یکشنبه 14 اسفند 1384

متن کامل مصاحبه مطبوعاتي علي لاريجاني: اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود غني‌سازي را شروع مي‌كنيم، ايرنا

* ايران از تحقيق و توسعه هسته‌اي گذشت نمي‌كند
* روسيه قابل اعتماد تر از آمريكاست
* مذاكره با آمريكايي‌ها وجود ندارد
* ايران به دنبال غني‌سازي در حد بالا نيست
* ايران تحمل اوقات تلخي‌ها را دارد

تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي - ‪۸۴/۱۲/۱۴‬

"علي لاريجاني" دبير شوراي عالي امنيت ملي روز يكشنبه گفت كه "موضوع تحقيق و توسعه در فناوري هسته‌اي ايران، جزيي از منافع ملي و حاكميت جمهوري اسلامي ايران است و از آن گذشت نمي‌كند."
وي در گفت و گو با خبرنگاران داخلي و خارجي در تهران در عين حال به كشورهايي كه تلاش مي‌كنند، پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهند، گفت: تصور نكنند كه بردن پرونده ايران به شوراي امنيت، مي‌تواند دستاوردي براي آنان داشته باشد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود: جمهوري اسلامي ايران از ارجاع پرونده هسته‌اي خود به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، استقبال نمي‌كند و همه تلاشهاي خود را براي جلوگيري از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بكار خواهد بست.

"لاريجاني" با بيان اينكه "تهران بيشتر از حقوق مندرج در پيمان منع تكثير سلاحهاي هسته‌اي، سهم بيشتري نمي‌خواهد"، گفت: تهران حقوق خود را بر اساس پيمان منع تكثير سلاحهاي هسته‌اي دنبال مي‌كند.

وي با اشاره به انتشار گزارش دبير كل آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي گفت: در اين گزارش ديده مي‌شود كه پس از سه سال بررسي پرونده هسته‌اي ايران هنوز به سند و مدركي دال به انحراف ايران از فعاليت‌هاي صلح آميز نرسيده است، اما اشاره شده است كه سئوالاتي وجود دارد كه بايد پاسخ داده شود.

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: تهران از اين موضوع استقبال مي‌كند.

"لاريجاني" گفت: در مسير حل پرونده هسته‌اي ايران، مذاكره با روسيه و برخي از اروپاييان مسير خيلي معقول‌تري از مسيري است كه آمريكاييان دنبال مي‌كنند و اين مسير به نفع همه است.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران با فشارهاي وارده به تهران، در پرونده هسته‌اي از مواضع خود عقب نشيني نمي‌كند.

دبير شوراي عالي گفت: موضوع ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل به خاطر تحقيق و توسعه در تاريخچه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي سنگين است و سابقه نداشته كه يك كشور را به خاطر تحقيقات به شوراي امنيت سازمان ملل متحد گزارش دهند.

"لاريجاني" گفت: آمريكاييان به خاطر مشكلاتي كه در عراق دارند، دنبال اين هستند كه موج افكار عمومي را به سمت ديگري سوق دهند و اگر موضوع اتمي ايران نبود، حادثه ديگري ساخته مي‌شد.

وي افزود: آمريكاييان نياز دارند، به منظور فرار از پاسخگويي و رهايي از باتلاق عراق دنبال ماجراجويي ديگري به جز عراق بگردند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران گفت: اينكه آمريكاييان چه اقداماتي انجام مي‌دهند و اينكه چرا بحث شوراي امنيت را مطرح مي‌كنند، شايد به دليل مذاكراتي بود كه تهران با روسيه و اروپا انجام مي‌دهد.

"لاريجاني" گفت: براي آمريكاييان سنگين است كه در يك موضوع بين‌المللي اروپا و روسيه توفيق پيدا كنند.

وي افزود: رجال غيب نيستم كه تشخيص دهم در نشست فرداي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي چه اتفاقي خواهد افتاد، احتمال دارد شوراي حكام قطعنامه‌اي نداشته باشد و به صورت گزارش موضوع را شوراي امنيت سازمان ملل متحد منتقل كند.

"احتمال دارد، زمان بيشتري را فراهم كنند تا به تدبير بهتري رسيده شود، يا ممكن است، قطعنامه‌اي صادر شود و خصوصياتي از مسائل ايران را در آن بگنجانند."

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: اين حدس‌ها ظرفيت‌هايي است كه وجود دارد، ولي بايد منتظر ماند زيرا تلاشهاي از كشورهاي مختلف در حال انجام است.

