سه شنبه 9 اسفند 1384

دعوت از آزادگان جهان براي واکاوي و مقابله با ريشه هاي خشونت، بيانيه فعالان دانشجويي دانشگاه علم و صنعت ايران

هو اللطيف

قلب که به درد مي آيد، زبان طاقت سکوت ندارد. در فضايي که هر روز و هر لحظه با هزار اتفاق آزارنده و ستمگرانه روبه رو مي شويم، انواع بازي هاي بي شرمانه و استفاده ابزاري از همه چيز، هر انگاره و آموزه برّنده اي، براي پيشبرد هوس هاي سلطه جويانه و تماميت طلبانه شايع و رايج شده است. اما تعرض به مقدسات و بي حرمتي گستاخانه به باورهاي ميليون ها انسان، بيشتر از آن روي که علامت احتضار شرافت انساني است، ياس آور و حزن انگيز است.
فاجعه بمب گذاري در حرمين سامرا براي هر انسان آزاده اي بسيار زشت و آزاردهنده است. اين فاجعه فقط مختص شيعيان نيست بلکه زنگ خطري است براي دنيايي که در آن تا ديروز جان و مال ساکنانش توسط گروههاي تروريستي تهديد مي شد و امروز تير خلاص را بر اعتقاد مردمانش مي بيند. ابزار خشونت براي گروه هايي که از آزادگي و ايمان بويي نبرده اند و ذره اي به ارزش ذاتي بشر باور ندارند به ابزاري مرسوم تبديل شده است که امروزه گستاخانه به باور آدميان مي تازد. توهين و تعرض به اعتقادات انسانها با هيچ مکتب اصيل بشري ذره اي همخواني ندارد و تنها از کساني بر مي آيد که در معرض ارائه سطحي و مغرضانه باورها قرار گرفته اند.
بايد در نهايت دقت و به دور از پيش داوري ها به تحليل اين فاجعه دردناک پرداخت و با ترک بهره برداري هاي سياسي، در تلاش براي خشکاندن ريشه خشونت کوشيد و عقلانيت را به عنوان زبان مشترک بشريت برگزيد؛ که يقينا پيش داوري ها و واکنش بر اساس بينش هاي صلب و سطحي، آمران و عاملان اين فاجعه را به اهداف ناپاک خود نزديک تر خواهد کرد.
دستهايي که آرامش را براي ملل ستمديده عراق، و به تبع اولي براي مردم منطقه تمدن آفرين خاورميانه بر نمي تابند تا اقتدار رذيلانه خود را بيشتر نفوذ و گسترش دهند، بدانند که بي شک روزي در لجن زار هوس هاي خود خفه خواهند شد؛ چه آنان که سکينه ذکر خداوند را در دل دارند، آرامش شان مصون از فتنه هاي روزگار است. کافي است به چند سال پيش برگرديم آنگاه که تحت حکومت جابرانه صدام، داماد وي لوله تانک را به سمت حرم مطهر امام حسين نشانه رفت و سخن هاي بي شرمانه بر زبان راند و چندي نگذشت که خود در نهايت خفت و ذلت به دست هماني که به پشت گرمي وي چنين گستاخي اي کرده بود، به هلاکت رسيد.
ما قبل از اينکه هر صفتي را بر خود بپذيريم، ايراني و مسلمان هستيم و محکوم کردن اين فاجعه را وظيفه تمام آزادگان جهان مي دانيم. بدين وسيله در حد توان و بضاعت خود اين اقدام بي شرمانه ضد بشري و تمام بسترهايي را که چنين اقدامي را روا مي دارد، محکوم مي کنيم و بر اساس باور به اسلام رحماني، جهاني امن و شايسته زيستن تمام انسانها از هر مرام و مسلک و نژادي را آرزومنديم.

اسامي امضاء کنندگان به ترتيب حروف الفبا:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مازيار اخوان- فعال صنفي دانشگاه
مجتبي اژئيان- مدير مسؤول نشريه نيستان
مصطفي اسکويي- عضو شوراي صنفي
محمدجواد بني حسيني- مديرمسؤول نشريه کران
مهدي پوررحيم- عضو شوراي سردبيري نشريه سبزانديشان
سجاد چراغي- فعال صنفي دانشگاه
حجت حجازي زاده- عضو شوراي صنفي
محمد حجتي- مدير مسؤول روزنامه صبح
روح الله حق شناس- دبير هسته دانشجويي جبهه مشارکت
سالار حقيقت افشار- عضو سابق شوراي صنفي و فعال مدني آذربايجان
کمال رضوي- مدير مسؤول نشريه سبزانديشان
پويا شريفي- عضو هيأت تحريريه روزنامه صبح
محمد شفيعي- مدير مسؤول نشريه نشانه و فعال مدني آذربايجان
الهام شهسوارزاده- سردبير روزنامه صبح
ابوالفضل صبرآميز- عضو هيأت تحريريه صبح
سعيد طبرسي- مدير مسؤول نشريه جمهوري
ميثم عباسي- فعال سياسي دانشگاه
مرتضي عمادي فر- مدير مسؤول نشريه زمستان
سينا مالکي- وبلاگ نويس و فعال حقوق بشر
امين مرادمند- عضو شوراي صنفي
رضا نامداري- مديرمسؤول نشريه باور

Copyright: gooya.com 2016