چهارشنبه 17 اسفند 1384

تجربه های زنان، مسایل زنان، گزارش مراسم ویژه جبهه مشارکت در روز جهانی زن، آفتاب

آفتاب - الناز انصاری: مراسم ويژه 8 مارس ‹روز جهاني زن› روز گذشته با حضور فعالان عرصه زنان و تقدير از زهرا شجاعي در فرهنگسراي دانشجو برگزار شد.


به گزارش خبرنگار سياسي آفتاب ، «الهه كولايي» استاد دانشگاه و عضو جبهه مشاركت به عنوان اولين سخنران اين مراسم با ارائه تاريخچه كوتاهي از روز 8 مارس گفت: «تاريخچه اين روز از آمريكا و با اعتراضات زنان كارگر آغاز شد و چون پايه ایدئولوژیک سوسياليستي و ماركسيستي داشت مورد استقبال نيرووهاي منتقد نظام سرمايه داري قرار گرفت و سال ها بعد به عنوان روز جهاني زن شناخته شد».

معاون دبيركل جبهه مشاركت در خصوص عنوان كلي اين مراسم كه «مسئله زنان اجتماعي فرهنگي است يا سياسي»، با تاكيد بر مباحث اقتصادي گفت: نبايد مقوله اقتصاد و نقش آن را در تامين حقوق زنان ناديده بگيريم . چنانچه حتي در زمان پيامبر اسلام نيز در همان عصر جاهليت با آموزه هاي اسلامي زنان از حق برخورداري از تملك و انجام عمل اقتصادي برخوردار بوده اند .

وي در ادامه برلزوم بازنگري در نگرش به تمام وجوه زندگي اجتماعي در خصوص زنان افزود: مسائل مربوط به زنان را نبايد تنها به يك وجه تقليل داد و در مسائل اجتماعي آن را خلاصه كرد.

نماينده مجلس ششم كه در دوران نمایندگی اش حجاب كامل،اما بدون چادر او جنجال هاي زيادي برپا كرده بود، ضمن تاكيد بر حركت موازي حقوق زنان در كنار حقوق بشر خاطر نشان كرد: آنچه امروز در ايران شكل گرفته ، نتيجه حداقل 100سال تلاش براي دموكراسي و كسب حقوق انساني است. در سطح جهاني نيز طرح مسائل زنان نمي تواند خارج از چارچوب حقوق بشر طرح شود . بنابراين تلاش براي تامين حقوق زنان در تقابل با حقوق مردان نيست ، بلكه تلاش براي تامين كرامت انسان ها و البته آسيب ديده ترين آنها يعني زنان است.

كولايي با تاكيد بر نقش قدرت در كسب مطالبات اجتماعي گفت:" بدون ترديد از منظر سياست و تاثيرگذاري در روابط اجتماعي قدرت نقش بسزايي دارد كه غفلت از اين موضوع جايز نيست. حضور موفق در اين عرصه است كه مي تواند با كسب تجربه ها و ارائه الگوهاي صحيح در كنار حركت هاي جهاني ايران ما را سربلند سازند.

كولايي در پايان با انتقاد از عملكرد احزاب و نيروهاي سياسي عنوان كرد: احزاب بايد در عرصه عمل وسهيم كردن زنان در قدرت به بازسازي برنامه ها و رفتارهاي سياسي خود توجه كنند و نه اينكه تنها راي زنان و شركت آنها در كسب قدرت براي خود را مد نظر داشته باشند.

يك اعتراف بزرگ

ابتكار قابل توجه جبهه مشاركت در اين برنامه ، طرح «تجربه هاي زنانه» بود و اولين ميهمان براي تجربه زنانه خبرنگار جسوري بود كه با مصاحبه «شهلا شركت» در ماهنامه «زنان» به جوجه اردك زشت لقب گرفت. صميميت و صداقت «مسيح علي نژاد» فضای سالن را به قدري تحت تاثير قرار داد كه پس از صحبت كوتاه او صداي كف زدن ها خاموش نشد.

خبرنگار اخراجي مجلس هفتم با فروتني گفت: «تجربه هاي من در مقابل زناني كه در اينجا مي بينم اندك تر از آن است كه بر آن تكيه كنم ».

با اينكه ميهمانان منتظر شنيدن خاطره اخراج نويسنده «تاج خار» از مجلس به عنوان يك تجربه زنانه بودند ، مسيح كه با ميكروفن درگير بود گفت: «اخراج من از مجلس براي من يك خاطره خوش آيند نبود كه بخواهم دوباره آن را تكرار كنم. من يك خبرنگار صاف و ساده ام و دوست ندارم با كوچك بودن بعضي آدم ها بزرگ شوم. خاطره من مربوط به دوران دبيرستان و بازداشت من است. آن زمان من تحت تاثير كتابي از علي اشرف درويشيان بودم كه به نظر خيلي ها قلمي خشن و گاه چندش آور در توصيف فقر داشت و من تصميم گرفته بودم مثل اين اثر خودم را و قلمم را سانسور نكنم. اما در طول 5 سال فعاليت مطبوعاتي خود در يك فضاي مردانه و ضد اخلاقي مادر بودن خود را سانسور كردم و اين بزرگ ترين اعتراف من است».

میزگرد مسائل زنان، اجتماعي يا سياسي؟

ميزگرد اصلي مراسم جبهه مشاركت با شركت «فاطمه صادقي گيوي»، «محبوبه عباسقلي زاده»، «فريده ماشيني»و «فخرالسادات محتشمي پور» برگزار شد. شهلا شركت نيز يكي از ميهمانان اين ميزگرد بود كه در جلسه حضور نداشت.

