چهارشنبه 3 اسفند 1384

زندانیان گوهردشت کرج از سوی مسئولان زندان تهدید به مرگ شدند، راديو فردا

صادق نقاشکار سخنگوی برونمرزی زندان رجایی شهر کرج در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: در پی اعدام حجت زمانی، فشارها و تهدیدها از سوی شخصی به نام حاج کاظم و علیرضا حاتم که از مسئولان وزارت اطلاعات زندان گوهردشت هستند، بر زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر افزایش یافته است. آقای نقاشکار می گوید: روز سه شنبه سه مورد از سوی این دو شخص علیه آقایان اسد شقاقی و ولی الله فیض مهدوی تهدید انجام گرفته مبنی بر این که شما از بین خواهید رفت و همچنین از یکی از زندانیان سیاسی زندان سنندج، مجتبی رسول نیا که در تظاهرات های سنندج دستگیر شده بود، چند روزی است خبری نیست و در چند روز گذشته خالد هردانی را احضار کردند و به او اطلاع دادند که حکمت اعدامش تایید شده و اجرا خواهد شد.
فاطمه امان

فاطمه امان (رادیو فردا): صادق نقاشکار سخنگوی برونمرزی زندان رجایی شهر کرج در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: در پی اعدام حجت زمانی، فشارها و تهدیدها از سوی شخصی به نام حاج کاظم و علیرضا حاتم که از مسئولان وزارت اطلاعات زندان گوهردشت هستند، بر زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر افزایش یافته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

صادق نقاشکار: امروز (سه شنبه) سه مورد از سوی این دو شخص علیه آقای اسد شقاقی و ولی الله فیض مهدوی که ما شما را به طریقی از بین خواهیم برد و از آنجایی که خود حاج کاظم در اجرای حکم اعدام آقای زمانی نقش داشته، این تهدید جدی است. از سوی دیگر یکی از زندانیان سیاسی زندان سنندج آقای مجتبی رسول نیا که در تظاهرات های سنندج دستگیر شده بود، چند روزی است که از ایشان خبری نیست و در چند روز گذشته همچنین آقای خالد هردانی را احضار کردند و به او اطلاع دادند که حکمت تایید شده و حکم اعدام شما اجرا خواهد شد. از طرفی پس از سکوت 15 روز مقامات رژیم درباره آقای زمانی، بالاخره امروز وزیر دادگستری جمهوری اسلامی خبر اعدام را تایید کرد، البته با یک اتهاماتی که دائم به آقای زمانی می زدند و این که چرا رادیوها به خبرهای آقای زمانی پرداختند. چنانکه مطلعید در این 14 روز خانواده ایشان را تحت فشارهای مختلف قرار دادند و خبری رسمی به آنها نمی دادند و فقط از کانال های وزارت اطلاعات و غیره بوده.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'زندانیان گوهردشت کرج از سوی مسئولان زندان تهدید به مرگ شدند، راديو فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016