علي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت:"چنانچه پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود، ايران غني‌سازي اورانيوم را آغاز خواهد كرد."
وي در كنفرانس مطبوعاتي خود با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي گفت:"از رفتن پرونده ايران به شوراي امنيت استقبال نمي‌كنيم چون اين مساله نه امتيازي براي ما محسوب مي‌شود نه براي ديگران و هم براي ما و هم براي ديگران مشكل ايجاد مي‌كند."

لاريجاني تاكيد كرد كه رفتن پرونده ايران به شوراي امنيت باعث عقب‌نشيني ايران از تحقيق و توسعه خود نمي‌شود و افزود:"اين مساله بخشي از حاكميت كشور ماست كه نه تنها ايران بلكه هيچ دولتي از اين حق خود نمي‌گذرد." وي همچنان بر باز بودن همه راه‌هاي مسالمت آميز براي حل و فصل موضوع اشاره كرد و در پاسخ به سئوالي درباره گفتگوهاي مقامات ايراني با مقامات روسي و اروپايي گفت:"در اين مذاكرات همه راه‌هاي رسيدن به توافق را انجام داده‌ايم و باز هم بر گفت وگو و مذاكره پاي بنديم."

دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود:"ما پاي بند مفاد معاهده ان پي تي ‪ NPT‬هستيم و آن را ميثاقي مثبت براي جامعه بين‌المللي مي‌دانيم،اما به شرط آنكه مفاد آن درست و كامل انجام شود و اجازه داده شود تا نهادهاي بين‌المللي به وظايف واقعي خود عمل كنند."

وي تاكيد كرد كه اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود، حتما غني سازي آغاز خواهد شد و گفت:"ما مي‌خواستيم با تفاهم و گفت وگو به نتيجه برسيم و ابهامات را رفع كنيم اما اگر آنها از زور استفاده كنند ما هم ابزارهاي خاص خود را داريم."

لاريجاني گفت كه ايران علاقه‌اي به استفاده از سلاح نفت ندارد چون حفظ امنيت رواني بين‌المللي براي ايران محترم است،اما افزود:"اگر شرايط تغيير كند ممكن است اين مساله هم تاثيرگذار شود."

وي آنچه "پيشرفت‌هاي خوب در مذاكرات هسته‌اي با طرف‌هاي روس و اروپايي" ناميد اشاره كرد و گفت:"توافقاتي در بحث تحقيق و توسعه شده بود تا هم تكليف ما روشن باشد و هم هم تكليف ديگران. فكر مي‌كنم تصميم‌هاي منطقي و معقولي گرفته شده بود تا آبروي طرفين حفظ شود."

لاريجاني توضيح داد:"ما نمي‌خواهيم در اين قضيه هيچ يك از طرفين احساس حقارت كند و در مذاكرات خود اين مساله را لحاظ كرده بوديم."

"علي لاريجاني" دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه مصاحبه با خبرنگاران اين خبر را كه اروپا پيشنهاد ‪ ۱۰‬سال توقف غني‌سازي در ايران را مطرح كرده است ، رد كرد.

خبرنگاري با اشاره به اظهارات پيشين لاريجاني مبني بر اينكه انعطاف ايران در ديپلماسي بالاست ، اين سوال را مطرح كرد با توجه به اينكه شما در مذاكرات اخيرتان بر دو سال توقف غني‌سازي و اروپايي‌ها بر ‪ ۱۰‬سال توقف تاكيد كرده‌اند، آيا نمي‌شود حد وسطي را در نظر گرفت؟
لاريجاني پاسخ داد: شايد گوشهاي من مشكل پيدا كرده است،چون من در اين مذاكرات بحث ‪ ۱۰‬سال را نشنيدم و چنين پيشنهادي از سوي اروپا مطرح نشد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سوالي درباره مذاكره با روسها نيز گفت: مهمترين مسئله اين بود كه در شرايط فعلي بستري را فراهم كنيم كه روسها بتوانند طرح خود را مطرح كنند.

وي خاطرنشان كرد كه در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ، مجالي براي بررسي طرح روسيه باقي نمي‌ماند.

خبرنگاري از لاريجاني پرسيد كه اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود و اين شورا از ايران بخواهد كه دست از تخقيقات بكشد ، آيا ايران به اين خواسته عمل مي‌كند؟
لاريجاني پاسخ داد: براي ما مهم نيست كه چه مرجعي مي‌خواهد اين حقوق را سلب كند.

وي افزود: اين در خواست چه از سوي آژانس و چه از سوي شوراي امنيت مطرح شود، غير منطقي است و پذيرفتني نيست و مسوولان جمهوري اسلامي در پي احقاق حق ملت ايران هستند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در عين حال گفت كه اگر فرمولي باشد كه حقوق ايران را استيفا كند ، از اين فرمول استقبال كرده و آن را بررسي مي‌كنيم.

