامی نهادها و فعالين حقوق بشر تقاضا داريم که در جهت پيشبرد و به ثمر رساندن اين خواستها تلاش و کوشش نمايند و ما را در تجمع اعتراضی ماه مارس در ژنو که مکان و زمان دقيق آن در اطلاعیه بعدی اعلام خواهد شد ياری کنند.
26/11/1384 مطابق با 15/2/2006
"فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی"
ihrnena@gmail.com

انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca
hoghoghebashar@rahaeii.com انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران – فرانسه
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا : adhri1@yahoo.com
انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک : kanon253m@yahoo.com
info@vzvmiran.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :
HRIRNL@gmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند
info@komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا
noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) :
yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا
demokrasi5@yahoo.deکمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران – اطریش :
mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:
اتحادیه برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : updi@libero.it
kupg_iran@yahoo.de کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین:
فعالان دفاع از حقوق بشر : Irantestimonyinfo@irantestimony.com

Copyright: gooya.com 2016