پنجشنبه 18 اسفند 1384

روز جهانی زن سال ۱۳۸۴، زنان ايرانی همچنان شهروندان در جه دوم تلقی می شوند، كانون انديشه، ‌گفتگو و حقوق بشر در ايران (‌تورنتو)

از نحوه عملكرد و برخورد يك سيستم با زن و مسئله زن به سادگي ميتوان حكومتهاي ناقض حقوق انساني وشهروندي را شناخت . زنان در ايران از پايمال شدن حقشان سخن مي گوييد .
بنابر اين سخنان مقامات حكومتي در ايران كه از جانب زنان سخن مي گويند يك لطيفه اي بيش نيست.

سردار سرتيپ نجار وزير دفاع
با اشاره به وجود نگاهي پوچگرايانه و بينش ليبرال دموكراسي در دوران قبل از انقلاب در مورد زنان و
استفاده از انان در تبليغات در كالاهاي مصرفي خمير دندان ، و موتور سيكلت و.... گفت خميني با حضور خود هويت اصلي را به جامعه و بويژه زنان با حضور در راه پيمائي و تظاهرات باز گرداندد. نگاه به زن به عنوان

اين ادعاي حكو مت در مورد پيشرفتهاي زنان و يا حضور 60% زنان در دانشگاهها بكلي بي اساس است .زيرا اين زنان بوده اند كه توانسته اند عليرغم ممانعت هاي قانوني ، شرعي و سليقه اي به اين دستاوردها برسند.

دكتر صديقه رضائي رييس مركز تحقيقات سلامت زنان فردا با بيان اين كه كمتر از 3 درصد زنان ايراني در پست‌هاي مديريتي هستند اعلام كرد: اين در حاليست كه 4/12 درصد از جمعيت 32 ميليوني زنان ايراني جزء اعضاي هيأت علمي هستند.

ممانعت از برگزاي روز جهاني زن اولين نشان آشكار زن ستيزي

امسال هم گرچه زنان ايرانی از برگزاری مراسم سالگرد روز جهانی زن منع قانونی نشده اند ولی به مراسم روز زن
شيوه های امنيتی (‌حضور لباس شخصي ها ) و پليسی نه تنها از تجمعات انان جلوگيری به عمل آوردند بلکه با يورش به تجمع قانونی و صلح آميز جمعی از زنان در تهران آنانرا مورد تهاجم و اهانت قرار دادند.
خانم سيمين بهبهانی شاعر در ميان جمع زنان در پارک دانشجو بود و خود نيز مورد ضرب و شتم پليس قرار گرفت.

با وجود مخالفت رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با برگزاري "هر گونه مراسم بزرگداشت روز جهاني زن"، دختران دانشجو در دانشگاه هاي مختلف کشور، به استقبال اين روز رفتند. دانشجويان به طرحهاي ضد زنان در محيط دانشگاهي اعتراض كردند

ايسنا:‌تنها مركز نگهدار ي از زنان آسيب ديده توسط بنياد مستضعفان تخليه شد و زنان در خيايا بان رها شدند. 28 بهمن 1384

زهرا شجاعي
با اشاره به خمير شدن كتاب‌‏هاي به جا مانده از زمان خود گفت رياست سابق مركز امور مشاركت
كتاب را مي‌‏توان خمير كرد اما فكر و انديشه زنان را نمي‌‏شود از بين برد و احساس
خودباوري آنان را نابودكرد.

اعظم طالقاني در مورد رويكرد احزاب سياسي به مسائل زنان، گفت: انتظاري از احزاب و
در اين جريان‌‏ها جريان‌‏هاي مردانه نيست كه دغدغه مسائل زنان را داشته باشند، اگر هم چنين رويكردي
وجود داشته باشد، اغلب با نگاه ابزاري صورت مي‌‏گيرد لذا زنان خود بايد به دنبال طرح مطالباتشان باشند


آذرمنصوري مدير مسئول نشريه طراوت با اشاره به سياست گذاري دولت جديد گفت: دولت احمدی نژاد سعي در محدود كردن زنان جامعه دارد و اين محدوديت ناشي از اين تفكر مي‌شود كه بزرگترين رسالت زن راخانه‌داري مي‌داند.