خبرنگاري در خصوص زمان شروع غني‌سازي سوال كرد و لاريجاني پاسخ داد:
ايران به دانش و تكنولوژي غني‌سازي دست يافته است و نيازي به ديگران نداريم و هر زمان كه بخواهيم مي‌توانيم آن را شروع كنيم.

لاريجاني در عين حال خاطرنشان كرد كه اگر ايران با عمل نادرستي مواجه شود ، به اين كار سرعت مي‌بخشد.

دبير شورايعالي امنيت ملي گفت : تحقيقات هسته‌اي نطنز ادامه دارد و دستاورد خوبي داشته است .

علي لاريجاني كه در پاسخ به سووالي در خصوص چگونگي تحقيقات هسته‌اي نطنز،افزود: اين تحقيقات براي ملت ايران نويد بخش است كه فرزندان آنان با تلاش و كار خود به فناوري صلح آميز هسته‌اي رسيده‌اند.

وي كه عصر يكشنبه در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي سخن مي‌گفت ، در باره توافقات با روسيه گفت : يك بند از اين توافقات اين است كه تحقيق و توسعه بايد در ايران به مسير خودش ادامه دهد و بر حق ايران در غني‌سازي و توليد سوخت تعميق و تاكيد شده است .

دبير شورايعالي امنيت ملي در پاسخ به اين سووال كه ايران در چه شرايطي حاضر است براي مدتي تحقيقات غني‌سازي را تعليق كند؟، اظهار داشت :
انرژي هسته‌اي حق مسلم ايران است و وقتي ما عضو آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي هستيم تكاليف و حقوقي داريم بنا نيست تكاليف بار شود و از حقوق خبري نباشد .

وي اضافه كرد: ما چيزي جز حقوقمان نمي‌خواهيم و در اين‌باره از همه راههاي گفت و گو استقبال مي‌كنيم و اگر كسي مدلي دارد كه منافع ما را تامين كند، مي‌تواند مطرح كند.

لاريجاني با اشاره به ادعاي بوش رييس جمهوري آمريكا در خصوص اينكه ايران در پي بمب اتمي است ، گفت : سووال اين است كه آيا هيچ متخصصي مي گويد كه از تحقيق و توسعه مي‌توان بمب توليد كرد؟
وي در خصوص انعطاف در مساله تعليق خاطرنشان كرد : در انعطاف داشتن حرفي نيست اما بايد اين مساله معقول باشد . چرا ما بايد تعليق كنيم ؟ اگ‌ر اين مسير را بازبگذاريم ممكن است بگويند در دانشگاهها نيز فيزيك اتمي تدريس نشود .

دبير شورايعالي امنيت ملي تاكيد كرد: ما از هر استدلال منطقي استقبال مي كنيم بگويند ما نگراني در كجاداريم، ما آنرا رفع مي‌كنيم .

وي افزود: نمي‌توان به دليل حدس و گمان ايران را از حقوقش محروم كردو ما از راههاي معقول استقبال مي‌كنيم .

لاريجاني تصريح كرد: تحقيق و توسعه به عنوان غني‌سازي مواد نيست،بلكه به عنوان دانش است . ما مواد به عنوان غني‌سازي توليد نمي‌كنيم كه تگران باشند ما دانش آن را مي‌خواهيم كه به آن رسيده‌ايم .

وي در جواب سووالي درباره اينكه درصورت رفتن پرونده ايران به شوراي امنيت و تحريم و جنگ ايران چه مي‌كند؟، گفت : اگر پرونده ايران شوراي امنيت برود و اگر جنگ كنند ما عقب گرد نمي‌كنيم چون دانش را داريم و به ضرر خود آنهاست چون نظارت آژانس كم مي‌شود.

دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود: ملت ايران در راهپيمايي ‪ ۲۲‬بهمن به مسوولين ياد دادند كه اين مقوله را تا چه حد كار كنند . مساله هسته‌اي يك آرمان ملي براي ايران است .

وي تاكيد كرد: صنوف و گرايشهاي مختلف در ايران در اين زمينه اختلاف ندارند پس عقل حكم مي‌كند كه ما روي اين قضيه بايستيم .

لاريجاني تصريح كرد: اگر پرونده ايران شوراي امنيت برود شرايط براي آنها هم دشوار مي‌شود و بدانند كه ايران از حق ملي خود صرف نظر نمي‌كند در مساله ملي شدن صنعت نفت نيز پرونده ايران به شوراي امنيت رفت، اما موفق نشدند.

