یکشنبه 14 اسفند 1384

بيانيه روابط عمومي جبهه ملي ايران ـ آلمان به مناسبت چهاردهم اسفند سالگرد درگذشت محمد مصدق

«… به من گناهان زيادي نسبت داده اند ولي من خود مي دانم كه يك گناه بيشتر ندارم و آن اين است كه تسليم تمايلات خارجيان نشده و دست آنان را از منابع ثروت ملي كوتاه كرده ام ، و در تمام مدت زما مداري خود از لحاظ سياست داخلي و خارجي فقط يك هدف داشته ام و آن اين بود كه ملت ايران بر مقدرات خود مسلط شود و هيچ عاملي جز اراده ملت در تعيين سرنوشت مملكت دخالت نكند . پس از پنجاه سال مطالعه و تجربه به اين نتيجه رسيدم كه جز تأمين آزادي و استقلال كامل ممكن نيست كه ملت ايران بر مشكلات و موانع بيشماري كه در راه سعادت و عظمت خود دارد غلبه كند ، و براي نيل به اين منظور تا آنجا كه توانستم كوشيدم ... . تنها آرزويم اين است كه تمام طبقات و آحاد ملت پيرو هر مسلك و مذهب و دين ، بخصوص افراد طبقه جوان كه چشم و چراغ مملكت و مايه اميد كشورند ، عظمت و اهميت نهضت خود را بخوبي درك كنند و بهيچ صورت از تعقيب راه پرافتخاري كه رفته اند دست نكشند » از دفاعيات دكتر مصدق در جلسه چهارم دادگاه فرمايشي نظا مي

چهاردهم اسفند ماه 1345 ، ملت ايران با دكتر محمد مصدق ، سياستمداري مجرب ، انساني شريف و دوست داشتني كه عمر خويش را در راه آزادي ، استقلال و سربلندي كشور ما گذاشت ، بدرود گفت. اكنون با گذشت سي و نه سال از درگذشت وي ، حافظه افتخار آميز تاريخي ملت ايران، دوباره به گنجيه خرد عام يعني راه دكتر محمد مصدق رجوع كرده و سهم خويش را مي طلبد. دكتر محمد مصدق با ارائه تز سياست منفي در مبارزه عليه استبداد و ارتجاع و ملي كردن صنعت نفت به شخصيتي جهاني تبديل گرديد .امروز با گذشت بيش از چند دهه و تجربيات تلخ دو نظام مستبد به ما نشان داد راهي را كه وي در برابر ملت ايران قرار داد ، همچنان روشن و راهگشاي جنبش ملي است. يعني راهي كه نه استبداد سلطنت و نه استبداد جمهوري اسلامي ، قادرند آن را از مردم كشور جدا سازند.

سالروزدرگذشت دكترمحمد مصدق انگيزه اي است تا ازشخصيتي كه در دوران صدارت خويش خدمات ارزنده وجاودانه اي به كشور و ملت ما نمود، ياد شود. گرچه بجاي تجليل از شخصيتي كه منشا خدمات سياسي ـ اجتماعي بزرگي براي ميهن ما است، نامش را ازخياباني در پايتخت محومي كنند و متاسفانه با گذشت ده ها سال پس ازفوت وي نمي شود مراسمي دور ازمخاطره براي وي برگزارنمود.

براستي مصدق چه كرد؟ چه هدفي داشت كه توانست قلب ميليونها ايراني را تسخير كند؟ مردمي كه در30 تيربه پشتيباني مصدق به خيابان آمدند به خواست خود و با آگاهي كامل براي حفظ و صيانت يك دولت ملي به خيابان ها آمدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مصدق برا ي برگزاري انتخابات آزاد از هيچ كوششي فروگذاري نكرد . وي دربرابر روزنامه هايي كه عليه او تبليغ مي كردند سياست توقيف را جايز نشمارد. با احزاب مخالف خود ، بردباري نشان مي داد وفعالان سياسي را درپشت درهاي بسته وبدون وكيل وهيات منصفه محاكمه نمي كرد. چون او دغدغه اي جزخواست ملت ، سربلندي و افتخار مملكت نداشت از اين جهت بي آنكه درصدد برآيد براي ماندن درقدرت با كودتاچيان ازسياست سازش وفريب بهره جويد. درشب 14اسفند 1345 چشم ازجهان فروبست . گرچه برخلاف وصيت خويش مزارش را دركنارشهيدان سي ام تيرقرارندادند . اما راه ويادش الهام بخش نسلهاي بعدي شد وجنبش ملي به رهبري وي در تاريخ ايران جايگاه ويژه خود را داشته و خواهد داشت. يادش گرامي باد

يكشنبه چهاردهم اسفند 1384
روابط عمومي جبهه ملي ايران ـ آلمان

Copyright: gooya.com 2016