شنبه 13 اسفند 1384

حمایت انجمن قلم کانادا از خواست های تجمع اعتراضی فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در ژنو

آقای حسین ماهوتیهای گرامی
هماهنگ کننده "فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشردر اروپا و آمریکای شمالی "
از طرف انجمن قلم کانادا، در حمایت از فراخوان فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی برای محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران در اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، بخاطر کارنامه دهشتناک آن کشور درامر حقوق بشر، این نامه را برای شما می نویسم. سالهاست که در انجمن قلم کانادا ما هم نگران تجاوزات خارق العاده به حقوق بنیادی انسان به ویژه آزادی عقیده و بیان در ایران هستیم.
بسیاری از اعضای افتخاری انجمن ما بدست مقامات دولت جمهوری اسلامی به شدت آزار دیده اند. پرونده شکنجه و قتل زهرا کاظمی به دست این مقامات در سال 2003 هنوز حل نشده باقی مانده است، و ما هنوز عمیقا نگران نوع رفتار با اکبر گنجی، امیرعباس فخرآور، و ناصر زرافشان، در میان بسیاری دیگر، میباشیم.
ما نیز، همراه با فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، از تعیین یک گزارشگر ویژه برای تهیه گزارش های مستمر از وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت میکنیم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

متاسفانه از طرف انجمن قلم کانادا نماینده ای در اجلاس سال جاری کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو شرکت نخواهد کرد، اما قلبها و بهترین آرزوهای ما همراه شما حواهد بود.
آلن کامین رییس کمیته نویسندگان در بند، انجمن قلم کانادا
4/3/2006 برابر با 13/12/1384
« فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی »
ihrnena@gmail.com
انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca
hoghoghebashar@rahaeii.com انجمن مدافعین حقوق بشر و دمکراسی در ایران – فرانسه
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا : adhri1@yahoo.com
انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک : kanon253@hotmail.com
info@vzvmiran.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :
kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند
info@komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا
noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) :
yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا
demokrasi9@yahoo.comکمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران – اطریش :
mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:
کميته اتحاد برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : updi@libero.it
kupg_iran@yahoo.de کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین:
info@irantestimony.com : Irantestimony - فعالان دفاع از حقوق بشر

* تجمع اعتراضی در تاريخ 13 مارس، ساعت 14، روبروی مقر اروپائی سازمان ملل متحد در ژنو

Copyright: gooya.com 2016