پنجشنبه 18 اسفند 1384

بانوي شعر ايران زير ضربات باتوم، گفتگوي اختصاصي "ايران ما" با سيمين بهبهاني و چند فعال امور زنان در باره تجمع روز زن در پارک دانشجو

گروه کزارش - تجمع زنان در پارک دانشجو که به مناسبت روز جهانی زن برگزار شده بود از سوی نیروی انتطامی به خشونت کشیده شد. این تجمع که به دعوت چند گروه و NGO زنان و افراد فعال در زمینه حقوق زنان شکل گرفته بود از همان ابتدا با برخورد شدید پلیس مواجه شد.
شاهدان عینی از شدت بی سابقه برخورد پلیس با زنان خبر می دهند. برخورد پلیس به حدی بود که از همان آغاز تجمع و بدون هیچ اخطار قبلی پلیس وارد عمل شد و به ضرب و شتم حاضران در تجمع پرداخت. در این برنامه افراد پیر و میانسال هم از برخورد پلیس مصون نماندند و فردی مانند سیمین بهبهانی که با وجود کسالت و بیماری در این تجمع حاضر شده بود از طرف پلیس به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.واین درحالی است که تجمع زنان بیشتر فرهنگی – اجتماعی محسوب می شود . گزارشگر ايران ما در همين رابطه با سيمين بهبهاني بانوي شعر ايران و چند تن از فعالين امور زنان گفتگويي انجام داده است كه در پي مي خوانيد

گفت و گوي تلفني با بانوي شعر معاصر ايران

خانم بهبهاني با خبر شديم كه امروز در مراسم روز زن و تجمعي كه در همين رابطه در پارك دانشجو بوده شما با وجود كسالتي كه داريد مورد ضرب و شتم قرار گرفتيد ، ماجرا از چه قرار بود؟

جداي از تمام القاب و غيره من را يك زن ايراني بدانيد و تا همه بدانند اين اتفاق وحشتناك براي يك زن ايراني افتاده است ، ننگ برآنهايي كه اين كار را كردند ، ازرفتارهايي كه امروز با من شد اصلا افسرده و ناراحت نيستم و با يك شعر پاسخ رفتار امروز ماموران را مي خواهم بدهم

تا زنده هستم ، زنده هستم
تازنده برانصار بيداد
با اسبي از طوفان و تندر
با نيزه ايي ازشعرو فرياد

من عاشق هستم ، عاشق آزادي و در راه رسيدن به آزادي ، از هر بلايي كه سرم بيايد استقبال مي كنم و هر روز كه بگذرد استوارتر و ثابت قدم تر گام بر خواهم داشت و متاسفم از كساني كه حامي قانون هستند و چنين اعمالي از آنها سرمي زند و با آنچه كه امروز شاهد آن بودم تاسفم بر نگهبان كشور بيشتر شد چرا كه آنها لياقت آن لباس مقدس و ينيفورم نظامي را ندارند البته همه را با يك چوب نمي رانم چرا كه درميان آنها هم افرادي بودند كه رفتارشان آنگونه نبود بهر روي آرزو مي كنم در سال آينده اگر زنده باشم كه هر كس را پيمانه ايي ايست . حداقل آزادي براي زنان ايراني كه در يك گوشه ايي از يك پارك ،‌انقدر كه بتوانند گردهم آيند و حرفهايشان را بزنند فراهم گردد


گفتگو با پروانه قاسميان از فعالين زن حاضر در مراسم روز زن در پارك دانشجو

خانم پروانه قاسميان روززن مبارك باشد

خيلي مبارك بود بخصوص كه مورد حمله نظاميان و مامورين قرار گرفتيم و كتك هم خورديم .

شما هم كتك خورديد؟

بله بامشت به پهلويم زدند

چه موقع نظاميان حمله كردند؟

تقريبا يك ربع الي بيست دقيقه بعد از ساعت 4 كه شروع برنامه بود بعد از خوانئن سرود يعني ساعت چهار و ربع بود كه مورد حمله واقع شديم

چه اتفاقي افتاد؟

قبل از هر چير بايد بگويم مامورين اصلا متوجه سن وسال شركت كنندگان نبودند . نزديك درب گيشه فروش بليط تاتر شهر شاهد بودم كه دختر بسيار جواني را كتك مي زدند و اصلا سن و سال حاليشان نبود و حتي به خانم احترام شادفر كه نور چشم همه هستند و در اين مراسم با نوه نو پايشان حضور داشتند چنان بي حرمتي شد كه قابل تصور نبود ، چون شاهد بودم كه يكي از مامورين با لحن بسيار زشت و زننده به ايشان بي احترامي كردند ، البته اكثر ماموريني كه به ما حمله ور شدند

