دوشنبه 15 اسفند 1384

حمایت از فراخوان تجمع "فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی"، علي افشاري، اکبر عطري

گسترش دامنه و شدت اقدامات ضد حقوق بشری پس از فعالیت دولت اقتدارگرای احمدی نژاد , وضعیت وخیمی را برای فعالین جامعه مدنی در ایران به وجود آورده است .افزایش چشمگیر اعدام ها و بویژه شروع دوباره اعدام مخالفین سیاسی , صدور محکومیت های گسترده برای فعالین مطبوعاتی , دانشجویی و سیاسی , سرکوب اعتراضات مردمی , تحدید NGO ها و تصویب و اجرای قوانین و آئین نامه های محدود کننده نشان از اراده حاکمیت برای اعمال اختناق بیشتر در جامعه برای گریز از فشار جهانی است . از این رو اینجانبان حمایت خود را از فراخوان « فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی » برای یک تجمع اعتراضی در روز 13 مارس در مقابل دفتر اروپایی سازمان ملل اعلام می داریم و متاسفیم که به دلیل گرقتاریهای شخصی, نمی توانیم در جمع آنان حضور یابیم. از آنجاییکه جمهوری اسلامی ایران اکثر کنوانسیونها و پیمانهای جهانی در مورد حقوق بشر را امضا کرده است, لذا سازمان ملل باید حکومت ایران را مورد بازخواست قرار داده و ناظری ویژه را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین نماید.

البته با توجه به کارنامه مملو از نقض حقوق بشر حکومت و تشدید فعالیتهای مغایر با اصول انسانی توسط دولت سرکوبگر کنونی , به نظر می رسد تعیین کمیته حقیقت یاب ضرورت دارد تا هم زمینه برای احقاق حق قربانیان نقض حقوق بشر فراهم شود و هم اقدامی اساسی برای توقف نقض حقوق بشر صورت گرفته و بانیان و عوامل این اقدامات ضد بشری مجازات شوند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در پایان از تمامی گروههای سیاسی دموکراسی خواه و علاقمند به ملت و کشور درخواست می کنیم تا مستقل از گرایشات سیاسی و ایدولوژیک توجه به حقوق بشر و دفاع از حقوق اساسی و شهروندی را سرلوحه فعالیتها و سیاستهای ائتلافی خود قرار دهند .

علی افشاری – اکبر عطری

Copyright: gooya.com 2016