چهارشنبه 17 اسفند 1384

بیانیه دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به سرکوب گسترده تجمع زنان

جنبش زنان در طول تاریخ به عنوان جنبشی آزادیخواه و صلح طلب شناخته شده و هزینه های سنگینی در راه آزادی، دموکراسی و عدالت پرداخته است. بی شک مسیر دموکراسی در ایران با رشد و بالندگی جنبش زنان ایرانی هموارتر خواهد شد. به این خاطر حاکمیت اقتدارگرا حتی تجمعی که با شعار صلح ، آزادی و برابری حقوقی تشکیل شده است را برنمی تابد و با شدت و حدت تمام به سرکوب آن می پردازد.
حرکت امروز پلیس و گارد ویژه در برخورد با تجمع کنندگان پارک دانشجو نشانه ای دیگر از تضییع حقوق ملت و سرکوب گسترده جریان نوپای زنان دارد. متاسفانه حاکمان آنچنان غرق در مستی قدرت شده اند که در سرکوب جنبش های اجتماعی خط قرمزی نمی شاسند و خواهران و برادران این ملت و مادران کهنسال این سرزمین را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب می کنند و مورد ضرب و شتم قرار می دهند و بی شرمی را به حدی رسانده اند که از ضرب و شتم بانوی شعر ایران خانم سیمین بهبهانی هم ابایی ندارند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

امروز بسیاری از زنان و مردان آزادیخواه ایران که آمده بودند تا از حقوق بشر و حقوق زنان دفاع کنند مضروب شدند و یا توسط عوامل ناشناس دستگیر شدند تا خشونت حاکمیت بار دیگر بر همگان اثبات شود.
دفتر تحکیم ضمن حمایت کامل خود از جنبش زنان ایران، حمله نیروی انتظامی را به تجمع کنندگان جنبش زنان محکوم می کند و خواستار آزادی همه بازداشت شدگان امروز می باشد.

دفتر تحکیم وحدت
17/12/84

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیانیه دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به سرکوب گسترده تجمع زنان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016