شنبه 13 اسفند 1384

پيام دفتر اروپايي حزب ملت ايران به مناسبت چهارده اسفند، سالروز درگذشت مصدق

پاينده ايران
اي آفريدگار پاك
ترا پرستش مي كنم و از تو ياري مي جويم

حزب ملت ايران
دفتر اروپايي

14 اسفند سالروز درگذشت دکتر مصدق
پيشواي نهضت ملي ايران زمين


«راست است كه مي خواستند سرنوشت من و خانواده ام را درس عبرت ديگران كنند. ولي من مطمئنم كه نهضت ملي ايران خا موش نشدني است و هرگز فراموش نمي شود تنها آرزويم اين است كه تمام طبقات و آحاد ملت پيرو هر مسلك و مذهب و دين بخصوص افراد طبقه جوان كه چشم و چراغ مملكت و مايه اميد كشورند، عظمت و اهميت نهضت خود را بخوبي درك كنند و به هيچ صورت از تعقيب راه پرافتخاري كه رفته اند دست نكشند.»
(از دفاعيات دكتر مصدق در جلسه چهارم دادگاه فرمايشي نظامي)

در چهاردهم اسفندماه 1345 خورشيدي ، شمع وجود آزاد مردي بخاموشي گراييد كه صفحه هايي از تاريخ پرافتخارايران زمين را با نور خويش درخشان نمود ، آزاد مردي از تبار سياوش كه سياست را بر پايه هاي اخلاق و ادب و انسانيت بنا نهاد . در دوراني كه سياست پيشگان براي حفظ مقام ، خود را وابسته به سیاست های غرب وشرق نموده و براي تحكيم موقعيت خويش ، آماده دادن هر گونه امتيازي به بيگانگان بودند ، مصدق بزر گ بپا خاست و با اعلام تز سياست موازنه منفي به مبارزات ملت ايران سمت و سويي ملت گرانه داد و دست بيگانگان را از دخالت در امور كشور و تسلط بر منابع و ثروت هاي ملي و نهاد های سیاسی ، نظامی ، فرهنگي ، مذهبی و عشایری قطع نمود .
بعدها رهبران كشورهاي آسيا و افريقايي ، جواهر لعل نهرو ، عبدالناصر ،دکتر احمد سوكارنو وهمچنين مارشال تيتو رهبر يوكسلاوي ، با الهام گرفتن از اين تز پيشواي بزرگ ملت ايران ، سازمان كشورهاي غير متعهد جهان را پايه گزاري نمودند .
مصدق بزرگ برخلاف سياستمداران گذشته و حال ، در حرف و عمل همواره راستي و درستي را در نظر مي گرفت و پيش از انجام هركاري مردم را در جريان امور نهاده و هر كاري را با همياري و پشتيباني ملت ايران به انجام مي رساند . او پيامبر آزادي و اخلاق در عالم سياست بود . مصدق و گاندي دو ستاره تابناكي بودند كه در آسمان مشرق زمين درخشيدند . بي جهت نبوده و نيست كه خودكامگان و دشمنان اين سرزمين اهورايي همواره از نام مصدق در زمان حيات و بخصوص پس از مرگش ، در هراس و وحشت بسر برده و مي برند و تا توانسته اند هر حيله و ترفندي را براي بد نام كردن او بكار گرفته اند و براي تيره نمودن خورشيد جاويداني آسمان مشرق زمين ، خفاشان فرو مايه ای را به پرواز وا داشته اند . عده اي وقيحانه او را به انگليس و گروهي به روسيه شوروي و جمعي به آمريكا نسبت داده اند ، برخي هم از او تحت عنوان :
« استخوان هاي پوسيده » و يا اينكه « او هم مسلم نبود » ياد كرده اند ولي اين ابر مرد تاريخ ايران زمين همواره بالا تر از وهم اين و آن بوده و خواهد بود . مكتبي كه او بنا نهاد ، روشني بخش راه نجات ملت ايران و همه ملت هاي در بند و اسير استبداد و استعمار مي باشد ، راه مصدق ، راهي است بسوي آزادي و استقلال واقعي و بازگشت به عظمت ديرينه ايران زمين و مكتبي است براي برچيده شدن دروغ و تزوير ، بگير و ببند ها، اعدام و شكنجه ارتشاء و رانت خواری هرنوع فسادی از اين نيا خاك ورجاوند تا در پرتو نظام مردمسالاری ، آزادی و عدالت و رفاه و ترقی در کشورمان برقرار گردد و همه تيره هاي ايراني با هر دين و مسلك و آئینی در اداره امور كشور بطور يكسان و برابر سهيم و شريك گردند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هم ميهنان ، با بزرگداشت راه مصدق و پيروي از مكتب مصدق است كه مي توان سرزمين خود را از سلطه استبداد و ارتجاع واز هم پاچیدگی رها ساخت و با ياري هم ، جايگاه از دست رفته ميهن عزيز مان را در جهان امروز دوباره بدست آورد در این صورت است که نسل هاي آينده از ما به نيكي ياد نموده و به داشتن چنين مادران و پدران مبارز و آزاديخواهی افتخار خواهند نمود . برای رسیدن به این هدف مقدس باید همه گروه های و شخصیتهای سیاسی ایستاده بخود با عبرت گرفتن از شکستهای گذشته ، اختلاف سلیقه ها را کنار گذاشته فقط به استقلال میهن خود که درحال نابودی است بیاندیشیم و با گرد آمدن در جبهه ای فراگیر و با کمک هم ، کشورمان را از سراشیب سقوط نجات دهیم یقیناً تا رسیدن به قله پیروزی ملت شریف ایران درکنار ما بوده و مارا یاری خواهد نمود .

درود بر مصدق بزرگ پيشواي نهضت ملي ايران
درود بر شهيد دكتر حسين فاطمي سردار نهضت ملي ايران
درود بر شهيدان مثله شده داريوش و پروانه فروهر
ادامه دهندگان راه مصدق
درود بر همه شهيدان راه آزادي و بزرگي ايران زمين
درود برکاگران زحمتکش و دانشجویان مبارز و تمامي زندانيان سياسي

شنبه 13/12/1384 خورشيدي
دفتر اروپايي حزب ملت ايران

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام دفتر اروپايي حزب ملت ايران به مناسبت چهارده اسفند، سالروز درگذشت مصدق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016