وي درباره تحريم گفت : تحريمها از ان حرفهايي است كه بايد متن آن را دقيقا كالبد شكافي كرد . آمريكا ‪ ۲۷‬سال است كه مارا تحريم كرده است .

ما براي شرايط مختلف سناريوهاي مختلف طراحي كرده‌ايم . اگر به ايران سخت‌گيري كنند ما مجبور مي‌شويم از حقوق خودمان دفاع كنيم .

دبير شورايعالي امنيت ملي افزود: توصيه مي‌كنيم در بازي باخت باخت وارد نشوند و به بازي برد برد وارد شوند تا امنيت در منطقه برقرار باشد.

وي با بيان اينكه خواسته ما مشخص است ، گفت : اگر با زبان زور بخواهند سخن بگويند ايستادگي مي‌كنيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سوالي مبني بر كارشكني آمريكا در به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌اي ايران با اروپا و همچنين احتمال ورود اين كشور به مذاكرات هسته‌اي، گفت: آمريكايي‌ها دوست ندارند كه نشان داده شود كه اروپايي‌ها ظرفيت حل مسئله پرونده هسته‌اي ايران را دارند.

لاريجاني تاكيد كرد: تلاش آمريكا اين است كه به نحوي اروپايي‌ها در حل مسئله بين‌المللي (پرونده‌هسته‌اي ) ناموفق شوند و نسبت به روسيه نيز چنين نظري دارند.

وي افزود: از تحرك رسانه‌اي بعضي از رسانه‌هاي آمريكايي و يا همپيمانان آنها در روزهاي اخير احساس كردم كه كاملا شفاف ميل باطني خود را در اين زمينه نشان مي‌دهند .

لاريجاني تاكيد كرد: براي آمريكايي‌ها اين دستاورد مهمي در صحنه بين‌المللي است كه بگويند ديگران نتوانستند و ما آمديم و حل كرديم، و شايد كاري هم كه با هند كردند، نشانه اين بود كه بگويند اين ما هستيم كه مي توانيم در منطقه حلال مسائل باشيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي كشور مان خاطرنشان كرد: اروپايي‌ها و ديگران بايد اين توجه را داشته باشند كه صحنه بين‌المللي را خيلي براي اين مقوله خالي نكنند،چون اگر خالي كردند و به اين بهانه جويي‌هاي آمريكا تن دادند، خود آنها وارد صحنه خواهند شد.

لاريجاني افزود: آمريكايي‌ها بدليل مشكلاتي كه در منطقه دارند بسيار علاقه مند هستند كه در اين مسئله به نفع خودشان وارد شوند، البته بايد توجه كنند كه در آن شرايط بايد خيلي داعيانه گام بردارند تا جمهوري اسلامي ايران تصور درستي از موضوع داشته باشند .

وي خاطرنشان كرد: برداشت ما امروز اين است كه آمريكايي‌ها يك حيثيت آزاردهنده در منطقه دارند و به نظر من تئوري آمريكايي‌ها اين است كه "من آزار مي‌دهم، پس هستم" و در منطقه تئوري آزاردهنده دارند.

لاريجاني تصريح كرد: آمريكايي‌ها بايد يك پوست اندازي داشته باشند و نقش و حيثيتي كه بعد از ‪ ۱۱‬سپتامبر به خود گرفتند ( جنگنجويي و برخورد) را از خود دور كنند.

وي افزود: پاسخ اين رفتار آمريكايي‌ها را در انتخابات فلسطين و پيروزي حماس و عكس العمل مردم عراق در انتخابات اين كشور يافتيد و اين در بسياري از كشورهاي ديگر قابل تكرار است و به نفع آمريكايي‌ها نخواهد بود .

خبرنگاري از لاريجاني پرسيد، اگر پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع شود و شورا تعليق فعاليتهاي هسته‌اي را از ايران بخواهد، پاسخ ايران چه خواهد بود؟.

لاريجاني در پاسخ گفت: ترديد نداشته باشيد، كه ايران در هيچ شرايطي آمادگي ندارد كه به زورگويي جواب مثبت بدهد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: ما به همه نداهايي كه منصفانه و مودبانه باشد و بخواهد مسئله را از راه منطقي حل كند و انعطاف كافي خواهيم داشت، اما اگر زبان زور و تهديد بكار ببرند، پاسخ مثبت نخواهند گرفت.

