شنبه 20 اسفند 1384

تجمع دانشجویان دختر دانشگاه شیراز، ادوارنيوز

ادوار نیوز : دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شیراز ساکن خوابگاههای این دانشگاه در اعتراض به مشکلات صنفی موجود در خوابگاه های خود در مقابل ساختمان مدیریت دانشگاه تجمع کردند .

تجمع کنندگان که راهرو طبقه همکف ساختمان مدیریت و محوطه جلوی ساختمان را پر کرده بودند با سر دادن شعارهایی مبنی بر وجود مشکلات فراوان رفاهی در خوابگاه های خود خواستار پاسخ گویی مسئولان دانشگاه و معاونت دانشجویی فرهنگی شدند.

این تجمع از ساعت 10 صبح پنجشنبه آغاز شد و علیرغم پافشاری دانشجویان بر دیدار و گفتگوی مستقیم با دکتر بلند پرواز معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، وی به بهانه حضور در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه از حضور در بین دانشجویان خود داری کرد.

در این حال مسئولان امور دانشجویی از دانشجویان خواستند که محل تجمع را به نمازخانه ساختمان تغییر دهند(تجمع دانشجویی در حدی بود که مانع رفت و آمد افراد به ساختمان مدیریت می شد) اما دختران حاضر در تجمع اعلام داشتند تا اعلام حضور دکتر بلند پرواز در جمع خود از ترک محل تجمع خودداری خواهند کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

لازم به ذکر است نیروهای انتظامی با حضور در محل تجمع پیاده روی مقابل ساختمان مدیریت را به محاصره در آورده و کنترل شدید امنیتی از سوی نیروی انتظامی و حراست دانشگاه اعمال شد.و در نهایت پس از ساعتها انتظار معاون دانشجویی ساعت 14 در مکان تجمع حضور یافته با هدایت دانشجویان به نمازخانه ساختمان مدیریت آمادگی خود را جهت شنیدن سخنان ایشان ابراز داشت. وی در این تجمع گفت : نیروی انتظامی و حراست صرفاً به احترام من با شما برخورد نکرده اند » وی در ادامه به دانشجویان که فقط خواسته های صنفی و رفاهی داشتند گفت: شما از خط قرمزهای موجود گذشته اید و در صورت تکرار این روند از برخوردهای احتمالی نیروی انتظامی و حراست دانشگاه با دانشجویان دختر بیگناه جلوگیری نخواهد کرد . وی پس از شنیدن سخنان دانشجویان حاضر به پاسخ دهی به خواسته اصلی دانشجویان مبنی بر عدم تخلیه خوابگاه در ایام نوروز (معاونت دانشجویی فرهنگی خوابگاه دختران را در ایام عید جهت اسکان مسافران نوروزی و اخذ هزینه قرار است تخلیه نماید) نشد.

دانشجویان تجمع کننده با تاکید بر ادامه پیگیری خواسته های خود اعلام داشتند در صورت عدم رسیدگی اعتراضات خویش را در قالب تجمع و تحصن ادامه خواهند داد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تجمع دانشجویان دختر دانشگاه شیراز، ادوارنيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016