شنبه 20 اسفند 1384

عدم صدور مجوز به برنامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی شیراز به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن

هیات نظارت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به برنامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی شیراز به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن که قرار بود با حضور فریبا داوودی مهاجر و شادی صدر برگزر گردد مجوز نداد. پس از این در خواست مجوز هیات نظارت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اقدامی عجیب اعلام داشت :انتخابات انجمن اسلامی انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی شیراز از این هیات باطل است واین انجمن حق فعالیت نداردواز این پس کاندیداهای انجمن باید به تایید هیات نظارت برسند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016