شنبه 29 بهمن 1384

بیانیه تحلیلی جمعی از تشکل ها، کانون ها و نشریات دانشجویی دانشگاه زنجان در اعتراض به بازداشت فعالین دانشجویی

فراز وشیب بیابان عشق دام بلاست / کجاست شیر دلی که از بلا نپرهیزد

بر حال دانشجو باید خندید ! واز کردار حاکمیت باید رنجید که پنجه بر حنجره ها افکنده است و پنجره تنفس و تفحص را بسته است و کمترین نقد را بر خود بر نمی تابد . دانشگاه بنگاه بانگ وچشم بیدار جامعه است ،نه جایگاه خفتگان به ظاهر بیدار .
بیش ازیک قرن است که ملت شریف ونجیب ایران برای رسیدن به آزادی،برابری و حق تعیین سرنوشت خویش با حاکمان مستبد پنجه در افکنده اند و خونهای بیشماری در این راه مقدس در این کویر سترون داده اند ونصیبی جز بی عدالتی ، تبعیض ، بی مهری ، خفقان ، دروغ ، شکنجه ، تزویر، عوام فریبی وتحقیر شدن خویش ندیده اند . امروز حاکمیت باید آگاه باشد که این دور باطل را تکرار نکند و میراث استبداد گذشتگان را به ارث نبرد چرا که آزموده را آزمودن خطاست.

دانشجویان فهیم و غیرتمند :


چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

حدود یک ماه است که یکی از دانشجویان یا بهتر بگوییم یکی از دوستان شما که بسان شما در همین دانشگاه با همه مشکلاتی که همه دانشجویان با آن دست و پنجه نرم می کنند پشت میله های زندان است. یاشار حکاک پور! ! ! به راستی برای چه؟
نفع شخصی ،شهرت،رسیدن به مقام و منصب و صاحب میز و کرسی شدن و مهمتر از همه بسان مرتجعینی که نان دین را می خورند و کار دنیا را انجام می دهند و الحق ترکیبی مجمل از مثلث شوم زرو زور و تزویراند! خیر.
وی و همفکران او هدفی جز رساندن بیان بغض بغرنج در گلو گیر کرده حاشیه نشینان ستمدیده که کمترین بهره ای از زندگی نبرده اند و به مرکز نشینان عاج نشین بی تفاوت نداشته است.
مردمانی که به خاطر عدم تساوی حقوق اولیه خویش برای زیستن ، بیزار از ابراز هویت،تاریخ و مذهب خویش اند و حتی از ابتدایی ترین حق خویش که تعلیم به زبان مادری است محروم اند!
آیا به راستی حق کسانی که دارای چنین اعتقاداتی والا هستند و به دنبال جبران این کاستی ها و داشتن ایرانی آباد و آزاد برای همه ایرانیان می باشند ، سپری کردن بهترین سالهای زندگی خویش در پشت میله های زندان است ؟!

دانشجویان فهیم و غیرتمند :
آگاه باشید که معنای چنین رفتارهای ساده لوحانه ای ، چیزی جز امنیتی کردن فضای جامعه و دانشگاه و سرپوش گذاشتن بر تمام کاستی ها و جلوگیری از نشر افکار روشنفکران درد آشنا و فعالین دانشجویی از سوی حاکمیت نیست.
حاکمیت باید ظرفیت پذیرش افکار مستقل را در خود ایجاد نماید و راه نقد را بر خود بگشاید و ازعیوب خود آگاه گردد. مسئولین نباید به دانشجویان فقط بسان پلکان و ملعبه ای برای رسیدن به قدرت بنگرند. چرا که این ، تنها راه رهایی از بن بست کنونی است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در پایان ما دانشجویان هشدار می دهیم در صورت عدم آزادی هر چه سریعتر رفیق عزیزمان یاشار حکاک پور وسایر فعالین دانشجویی ، مسئولیت عواقب بعدی متوجه مسئولین می باشد.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان – جمعیت اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان
کانون فرهنگی اجتماعی نسل سوم دانشگاه زنجان - کانون فرهنگی اجتماعی وژین دانشگاه زنجان - کانون فرهنگی اجتماعی موج نو دانشگاه زنجان – کانون نشریات دانشگاه زنجان – نشریه نسل سوم – نشریه اوج – نشریه وژین – نشریه موج نو – نشریه تخته سیاه – نشریه قیزیل اوزن – نشریه کانون – نشریه پرنده خیس – نشریه آنیما – نشریه زنجان سوزلری – نشریه شیدا – نشریه میراث تنهایی -

Copyright: gooya.com 2016