فاطمه راكعي ضمن انتقاد از گسترش تفكرات ارتجاعي در مورد زنان گفت: وجود تبعيض در جامعه
زنان ناشي از ديدگاه هاي ارتجاعي است كه هرگز اجازه نمي‌دهد قوانين اجتماعي به نفع
زنان تفسير شود.
محبوبه عباسقلي زاده دولت احمدی نژاد به دليل نگرش صرفا زنانه_ مادرانه به جامعه زنان اعتقادی به ظهور و حضور زنان در مکانی غير از خانه را نداشته باشد و انتصاب های حداقلی زنان در برخی از مصادر امور نيز جهت خالی نبودن عريضه بوده است.
دكتر فاطمه صادقي (‌استاد دانشگاه ): مسايل زنان در كشور را سياسي خواند و ادامه داد: زماني كه مناسبات قدرت مطرح است، مساله زنان نيز كاملا سياسي مي‌شود، چرا كه هر جا قدرت است، همانجا سياست است.
اين استاد دانشگاه بيان كرد : تا زماني كه نابرابري وجود دارد و زنان در حاشيه قرار دارند، مسايل آنها در مرحله عميقا سياسي و بعد اجتماعي و اقتصادي و ... قرار مي‌گيرد.
مدير كل حراست سازمان تربيت بدني: ممانعت از حضور زنان به جام جهاني ژيمناستيك در تهران جهت مخدوش نشدن چهره‌ نظام بود .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شيرين عبادي :
روز جهاني زن در شرايطي فرا مي رسد که زنان ما، هنوز راهي دراز را تا تحقق حقوق کامل شهروندي خود در پيش رو دارند. زنان ايراني، در حالي که همه ساله بيش از 60 درصد دانشجويان جديد دانشگاه ها را تشکيل مي دهند، کماکان از مجموعه اي از بديهي ترين حقوق اساسي خود محرومند.
قوانين فعلي ايران، آنچنان در خصوص زنان تبعيض آميز است که نه تنها از حق دستيابي به سمت هاي بالاي کشوري چون رياست جمهوري يا حقوق بديهي خانوادگي چون حق طلاق، که اوليه ترين حق هر انسان يعني "حق حيات" او را نيز دستخوش تبعيض هايي آشکار مي سازند. تا جايي که ديه قتل يک زن، هنوز نصف ديه يک مرد محسوب مي شود.
سيمين مرعشي: ‌۷۰ درصد زناني كه كشته مي‌شوند به دست مرداني است كه همسر آنانند.
بهناز اشتري (وكيل دادگستري) :در مورد خشونت خانگي به عنوان يكي از مصاديق خشونت عليه زنان اظهار داشت: متاسفانه براي جلوگيري از خشونت خانگي قانون خاصي نداريم و قانون‌گذار ما با اين خشونت به صورت كلي برخورد كرده و در هنگام بروز خشونت‌هاي خانگي بايد از همان شيوه‌هاي احقاق حق كلي موجود در قوانين استفاده شود.
اين حقوقدان تاكيد كرد: هرگونه تلاش براي يكدست كردن حقوق زنان نوعي تقليل‌گرايي تنوعات فراوان موجود در ميان اجتماعات زنان در مناطق و كشورهاي گوناگون و حتي در درون يك كشور خاص به شمار مي‌رود. بنابراين شايد تنها معياري كه بتوان ذكر كرد اصول مطرح در اعلاميه جهاني حقوق بشر و دو ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي مصوب 1966 است كه به تصويب ايران نيز رسيده است. پس بايد اصل تنوع را به رسميت بشناسيم و تلاش هماهنگي را براي تحقق حقوق اقشار مختلف زنان به انجام برسانيم.
قلي رضائي قاضي دادگاه خانواده گفت: مهم‌ترين مشكل كه در حال حاضر زنان و كودكان بي‌سرپرست با آن مواجه‌اند، كمبود امكانات و نيروهاي متخصص كافي در زمينه‌هاي مربوطه است، مراكز نگهداري نيز در حداقل قرار دارند لذا توسعه و افزايش آن به نسبت نياز فعلي و تحولات آتي نياز اصلي جامعه است.
ناهيد توسلي
يكي از موانع بزرگي كه در راه آزادي و برابري عادلانه زنان ايراني وجود دارد قوانين و دستورات ديني نشات‌گرفته از قوانين فقه غير پويا و شريعت سنتي ماست. فقهي كه نمي‌خواهد خود را با موازين، قوانين و پديده‌هاي عيني و واقعي دنياي علمي و ديجيتالي امروز منطبق سازد.
فريده ماشينی
زني که به عنوان محقق و به عنوان يک فعال اجتماعي کار مي کند بر اساس همين نظرسنجي ها راهکار ارائه مي دهد. يکي از راهکارهاي موجود اين است که بايد در ساختار و نظام مديريت مردانه کشور تغييراتي رخ دهد. با وجود اينکه 60 درصد ورودي هاي کنکور را در کشور ما دختران تشکيل مي دهند اما باز عده اي مي گويند که چون مردان نان آور خانواده هستند پس در قضيه اشتغال هم اولويت با آنهاست.
دكتر فريبا سيدان
حدود 60 درصد از زنان تهراني در آستانهء افسردگي، افسرده و يا كاملا افسرده هستند. همچنين حدود57تا75 درصد از زنان شهر تهران در آستانهء ابتلا به اضطراب، داراي اضطراب و يا كاملائ دچار بيماري اضطراب هستند.
کانون انديشه و گفتگو و حقوق بشر ضمن محکوم کردن هرگونه محدوديت عليه نيمی از جامعه انسانی در ايران خواهان اعتراض زنان جهان در حمايت از حقوق زنان ايرانی و برسميت شناختن حقو ق انان بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد مي باشد.

كانون انديشه ،‌گفتگو و حقوق بشر در ايران (‌تورنتو)
CENTRE FOR THOUGHT< DIALOGUE AND HUMAN RIGHTS IN IRAN( TORONTO)
www.cdhriran.blogspot.com

Copyright: gooya.com 2016