شنبه 29 بهمن 1384

اطلاعيه روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت پيرامون وضعيت مبهم روزنامه نگار جوان "الهام افروتن"

حدودا يکماه از حوادثي که حول نشريه استاني «تمدن هرمزگان» شهر بندر عباس رخ مي دهد مي گذرد ، واقعه اي که در نگاه اول اتفاق جدي به شمار نمي آمد و چنين به نظر مي رسد که مانند ساير حوادث بومي از اين دست اسباب فشاري بر مدير مسئول و فرصتي براي تسويه حساب هاي گروهي فراهم شده است ولي قضيه به اين سادگي ها فيصله نيافت و اخبار ضد و نقيض حول اين مسئله هرروزه در سايت هاي گوناگون خبري بازتاب ميافت و. ما جرا از آنجا آغاز شد که در آخرين ساعات صفحه بندي نشريه مذکوربه مدير مسئولي «علي دير باز» يکي از نمايندگان اکثريت مجلس هفتم شوراي اسلامي ، مطلبي تحت عنوان «مبارزه با ايدز را علني کنيم » به قلم نويسندهاي ناشناس با اسم مستعار «ف.م.سخن» از يکي از سايت هاي اينترنتي به صفحه بهداشت نشريه اضافه مي شود مطلبي با لحني طنز آلود که کليت نظام جمهوري اسلامي ايران را به نقد کشيده بود ، پس از انتشار واکنش پيرامون آن مشخص گرديد که خانم الهام افروتن مسئول ستون مطلب فوق الذکر با توجه به تيتر غير سياسي آن سهوا اين مطلب را روانه چاپ مي کند و اين همه در حالي بوده است که مدير مسئول نشريه با انتشار بيانيه خود را از مسئوليت مطلب مبرا و خواهان اشد مجازات براي عاملان اين قضيه شد. ظاهرا در 3 بهمن «الهام افروتن» به همراه 6 تن از کار کنان نشريه «تمدن هرمز گان» باز داشت و روانه زندان مي شوند . «ف.م.سخن» پس از آگاهي از اين قضيه مسوليت نوشته را بر عهده مي گيرد و بابت مطلب به نگارش در آمده عذر خواهي مي کند ، از سوي ديگر خبر ها حاکي از آن است که «الهام افروتن» مسوول 20 ساله صفحه در زندان اقدام به خودکشي مي نمايد و هم اکنون در اغماست و اين حادثه تلخ توسط استاندار هرمزگان تاييد مي شود ، بدون اين که پس از آن خبري مبني بر زنده بودن يا نبودن خانم افروتن منتشر شود و تا کنون وضعيت او در هاله اي از ابهام باقي است .
هم اکنون سوالاتي چند پيرامون اين حادثه مطرح مي شود :
1- به لحاظ حقوقي و از نظر قانون مسئوليت چاپ مطلب فوق الذکر بر عهده کيست ؟ و آيا بازداشت «الهام افروتن» به عنوان مسوول صفحه امري قانوني بوده است يا خير ؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

2- آيا مدير مسوول نشريه مي تواند با انتشار بيانيه و ابراز برائت نسبت به مطلب چاپ شده در نشريه خود از مسووليت مدني و قاوني خود مبرا شود ؟
3- خود کشي «الهام افروتن» (بدون توجه به علل آن) به چه شکل بوده است ؟ آيا مسوولين قضايي مسووليتي در قبال فراهم بودن اسباب خودکشي براي شخص زنداني بر عهده ندارند ؟
4- سکوت خبري و عدم ارائه اطلاعات دقيق پيرامون خودکشي «الهام افروتن» چه توجيهي در بر دارد ؟ به راستي فشارهاي وارده بر شخص مزبور تا چه حدي بوده ، که او را وادار به خودکشي نموده است ؟ و آيا اساسا «الهام افروتن» خود اقدام به خود کشي نموده است يا موضوع ديگري در ميان است ؟
5- در شرايط فعلي حال عمومي «الهام افروتن» در چه وضعي است ؟ و آيا حق داشتن وکيل در دوران بازداشت براي او لحاظ شده است يا خير ؟
دفتر تحکيم وحدت ، به عنوان ديده بان جامعه مدني ضمن هشدار اکيد به مسوولين قضايي و امنيتي و اصحاب رسانه ، ابراز نگراني شديد خود را از تکرار فاجعه اي ديگر چون مرگ «زهرا کاظمي» اعلام مي کند و از تمامي گروهها و فعالين سياسي و حقوق بشر دعوت مي نمايد ، نسبت به روشن شدن وضعيت «الهام افروتن» و ديگر کارکنان بازداشت شده ي نشريه «تمدن هرمزگان» اقدام عاجل به عمل آورند تا جامعه مطبوعاتي کشور بار ديگر شاهد حوادثي از اين دست نباشد .

روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت
جمعه 28/11/84

Copyright: gooya.com 2016