لاريجاني افزود: احساس من اين است كه بسياري از كشورهاي اروپايي علاقه مند هستند كه موضوع را در يك مدل منطقي حل كنند، ما به اينگونه تلاشها پاسخ مثبت مي‌دهيم اما گوش ما شنواي زبان تهديد نيست و كار خودمان را خواهيم كرد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سوال ديگري درخصوص تدابير شوراي عالي امنيت ملي براي مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي درصورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و شايعه وجود بودجه سايه در كشور، گفت:
معتقد به وجود بودجه سايه نيستم و فكر نمي‌كنم كشور ما نياز به چنين سازوكارهايي داشته باشد.

لاريجاني افزود: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه تحريم‌هاي احتمالي تاثير زيادي بر كشور ما ندارد و در بعضي زمينه‌ها نيز اگر تاثيري داشته باشد، كميسيون‌هاي مربوطه تشكيل شده و راهكارهاي لازم براي مقابله باآن انديشيده شده است .

دبير شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: توجه به اين مقوله را در شرايط فعلي به هيچ وجه ضروري نمي‌دانم .

علي لاريجاني" دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت كه "امروز جمهوري اسلامي ايران با همت مردم و ايستادگي، صاحب دانش هسته‌اي است و تهران تحمل اوقات تلخي‌ها را دارد و صبور نيز هست".

وي در گفت و گو با خبرنگاران داخلي و خارجي در محل سازمان انرژي اتمي ايران در تهران گفت: ايرانيان ملتي مظلوم هستند و قدرت منطقه‌اي نجيبي است. ايران به كسي آزاري نمي‌رساند بلكه اين ديگران هستند كه از جاهاي ديگر به منطقه آمده‌اند و آزار مي‌رسانند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: هشت سال در جنگ تحميلي عراق عليه ايران، به صدام حسين كمك شد تا مقاومت ايران را بشكند. ايران آماده است در يك فرمول بين‌المللي به خواسته‌هاي خود دسترسي پيدا كند و مناسبات بين المللي را نيز دوست دارد.

"لاريجاني" گفت: جمهوري اسلامي ايران در طول مذاكرات، از گفت و گو با كشورهاي ديگر استقبال مي‌كند، به سه كشور اروپايي نامه نوشته شد، من تاسف مي‌خورم كه كشورهاي اروپايي مذاكرات را لغو كردند. شايد آنان تصور مي‌كردند كه ايران از مذاكرات منصرف مي‌شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: تصور مي‌كنم اگر اروپاييان مذاكرات را متوقف نمي‌كردند، در درون مذاكرات مي‌توانستيم به فرمول مناسبي مي‌رسيديم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: جمهوري اسلامي ايران صاحب دانش هسته‌اي شده است، برخي از كشورها با صراحت در مذاكرات خصوصي مي‌گفتند، ايران نبايد دانش هسته‌اي داشته باشد. اين سخن خيلي بدي است.

"لاريجاني" با طرح اين پرسش كه "ما براي چه عضو آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي هستيم؟"، گفت: ما عضو آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي شديم كه در قاعده مندي بين‌المللي صاحب دانش هسته‌اي شويم.

وي گفت: پس از سه سال تعليق همه فعاليت‌هاي هسته‌اي، اروپاييان آخرالامر طرحي را ارائه دادند كه هيچ موضوعي در آن نبود و ما مجبور شديم مسير ديگري را انتخاب كنيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي، گفت: در ماههاي گذشته تلاش شد از راه مذاكرات و مسيرهاي مختلف نشان دهيم كه آماده مذاكره هستيم و مي‌توانيم از درون مذاكره به توفيق دست يابيم. امروز نيز آماده هستيم كه اين مسير را طي كنيم.

"لاريجاني" گفت: تهران با همه كشورها در خصوص پرونده هسته‌اي خود همكاري مي‌كند با چين و كشورهاي غير متعهد گفت‌وگوهايي صورت مي‌گيرد. راههاي گفت و گو بسته نيست، اگر اراده براي حل مسئله پرونده هسته‌اي ايران باشد، مي‌توان آن را فرمول بندي كرد.

وي گفت: امروز در موضوع هسته‌اي ايران به سه هدف خود دست يافت. از معدن تا كيك زرد، از كيك زرد به يواف ‪ ۶‬و مرحله تحقيق و توسعه.

"لاريجاني"افزود: براي ايران غرورآفرين است كه صاحب تكنولوژي شده تا از معادن خود كيك زرد را توليد كند.

دبيرشوراي عالي امنيت ملي، در پاسخ به پرسشي در خصوص اينكه "جنابعالي هميشه از سناريوي دومي سخن مي‌گوييد، اين سناريو چيست؟"، گفت: سناريوي دوم را بايد عمل كرد. ما عادت نداريم، سخن بگوييم، در مورد مولفه‌هاي مدون آن انديشيده‌ايم و لزومي به بيان آن نمي‌بينم.

