چهارشنبه 17 اسفند 1384

حمله نيروى انتظامى به تجمع روز زن در پارك دانشجو، صداي آلمان

گردهمايى مسالمت آميز گروه‌هاى مختلف مدافع زنان در پارك دانشجو به مناسبت گرامی‌داشت هشت مارس، دقايقى پس از آغاز، با حمله نيروهاى انتظامى به شركت كنندگان برهم خورد. خانم‌ها محبوبه عباسقلى‌زاده و مريم شبانی كه از جمله حاضران در اين تجمع بودند كمى پس از حمله نيروهاى انتظامی، در حاليكه به خيابان‌های حوالى پارك دانشجو پناه برده بودند، توضيحات كوتاهى درباره اين حادثه در اختيار دويچه‌وله قرار دادند.

مهيندخت مصباح

تعريف كنيد چه شد؟

محبوبه عباسقلى زاده: قضيه به اين صورت شد كه حدود صد و بيست سى نفر از فعالان جنبش زنان شامل زن و مرد درپارك دانشجو تجمع كرده بوديم و آنجا بروشورهاى مراسم را داشتيم پخش می‌كرديم. همزمان چند ماشين نيروى انتظامى در اطراف ايستاده بود و مرتب تذكر مى‌دادند كه تجمع غير قانونى است و متفرق شويد. تعداد نيروى انتظامى رفته رفته افزايش پيدا كرد. تهديد به حمله كردند و بعد اقدام به حمله كردند. بسيارى را مجروح كردند. فحش‌هاى ركيك دادند. در واقع خشونت‌هايى كردند كه با دشمن می‌كنند و الان هم همه متفرق شده‌اند. ساعت چهارونيم همه متفرق شدند. تعداد نيروهاى انتظامى تقريبا دو برابر شركت كننده ها بود. شايد حدود سيصد نفر! می‌خواهم بگويم خيلى زياد!“

مراسم چقدر انجام شده بود كه اين اتفاق افتاد؟

محبوبه عباسقلى‌زاده: فقط بروشورها را پخش كرده بوديم و سرود ”اى زن اى حضور زندگى“ رو خوانديم و در حقيقت هنوز شروع نشده بود و يكربع اول بود كه اين اتفاق افتاد.

الان همه متفرق شده‌اند؟

محبوبه عباسقلى زاده: آره همه! هيجكس از ديگرى خبر ندارد. همه با دست و پاى ضرب ديده و كبود به گوشه‌اى رفته‌اند. يكى چهار راه كالح است يكى ميدان انقلاب. ولى راه برگشتن نيست. راهها را بسته‌اند.

برخورد مردم چه بود؟

محبوبه عباسقلى‌زاده: مردم حيرت زده بودند. آنجا چهار راه وليعصر محيطى است كه مردم براى خريد ميايند. جز اين كه با حيرت و تعجب نگاه كنند، و با هم حرف بزنند، عكس‌العمل خاصى نشان ندادند. خشونت وحشت می‌آورد ديگر خانم عزيز!

* * *

توضيحات خانم "مريم شبانى"، خبرنگار روزنامه "اعتماد ملى"، عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت

خواهش می‌كنم تعريف كنيد چگونه به شما حمله شد؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مريم شبانى: در دقايق اوليه در حاليكه حدود دويست نفر جمع شده بودند، يك‌ربع بعد از شروع، پس از خواندن شعر، نيروى انتظامى بدون اينكه هشدار خاصى بدهد با باتوم حمله كرد به جمعيت و شروع كرد به زدن و دنبال كردن آنها در خيابان‌هاى اطراف. تا جاييكه متاسفانه خانم سيمين بهبهانى كه تازه از بيمارستان مرخص شده و با وضع جسمى نامساعد آمده بود به ميان جمع، ضربه باتوم خورد و اين باعث تاسف همه شد. در اين تجمع دوربين‌هاى خبرنگاران خارجى توقيف شد. فيلم‌هاى عكاس‌ها و فيلمبردارها را گرفتند پاك كردند. بنابراين نمى‌توان انتظار داشت كه فيلم و تصويرى از اين تجمع وجود داشته باشد. مخصوصا آقايان را بيشتر كتك می‌زدند و اگر هم بازداشتى شده باشد از ميان آقايان بايد باشد. همه اين وسط به طرز وحشتناكى اعم از زن و مرد كتك می‌خوردند. چيز جالب اين كه نيروى انتظامى بر خلاف رويه‌هاى سابق، با فحاشى و تهديد جلو آمد در حاليكه ما قبلا شاهد بوديم كه نيروى انتظامى اول می‌آمد و درخواست می‌كرد و اگر به درخواست‌اش توجه نمى‌شد، اقدام به عمل می‌كرد. اين دفعه فورا با فحاشى و تهديد وارد شدند و عملا تجمع وقت مفيدش يك ربع بود. در خيابانهاى اطراف هم نيروى انتظامى ما را دنبال می‌كرد آن هم نه به قصد متفرق كردن ، بلكه دنبال كردن به قصد كتك زدن!

خودشما شخصا خانم بهبهانى را ديديد كه بهشان حمله شد؟

مريم شبانى: بله! خانم‌هاى هسته اول فعالين حقوق زن دور ايشان حلقه زدند تا مانع هجوم به خانم بهبهانى شوند و گريه می‌كردند اما حلقه زدن باعث شد كه خودشان هم خيلى باتوم بخورند.

اطلاع داريد كه كسى دستگير شده باشد؟

مريم شبانى: هنوز معلوم نيست. آنجا چند نفر را ديديم كه گرفته‌اند به سوى ماشين ها مي برند اما هنوز اطلاع دقيق نداريم. حتى خبرنگاران آسوشيتد پرس و سايرين اعلام كردند كه چند دقيقه بازداشت بوده اند و فيلم‌هايشان را پاك كرده‌اند و گفته اند حالا برويد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حمله نيروى انتظامى به تجمع روز زن در پارك دانشجو، صداي آلمان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016