پنجشنبه 11 اسفند 1384

بیانیه مطبوعاتی سازمان جوانان حزب سوسیال دمکرات سوئد در حمایت از تجمع اعتراضی فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در ژنو

سازمان جوانان حزب سوسیال دمکرات سوئد طی بیانه ای حمایت خود را از فراخوان تجمع اعتراضی «فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی» اعلام نمود.

در این اطلاعیه آمده است:
ما سازمان جوانان حزب سوسیال دمکرات سوئد از فراخوان «فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی» برای یک تجمع اعتراضی حمایت می کنیم. این تجمع اعتراضی در روز 13 مارس در مقابل دفتر اروپایی سازمان ملل برگزار خواهد شد. این تجمع برای اعتراض به نقض شدید حقوق شهروندی در ایران که جزئی از زندگی روزمره است برگزار میشود. جامعه جهانی می بایست نقض حقوق بشر در ایران را جدی گرفته و به راستی بر اساس آن ارزشهایی که سازمان ملل شکل گرفته ،اقدامی علیه نقض حقوق بشر در ایران انجام دهد.
هر 8 ساعت حقوقی از حقوق شهروندان ایرانی نقض می شود، آنها مورد فشار قرار گرفته، به زندان افکنده می شوند یا اگر سخنی در این باره بگویند به موقعیت بدتری دچار خواهند شد. وضعیت فوق العاده است. باید چه قدر بگذرد تا جهانیان به اقدامی دست بزنند؟ الان وقت عمل است.

آنا شودین
رئیس شاخه سازمان جوانان حزب سوسیال دمکرات سوئد
اول مارس 2006

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com We, the Socialdemocratic youth organisation of Sweden, support the efforts and the struggle
of the Iranian Human Rights Activist Groups in EU and North America (IHRAG). On the 13 of March they will form a protest in Geneva outside the High Commissioner of Human Rights in the UN. The protest focuses on the extreme violations of human rights that are a part of every day life in Iran. The world community must take these violations seriously and the High Commissioner must stay true to the very foundation on which the UN was established and condemn these terrible acts and do something about the situation.

Every eight hours someones basic human rights are violated in Iran and people are being harassed, jailed or worse if they say something about it. The situation is critical. How long will this go on before the rest of the world take action? The time to act is now!

Anna Sjödin,
President of the Socialdemocratic youth organisation of Swedenihrnena@gmail.com
فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی
انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca
hoghoghebashar@rahaeii.com انجمن مدافعین حقوق بشر و دمکراسی در ایران – فرانسه
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا : adhri1@yahoo.com
انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک : kanon253@hotmail.com
info@vzvmiran.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :
kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند
info@komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا
noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) :
yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا
demokrasi9@yahoo.comکمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران – اطریش :
mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:
کميته اتحاد برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : updi@libero.it
kupg_iran@yahoo.de کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین:
info@irantestimony.com : Irantestimony - فعالان دفاع از حقوق بشر

Copyright: gooya.com 2016