"لاريجاني" در خصوص عملكرد تيم گذشته هسته‌اي گفت: عادت ندارم راجع به گذشته صحبت كنم، حتما دوستان عزيزي كه در گذشته كار كردند، زحمت زيادي كشيده‌اند و تلاش مفيدي داشتند. نمي‌خواهم ارزيابي داشته باشم.

وي افزود: پس از سه سال تعليق همه فعاليت‌هاي هسته‌اي، اروپاييان طرحي ارائه كردند كه ناپيدا نيست، خودتان تحليل كنيد كه اين طرح چه خصوصيتي داشته است. اين طرح به قدري دچار مشكل است كه حتي اروپاييان هم معتقدند طرح از نظر محتوا و ادبيات مشكل دارد.

" علي لاريجاني " دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه نشست مطبوعاتي‌اش تصريح كرد كه جمهوري اسلامي ايران به دنبال غني‌سازي در حد بالا نيست.

خبرنگاري از لاريجاني پرسيد اگر آمريكا به طور رسمي طرح قرار گرفتن تعدادي سانتريفيوژ با غني‌سازي محدود يعني ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬درصد را مطرح كند آيا ايران از اين طرح استقبال مي‌كند؟
وي پاسخ داد: بله، اين طرح را قابل بررسي مي‌دانيم،ولي تا كنون چنين طرحي به صورت رسمي ارايه نشده و در حد رسانه‌اي بوده است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان كرد كه ايران به دنبال فناوري صلح‌آميز هسته‌اي است و به دنبال غني‌سازي در حد بالا نيست .

خبرنگاري از لاريجاني پرسيد كه توصيه شما به شوراي حكام و طرفهاي مقابل در مذاكرات هسته‌اي چيست؟ او در پاسخ با اشاره به مسير منطقي ادامه مذاكره ايران با روسها و اروپايي‌ها ، گفت: اگر مايلند اين مسير را ادامه دهند و اگر هم مايل نيستند راه آمريكايي‌ها را بروند در آن صورت ايران نيز مسير خود را انتخاب خواهد كرد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي همچنين در پاسخ به سوال ديگري تاكيد كرد كه ايران به دانش هسته‌اي دست يافته و در زمينه تحقيق و توسعه پيشرفت كرده است.

لاريجاني در خصوص طرح روسيه نيز گفت: الان، زمان بررسي پيشنهاد اوليه روسهانبود، بلكه بايد بسترهاي مناسب براي بررسي اين طرح فراهم شود، بنابراين تمركز مذاكرات بر اين بوده است كه براي برون رفت از شرايط كنوني چاره‌انديشي شود.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه اين نشست مطبوعاتي به انتقاد از كساني پرداخت كه موضوعات فني هسته‌اي را وارد بحث‌هاي سياسي مي‌كنند و خطاب به آنها گفت كه نبايد در مقابل اراده مردم ، اين گونه رفتار كرد.

وي با اشاره به نظر محمد البرادعي مبني بر اينكه ايران به دانش هسته‌اي دست يافته است، اگر ايران به اين دانش دست نيافته بود، اين همه سرو صدا نبود.

از لاريجاني سوال شد كه اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود ، ايران چه واكنشي نشان خواهد داد؟ او پاسخ داد: اگر پرونده به شوراي امنيت برود همكاري ايران با آژانس كمتر مي‌شود و غني‌سازي را نيز آغاز خواهيم كرد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سوال ديگري ، ضمن استقبال از ادامه مذاكرات با طرفهاي اروپايي تصريح كرد كه اروپايي‌ها مي‌توانند در بحث امنيت منطقه‌اي فعال شوند.

لاريجاني در عين حال به اروپايي‌ها گفت كه در مذاكرات نبايد تقاضاهايي مطرح شود كه وجه منطقي نداشته باشد.

دبير شورايعالي امنيت ملي گفت : ما در پرونده هسته‌اي به توان ملي خود تكيه داريم .

علي لاريجاني در پاسخ به سووالي درباره اينكه اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود ايران به دوستي با روسيه اعتماد دارد؟،گفت : از دوستي با ديگران و روابط ديپلماتيك استفاده مي‌كنيم،اما تكيه ما بر روي توان ملي است .

وي در جواب به اين سووال كه اگر پرونده به شوراي امنيت برود بلافاصله طرح روسيه كنار مي‌رود يا نه؟، گفت : چنين نظري ندارم كه طرح روسيه بلافاصله كنار رود.

