یکشنبه 7 اسفند 1384

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشكي: اعتراض به تشكيل دفتر تحكيم وحدت سوم و شكاف در جنبش دانشجويي

پيمان پاك مهر.روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:00989144157400


تبريز نيوز:سرويس سياسي:"انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشكي"، با صدور اطلاعيه اعتراض آميزي از تلاش براي تشكيل "دفتر تحكيم وحدت سوم" و شكاف در جنبش دانشجويي خبر داد.

متن كامل اين اطلاعيه كه مهمور به مهر اين انجمن بوده و رونوشتي به رسانه هاي خبري، انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور و دفتر تحكيم وحدت دارد به شرح زير است:

احتراماً نظر به مصاحبه‌هاي برخي اشخاص حقيقي و حقوقي از طرف انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشكي و صدور برخي بيانيه‌ها و اطلاعيه‌هاي مشترك با تعدادي از انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي كشور، به اطلاع مي‌رساند:

1. انجمن اسلامي دانشجويان محفلي دموكراتيك بوده و تمامي تصميمات و مواضع آن با نظر شورا اتخاذ مي‌گردد و هيچ شخص حقيقي و حقوقي حتي مسئول واحد تشكيلات، اجازه ندارد نظر شخصي خود را به عنوان مواضع مجموعه بيان نمايد. طبق اساسنامه‌ي اين تشكيلات، اعلام كليه مواضع انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشكي بر عهده‌ي شوراي مركزي مي‌باشد كه توسط سخنگوي مجموعه صورت مي‌گيرد. و هرگونه مصاحبه‌ي خبري بايستي به تصويب شوراي مركزي يا شوراي عمومي مجموعه برسد. لذا كليه‌ي مواضع بيان شده از سوي مسئول سابق تشكيلات انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشكي آقاي] […در مصاحبه با برخي رسانه‌ها (من جمله مصاحبه‌ي مورخه‌ي 15/11/84 ايشان با خبرگزاري ايسنا) نامعتبر اعلام شده، وفاقد وجاهت قانوني است.

2. با توجه به مطالب مندرج در برخي سايت‌هاي خبري و روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مبني بر امضاي بيانيه‌ي مشترك بعضي انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي سراسر كشور پيرامون بحث انرژي هسته‌اي، از جانب انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشكي، اين مجموعه اعلام مي‌دارد، صرف نظر از محتوا و جهت گيري آن بيانيه، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشكي، اساساً در تنظيم و صدور آن بيانيه مشاركتي ننموده‌است، و مسئول سابق واحد تشكيلات اين تشكل يك جانبه و بدون اطلاع مجموعه اقدام به اعلام امضاي آن بيانيه از طرف اين تشكل نموده‌است و انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشكي هرگونه ارتباط و همكاري تشكيلاتي با انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشكي، گيلان، بين المللي قزوين، زابل، صنعتي اصفهان، كرمانشاه، شهيد بهشتي و فردوسي مشهد را تكذيب مي كند

3.با توجه به طرح موضوع «شوراي احياي دفتر تحكيم» و مانند آن، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشكي اعلام مي‌دارد اين‌گونه حركات و فعاليت‌ها به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه در جهت تشكيل دفتر تحكيم وحدت سوم و تضعيف هر چه بيشتر مجموعه‌ي دفتر تحكيم وحدت صورت گرفته و هدف ديگري را دنبال نمي‌كند. لذا ضمن حمايت از تشكيل دفتر تحكيم وحدت به معناي واقعي كلمه – متشكل از تمام انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي سراسر كشور – از طرح فعلي حمايت نكرده، و هرگونه اعلام موضع صورت گرفته در راستاي حمايت از طرح مذكور را از طرف انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشكي، تكذيب مي‌نمايد و اعلام مي‌دارد كه فاقد اعتبار و بدون پشتوانه‌ي تشكيلاتي است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

4.مطابق اساسنامه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشكي، تمامي مراسلات و مكاتبات اين مجموعه با نهاد‌هاي داخل و خارج دانشگاه تنها از طريق مسئول واحد روابط عمومي، قانوني و ممكن مي‌باشد. لذا كليه‌ي مكاتبات با هريك از نهادها و دستگاه‌ها و تشكل‌ها كه به طريقي غير از روند موجود در اساسنامه اين مجموعه مشخص گرديده‌است، نامعتبر و غير قانوني و غير قابل استناد است.

5.با توجه به دلايلي كه در بندهاي پيشين بيان گرديد، و تخلفات متعدد تشكيلاتي ديگر از سوي مسئول سابق تشكيلات انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشكي آقاي] […ايشان در جلسه‌ي شوراي مركزي اين مجموعه روز شنبه مورخ 6/12/84 از مسئوليت واحد تشكيلات اين مجموعه استيضاح شده و از اين پس هيچ مسئوليتي را در آن شورا بر عهده ندارند و مسئول جديد واحد تشكيلات متعاقباً معرفي خواهد شد.

6.شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشكي در راستاي تنوير افكار عمومي و اعلام مواضع اين مجموعه درباره‌ي مسائل مختلف كشور و مسائل بين المللي و هم‌چنين جهت جلوگيري از هرگونه ابراز نظرات شخصي از سوي افراد حقيقي و حقوقي به نام اين تشكل، قصد دارد مواضع اين مجموعه را به شكل مكتوب و مفصل در اختيار عموم قرار داده و اقدام به برگزاري كنفرانس خبري-مطبوعاتي با حضور نمايندگان رسانه‌هاي جمعي نمايد.

Copyright: gooya.com 2016