جمعه 12 اسفند 1384

میزگرد بزرگـداشت روز جهانی زن با حضور نیلوفر بیضائی، ویکتوریا آزاد، رویا طلوعی و هنگامه شهیدی در پالتاک، امروز ساعت ۱٩ به وقت اروپا

در اتاق فرهنگ گفتگو
یکشنبه ساعت ۱٩ به وقت اروپای مرکزی
میزگرد بزرگـداشت روز جهانی زن

خانم ها نیلوفر بیضائی، ویکتوریا آزاد، رویا طلوعی و هنگامه شهیدی
تاریخ جنبش زنان و نقش زنان در مبارزات دمکراتیک، حقوق بشری

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016