دبير شورايعالي امنيت ملي افزود: اين طرح بايد در آن شرايطي رشد كند كه آرامش داشته باشد . اگر پرونده به شوراي امنيت برود و ما خودمان غني سازي داشته باشيم بطور طبيعي اين طرح مجال رشد ندارد .

وي در خصوص سووالي درباره خروج ايران از ان.پي تي. پس از رفتن احتمالي پرونده به شوراي امنيت ، گفت : ايران چنين سياستي ندارد،مگر ما را مجبور كنند و ان.پي.تي را يك پيمان مثبت مي‌دانيم .

لاريجاني درباره خواسته ايران از شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، گفت : رفتار منطقي اين است كه پرونده در درون آژانس بين المللي انرژي اتمي باشد و البرادعي كار خودش را انجام دهد و ما هم به همكاري مناسب با آژانس ادامه مي‌دهيم .

وي در پاسخ به اين سووال كه آيا ايران در آخرين دقايق طرح و كارتي دارد ، گفت : اگر بناست معجزه‌اي صورت گيرد آن را بايد اروپاييان انجام دهند، چون ما انعطاف كرديم .

لاريجاني در پاسخ به اين سئوال كه "تشكيل تيم كاري جديدي در شوراي عالي امنيت ملي براي انجام مذاكرات كاربردي با آمريكايي‌ها صحت دارد يا خير؟" گفت:"نيازي به هيچ تيم مذاكره‌كننده جديد نيست، چون اساسا مذاكره‌اي وجود ندارد."

وي همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه شرق درباره نوشته‌هاي برخي روزنامه‌هاي غربي درخصوص تعليق دو ساله غني‌سازي براي نشان دادن حسن نيت ايران گفت:"جمهوري اسلامي ايران نشان داده كه همه راه‌هاي مسالمت آميز را رفته تا رفع نگراني كند،اما در مقابل همه خواسته‌هاي زياده مقاومت مي‌كند." لاريجاني البته گفت:"اگر حقوق ما تضمين شود يعني غني‌سازي تحقيقي و صنعتي پذيرفته شود، تحقيق و توسعه با نظر كارشناسان صنعتي صورت گيرد، حاضريم در مقابل برخي نگراني‌ها براي زمان كوتاهي انعطاف نشان دهيم و براي مدت كوتاهي روند غني‌سازي را زمان بندي كنيم."

وي افزود:"ما رفع نگراني مي‌كنيم اما نمي‌توانند زورگويي كنند. يكي از وزراي اروپايي مي‌گفت كه شما بمب اتمي داريد كه من گفتم اگر چنين است مدارك و اسناد خود را نشان دهيد."

لاريجاني در پاسخ به پرسش ديگري درباره اعتمادسازي براي رفع شك‌هاي موجود درباره پرونده هسته‌اي ايران گفت:"فكر مي‌كنم حرف منصفانه‌اي است كه ايران سه سال تعليق غني‌سازي اورانيوم را انجام داد تا اعتمادسازي شود. پروتكل الحاقي به صورت داوطلبانه اجرا شد، بيش از ‪ ۲۶‬بار از مراكز نظامي ايران بازرسي شد، حدود ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۱۶۰۰‬صفحه سند و مدرك بازبيني شد، بيش از ‪۲۳۰۰‬ روز بازرسي در ايران انجام شده و هنوز اعتمادسازي حاصل نشده است!" وي ادامه داد:"اين همه بازرسي بس نيست، ما آدم‌هاي صبوري هستيم ولي مختصر عقلي داريم كه بدانيم كجا بهانه‌جويي مي‌شود و كجا سئوالات منطقي پرسيده مي‌شود."
دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به "بهانه‌جويي در خصوص توليد بمب اتم در پايگاه نظامي پارچين"، گفت: "پنج ماه پيش سرو صداي زيادي بر پا شد كه در پايگاه نظامي پارچين دارند بمب اتمي مي‌سازند، بازرسان آمدند و ديدند كه خبري نيست. يك ماه بعد دوباره البرادعي از من خواست كه بازرسان آژانس از اين پايگاه بازديد كنند."

وي افزود:"با اينكه هيچ كشوري اجازه نظارت مكرر از پايگاه‌هاي نظامي‌اش را نمي‌دهد ما بازهم قبول كرديم كه بازرسان از اين محل بازديد كنند.