حرفهاي بسيار ركيكي مي زدندو من واقعا در شوك بودم چون هرگز تصور نمي كردم آنها تا به اين اندازه گستاخ باشند ، و اجازه چنين رفتارهايي را آن هم با زنان داشته باشند . رفتار امروز مامورين بسيار بي رحمانه و گستاخانه بود ، آنها حتي پسرهايي را كه در اين مراسم شركت داشتند كتك زدند و گوشي موبايلها را مي گرفتند كه كسي نتواند از مراسم و رفتار وحشيانه آنها عكس بگيرد . مامورين تاميدان انقلاب را پوشش داده بودند و با وجود سپرو باتوم ، استفاده شايسته ايي از مشت و لگدهايشان مي كردند

نظر شما در مورد برگزاري روز زن در ايران و جهان چيست؟

در تمام دنيا امروز را جشن گرفتند و لي زنان ايراني در چنين روزي كتك خوردند ، در افغانستان و حتي در عراق جشن بود و زنان عراقي خواست هايشان كه خروج اشغالگران و آزادي كشورشان از دست بيگانگان بودرا بيان كردند بدون آنكه مورد ضرب و شتم قرار گيرند اما ما در كشور خودمان ،‌در پارك خودمان و در مراسمي كه بسيار مسالمت آميز و آرام مي توانست برگزار شود از مامورين كشورمان كتك خورديم و اين باعث تاسف است

كداميك از شخصيتهاي فعال امور زنان در مراسم امروز حضور داشتند؟

تا حدي كه در حال حاضر ذهنم ياري مي دهد ، سيمين بهبهاني– احترام شادفر، يلدا معيري ( عكاس ) كه بايد عكسهاي جالبي از مراسم امروز گرفته باشد . مقدم و نازي اسكويي و مني‍‍ژه نجم عراقي و منصور به كيش و ليلي فرهادپور و فريده حميدي .

خواسته شما براي برگزاري چنين مراسمي در سال آينده چيست؟

آرزوي من برگزاري مراسمي آرام و مسالمت آميز و راحت در استاديوم آزادي است كه بتوانيم زنان و مردان در كنار هم برگزار كنيم .

گفتگو با فريده حميدي فعال زنان

خانم حميدي آيا شما هم امروز در مراسم روزن در پارك دانشجو مورد ضرب و شتم قرار گرفتيد؟

بله ، چند باتوم هم به من زدند

چه توصيفي از مراسم امروز داريد، چگونه بود؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


همان ابتداي مراسم تقريبا ساعت 4 كه همه شركت كنندگان جمع شده بودند ماشين نيروي انتظامي آمد و به ما گفتند اين تجمع غير قانوني است كه در پاسخ به مامورين گفتيم : در اين مراسم حرف خاصي زده نمي شود و ماتنها از عدالت و برابري و صلح مي گوئيم و تا يك ربع – بيست دقيقه ديگر هم اين جا هستيم و بعد مي رويم .گروه اول نظاميان حرف ما را قبول كردند و به ما اجازه برگزاري مراسم را دادند ولي بعد از مدتي عده ايي ديگر آمدند كه فرمانده شان اوركت مشكي تنش بود و معلوم نبود كه چه درجه ايي دارد او گفت بايد تا 5 دقيقه ديگر انجا را ترك كنيم و بعد كم كم ماموران جمع شدند و شركت كنندگان را به سمت ديواره تاتر شهر بردند و در انجا جمعيت را محصور كردند وتقريبا در كنا گيشه بليط فروشي تاتر شهر شروع به زدن كردند كه جمعيت پراكنده شد ولي فرمانده اوركت پوش دستور كتك زدن را صادر كرد و سربازي كه كنارش بود به جمعيت نگاه مي كرد و مايل نبود ما را بزند كه فرمانده اوركت پوش باتوم را از دست سرباز گرفت و خودش شروع به حمله كرد و متعاقبا حمله به سايرين هم شروع شد

تعداد شركت كنندگان دراين مراسم چند نفر بودند؟

من در مسئله تخمين زدن بسيار ضعيف هستم ولي جمعيت زياد بود به گمانم نزديك به هزار نفر .

با چه هدفي در اين مراسم شركت كرده بوديد؟

ما رفته بوديم روز زن را به همديگر تبريك بگوئيم . روشهاي ما مشخص است و شعارها هم همه بر روي پلاكارت ها نوشته شده و مشخص بود، ما مي خواستيم از عدالت و برابري و تساوي حقوق زن و صلح بگوئيم . همين . ولي شرايط به گونه اي شد كه كسي نتوانست به ديگري تبريك بگويد . كاملا مشخص است كه زنها در ايران خودشان را وارد بازي هاي سياسي نمي كنند و درپي قدرت هم نيستند كه به نظر من اين امر نكته مثبت زنان است ،‌روش ما مقابله با خشونت و تبعيض جنسي است و طبيعتا انتظار چنين رفتار وروشي را نداشته و نداريم .

توقع شما از چنين مراسمي چيست؟

دلم مي خواهد در يك فضاي آزاد خواسته هايمان را طرح كنيم و اين را هم خوب مي دانيم كه راه بسيار طولاني است و البته در هيچ كجاي دنيا اين خواست به آساني به دست نيامده است.

Copyright: gooya.com 2016