بحث زنان، عميقا سياسي است

فاطمه صادقي با طرح مطالبات زنان در سال هاي اخير كه در حوزه هاي مختلفي مطرح شده است با انتقاد از برنامه هاي اخير دولت در خصوص زنان گفت: با وجود اينكه امروزه زنان به خواست هاي عميقي در زمينه هاي سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي تاكيد دارند در حال حاضر تمام اين مطالبات به طرح هايي چون طرح پوشش و حجاب تقليل يافته است . حالا سئوال اين است كه مگر مشكل زن امروز ايران مشكل پوشش است؟

وي با تاكيد بر اينكه مسئله زنان يك مسئله سياسي است افزود: در جايي كه مناسبات سياسي بر محور قدرت وكسب آن مي گردد و كسب امكانات برابر اجتماعي ، اقتصادي نيز به همين وسيله قدرت به دست مي آيد لاجرم بحث زنان نيز سياسي مي شود. قدرت و تلاش براي كسب آن بد نيست بلكه نابرابري در قدرت و دسترسي نداشتن به نهادهاي قدرت در ميان زنان و مردان عرصه قدرت را بد جلوه مي دهد.

سياست مردانه را بايد تغيير داد

محبوبه عباسقلي زاده نيز به عنوان دومين ميهمان ميزگرد با تاكيد بر لزوم تغيير ساختار پدرسالارانه در قانون مسئله زنان را سياسي خواند و گفت: مسئله اصلي در مباحث زنان مسئله تبعيض است و اين تبعيض در حوزه حقيقي كاملا نمود دارد كه براي آن ناگزير از ايجاد تغييرات در همين فضاي حقيقي هستيم. اين فضاي حقيقي در عرصه سياسي ساختار قدرت و قوانين است كه بايد بازتوليد شده و تغيير كند. بنابراين چون بحث در مورد قانون و قدرت است مسئله زنان كاملا سياسي است. چنانچه به لحاظ تاريخي و تئوريك نيز اينچنين بوده است.

سياست بهترين ابزار

فريده ماشيني نيز با توجه خاص به اهميت فعاليت در حوزه سياست يادآور شد: نمي توانيم به مسائل زنان با نگاه صرفا سياسي بنگريم اما اگر اين مسائل را از هر زاويه اي اعم از اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي بنگريم به هرحال براي حل اين مشكلات به ابزارهايي نياز داريم كه سياست نيز مي تواند يكي از اين ابزارها باشد.

این عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت همچنين تاكيد كرد كه بايد در تغيير ساختارها پيش قدم شد.

پيامبر اسلام و رفتار فرهنگي

فخرالسادات محتشمي پور كه مجري اين ميزگرد بود از رفتار پيامبر اسلام به عنوان نمونه نام برد و گفت: حضرت محمد توانست با رفتار فرهنگي درست خود فضاي موجود را به نفع زنان تغيير دهد و ما نيز به عنوان نمونه با يد از رفتار اجتماعي ايشان براي تغيير رفتارهاي فرهنگي استفاده كنيم.

رشته هايي كه پنبه شد

پس از اجراي موسيقي نوبت به اجراي بخش ويژه مراسم كه تقدير و سپاس از خدمات «زهرا شجاعي» در سمت رياست مركز امور مشاركت زنان در دولت خاتمي را داشت رسيد و لوح تقدير خود را از دست فاطمه راكعي نماينده سابق مجلس گرفت.

شجاعي با اشاره به خمير شدن كتاب هاي مركز مشاركت زنان گفت: هرچه در زمينه زنان در اين مدت چند ساله كار كرده بوديم از بين رفته است ، اما تاكيد مي كنم كه هنوز براي قضاوت زود است. به هرحال آنچه در اين ميان از بين نرفتني است حس خودباوري و تفكر و انديشه زن ايراني است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي ضمن يادآوري دوران اصلاحات خاطرنشان كرد: رويكرد اصلاحات به زنان يك رويكرد توسعه محور بود كه زن در آن به عنوان يك سرمايه انساني شناخته مي شد و در همين فضا بود كه توانستيم در سد آهنين مردانه دولت نفوذ كنيم و دو زن را در كابينه داشته باشيم .اين يك نگاه علمي به زنان بود نه نگاهي كه امروز حاكم است و در آن مسئله زن يك مسئله حاشيه اي و موضعي است .

خاطرات زنانه و پايان

«معصومه شفيعي» همسر اکبر گنجی هم، در بيان آنچه به يك تجربه زنانه معرفي شد تجربه جديدي نبود جز تكرار دوندگي ها به خاطر همسر در بندش. زيباترين تجربه اين زن تشكيل انجمني بود از زنان ديگري كه همسرانشان در زندان بود و در گرد هم اميد مي يافتند و هم روحيه .

«زهره آفاجري» که در دوران جنگ تحمیلی به جبهه رفته بود، نيز با تجربه ظاهرا متفاوت با تجربه هاي زنان به بازخواني خاطره اي از جبهه و جنگ پرداخت و ياد يكي از همرزمان خود را گرامي داشت كه زن مجروحي بود كه از درد خود نمي گفت مگر خاطري را آزرده باشد.

اجراي موسيقي، نمايشگاه عكس و كاريكاتور نقطه پايان مراسم جبهه مشاركت بود كه مسئوليت اجرايي آن را اعضاي حوزه شمال اين حزب بر عهده داشتند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به ' تجربه های زنان، مسایل زنان، گزارش مراسم ویژه جبهه مشارکت در روز جهانی زن، آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016