گزارش امروز البرادعي را هم كه ببينيد مشخص است كه هيچ سندي از انحراف ايران از فعاليت‌هاي صلح‌آميز وجود ندارد. آيا اين بهانه‌جويي‌ها نبايد تمام شود؟"

لاريجاني در پاسخ به سئوال ديگري درباره "امكان مذاكره بر سر تعليق محدود مجدد" گفت:"در جاهايي كه مسائل منطقي مطرح است ايران انعطاف لازم را خواهد داشت،اما دليلي براي تعليق مجدد نمي‌بينيم چون ما به دنبال غني سازي براي توليد مواد نيستيم بلكه دنبال دانش هسته‌اي هستيم."

"علي لاريجاني" دبير شوراي عالي امنيت ملي روز يكشنبه گفت كه "قطعا اقاي "ولاديمير پوتين" رييس جمهوري روسيه شخصيتي قابل اعتمادتر از اقاي "جورج دبليو بوش" همتاي آمريكايي‌اش است.

وي اين واكنش را در پاسخ به پرسشي در خصوص اينكه "در جامعه اين تلقي وجود دارد كه روسيه كشور قابل اعتمادي براي گفت‌وگو با ايران نيست، نظر شما چيست؟"، گفت: دكترين امنيتي تهران همكاري نزديك با همسايگان است و اين دكترين درستي است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: اينكه روس‌ها بر اساس منافع ملي خودشان تصميم بگيرد درست است و منطقي نيز هست. ما بايد رفتار خود را به گونه‌اي تنظيم كنيم كه منافع ما به هم گره بخورد.

"لاريجاني" توضيح داد كه "همكاري‌هاي خيلي نزديكي با روس‌ها داشتيم، هر چند در مقاطعي نيز ممكن است، اختلاف نظرهايي نيز با يكديگر داشته باشيم.

با اروپاييان كه روابط اقتصادي گسترده‌اي داريم نيز اينگونه است.

وي گفت: البته زمينه‌ها و بسترهايي در جامعه است كه ريشه تاريخي دارد.

ما در حال زندگي مي‌كنيم و خيلي نبايد به تاريخ بنگريم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: روس‌ها هميشه رفتار مناسبتري نسبت به ديگران داشته‌اند. بايد حد امور را شناخت.

"لاريجاني" گفت: نمي‌خواهم بگويم كه با روسيه اتحادي داريم، اما با روس‌ها بر اساس منافع همكاري مي‌كنيم.

وي گفت: در خصوص بحث ايجاد كنسرسيوم ميان ايران و روسيه نگاه منفي مشاهده نكرده‌ام، ممكن است در شرايط فعلي آنها استقبال نكنند. اما اگر واقعا موضوع اعتمادسازي مطرح است، مي‌توانند در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران سهيم شوند تا مطلع شوند كه در ايران چه خبر است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص چگونگي استفاده از ماده يو.اف.‪۶‬ كه در تاسيسات فراوري اورانيوم اصفهان تهيه مي‌شود، گفت: تعجب مي‌كنم برخي داده‌هاي اطلاعاتي رسانه‌اي مطرح مي‌شود كه نگهداري يو.اف. ‪ ۶‬را خيلي هزينه بر توصيف مي‌كند.

"لاريجاني" گفت: يو.اف. ‪ ۶‬ماده‌اي است كه به دستگاههاي سانتريفوژها تزريق مي‌شود تا غني‌سازي اورانيوم صورت گيرد.

وي گفت: از اين موضوع نيز تعجب مي‌كنم كه گفته مي‌شود اين مواد خوب نيست. اگر اين مواد كيفيت خوبي ندارد، چرا براي تعطيلي مركز توليدكننده آن فشار زيادي است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي استدلال كرد كه "تصور مي‌كنم جرياني در كشور براي تخريب اراده مستحكم ملت در موضوع هسته‌اي در جريان است".

"لاريجاني" در خصوص قدرت منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران نيز گفت: جمهوري اسلامي ايران براي اينكه قدرت منطقه‌اي باشد نياز به فعاليت اتمي ندارد.

اكنون كه سلاح هسته‌اي نداريم، قدرت منطقه‌اي هستيم و قدرتهاي بزرگ مي‌دانند كه چه كشوري در منطقه تاثير گذار است و مي‌تواند در معادلات نقش داشته باشد.

وي افزود: تهران از تئوري از خلع سلاح منطقه دفاع مي‌كند. خانم رايس وزير امور خارجه آمريكا در سفر اخير منطقه‌اي خود از نظر تئوري از "خليج فارس عاري از سلاح هسته‌اي" سخن گفت. اين نيز طرح خوبي است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: يك مرتبه بالاتر اين تئوري اين است كه خاورميانه از سلاح هسته‌اي عاري شود و مرتبه بالاتر آن نيز اين است كه دنيا از سلاح اتمي عاري شود.

Copyright: gooya.com 2016