پنجشنبه 11 اسفند 1384

احضار يك روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به دادگاه انقلاب مشکين شهر، تبريزنيوز

پيمان پاك مهر . روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:00989144157400


تبريز نيوز: سرويس حقوق بشر: "امير حسين موحدي"، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به دادگاه انقلاب مشکين شهر احضار شد.

"امير حسين موحدي"،در خصوص علت احضار خود به دادگاه انقلاب مشکين شهر به سرويس حقوق بشر "تبريز نيوز"، گفت: برابر احضاريه اي كه به دستم رسيده قرار است ساعت 10 هفتم فروردين 85 در دادگاه انقلاب مشکين شهر حاضر شوم .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اين روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در خصوص علت احضار خود گفت:در برگه احضاريه به اتهاماتي چون ‌تبليغ عليه جمهوري اسلامي اشاره شده است.

"موحدي"،يادآور شد:با استناد به اتهامات سياسي ، پيشتر در 10 آذر 84 با سپردن وثيقه 30 ميليون توماني از زندان آزاد شده ام.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احضار يك روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به دادگاه انقلاب مشکين شهر، تبريزنيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016