شنبه 29 بهمن 1384

سيد عطاءالله مهاجراني: نمي‌توان با تسامح و تساهل به هتاكان ساحت مقدس نبي‌اكرم برخورد كرد، ايرانيوز

- اهانت به پيامبر يعني لگدمال كردن روح مسلمانان


در اروپا اگر يك مسيحي سيلي به گوش يك مسلمان بزند، فرد مسلمان مي‌تواند از نظر قضايي مسئله را پيگيري كند و دادگاه هم او را حمايت خواهد كرد، اما اروپا متوجه آن نيست كه اهانت به نبي مكرم اسلام (ص) يعني لگدمال كردن روح يك مسلمان كه به هيچ عنوان قابل جبران نيست.

به گزارش ايرانيوز سيد عطاءالله مهاجراني نخستين وزير فرهنگ و ارشاد دولت خاتمي كه از او به عنوان صاحب نظر تساهل و تسامح در دولت اصلاحات نامبرده مي‌شد، در گفت و گو با تلويزيون ماهواره‌اي هما، پيرامون هتاكي روزنامه‌هاي اروپايي به ساحت مقدس نبي‌اكرم (ص) اين حركت را خارج از دايره تساهل و تسامح دانست و گفت: به هيچ عنوان نمي‌توان با توهين كنندگان به پيامبر اسلام(ص)، با تساهل و تسامح رفتار كرد.

وي افزود:مشكل اروپائيان جايگزيني روش به جاي عقيده است و اين حركت آنها حتي در بحث آزادي بيان و انديشه نيز نمي‌گنجد. هر انديشمند و صاحب عقلي مي‌داند كه آزادي بيان با روشنگري همراه است نه با فحاشي و اهانت.

وي با بيان اينكه اسلام حتي در برخورد با دشمنان نيز توصيه به رفتار حسنه و زيبا مي‌كند، افزود: در برخورد با اين موضع غربي‌ها، راههاي مختلفي وجود دارد اما به اعتقاد من راهي كه جانباز 80 درصد جنگ كه از ناحيه دست‌ها و پاها مجروح شده بود و با حضور در مقابل سفارت دانمارك اقدام به چهره‌پردازي از حضرت مريم كرد و نشان داد مسلمنانان چه اعتقادي نسبت به مقدسات ديني دارند، ماندگارتر از راه انداختن كاروان خرها در خيابان است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي به نوع نگاه غرب اشاره كرد و گفت: آنها متوجه اعمال خويش نيستند و كار بد خود را بدتر توجيه مي‌كنند و بدتر از همه آنكه حتي به پيغمبر خود مسيح هم بي‌احترامي كرده‌اند.

در اروپا اگر يك مسيحي سيلي به گوش يك مسلمان بزند، فرد مسلمان مي‌تواند از نظر قضايي مسئله را پيگيري كند و دادگاه هم او را حمايت خواهد كرد، اما اروپا متوجه آن نيست كه اهانت به نبي مكرم اسلام (ص) يعني لگدمال كردن روح يك مسلمان كه به هيچ عنوان قابل جبران نيست.

Copyright: gooya.com 2016