سه شنبه 23 اسفند 1384

احكام پنج فعال سياسي و دانشجويي به اتهام تشکيل گروه غيرقانوني، صادر شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران امير طيراني، رضا اميني‌‌‏زاده، ميكائيل عظيمي‌‏، رضايي و صادقي، از فعالان سياسي و دانشجويي را به دو و يك سال و نيم حبس تعزيزي محكوم كرد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، رييس شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران پس از رسيدگي به پرونده اين فعالان سياسي و دانشجويي و با توجه به محتويات پرونده و دفاعيات متهمان پرونده، رضا طيراني، رضايي و صادقي را به اتهام تشكيل گروه غيرقانوني به دو سال حبس تعزيري محكوم كرده است. همچنين رضا طيراني علاوه بر دو سال حبس به اتهام نگهداري اسناد طبقه‌‏بندي شده به 10 ميليون ريال جزاي نقدي نيز محكوم شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رييس شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران همچنين رضا اميني‌‏زاده و ميكائيل عظيمي‌‏ از متهمان ديگر اين پرونده را نيز به اتهام تشكيل گروه غيرقانوني به تحمل يك سال و نيم حبس محكوم كرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احكام پنج فعال سياسي و دانشجويي به اتهام تشکيل گروه غيرقانوني، صادر شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016